වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 4,990 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEW PIYESTRA SPRING MATTRESS V
NEW PIYESTRA SPRING MATTRESS V

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE- New No.01 Steel Wardrobe!
UNIQUE- New No.01 Steel Wardrobe!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - LIYARA-NEW MDF WRITING TABLE L
LIYARA-NEW MDF WRITING TABLE L

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

විනාඩි 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Magic Mesh Screen Door - 55% OFF
Magic Mesh Screen Door - 55% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 750

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - LIYARA-NEW 4 PC DRAWER SET
LIYARA-NEW 4 PC DRAWER SET

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

විනාඩි 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bed & Japanese Mattress (72”x72”) Teak
Bed & Japanese Mattress (72”x72”) Teak

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 47,000

විනාඩි 18
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bed & Japanese Mattress (60”x72”) Teak
Bed & Japanese Mattress (60”x72”) Teak

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 39,500

විනාඩි 21
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - L shape sofa
L shape sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

විනාඩි 28
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - LIYARA-NEW COLOR DROWER SET
LIYARA-NEW COLOR DROWER SET

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,800

විනාඩි 31
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -New Arch Bed Package!
UNIQUE -New Arch Bed Package!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,400

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -New HI-Quality Office Cupboards!
UNIQUE -New HI-Quality Office Cupboards!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,800

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -Modern Dining Tables!
UNIQUE -Modern Dining Tables!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,900

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -New Budget Dressing Table!
UNIQUE -New Budget Dressing Table!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,800

නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Bathroom fittings
Bathroom fittings

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 15,000

විනාඩි 45
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Japanese Mattress (W 60”x72”)
Japanese Mattress (W 60”x72”)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,500

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Japanese Mattress (W 72”x72”)
Japanese Mattress (W 72”x72”)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 21,500

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Japanese Mattress (W 48”x72”)
Japanese Mattress (W 48”x72”)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,200

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEURO 01 DOOR STEEL CUPBOARD NEW
NEURO 01 DOOR STEEL CUPBOARD NEW

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,900

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -Modern 2D MDF DISPLAY UNIT!
UNIQUE -Modern 2D MDF DISPLAY UNIT!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,800

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -New 2door MDF Display Unit!
UNIQUE -New 2door MDF Display Unit!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,800

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEURO TEAK DRESSING TABLE W CUPBOARD
NEURO TEAK DRESSING TABLE W CUPBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,400

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEURO T V STAND W/SETUP CUPBOARD 1
NEURO T V STAND W/SETUP CUPBOARD 1

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,900

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEURO M D F 3 DOOR O C CUPBOARD
NEURO M D F 3 DOOR O C CUPBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,900

පැය 1 යි
ගෙවතු-කොළඹ - Multi Purpose Aluminium Ladder (6 x 4)
Multi Purpose Aluminium Ladder (6 x 4)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 17,550

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEURO DRESSING TABLE W RACK CUPBOARD
NEURO DRESSING TABLE W RACK CUPBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,900

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - STEEL STORAGE RACK 6.5' X 4' 20''
STEEL STORAGE RACK 6.5' X 4' 20''

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,880

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEURO DRESSING TABLE W CUPBOARD
NEURO DRESSING TABLE W CUPBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,900

පැය 1 යි

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!