වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 6,029 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -PIYESTRA Black Mix Package
UNIQUE -PIYESTRA Black Mix Package

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Curtains
Curtains

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 130

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - House furniture for sale
House furniture for sale

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

විනාඩි 3
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Embroidered Double Layer Curtains
Embroidered Double Layer Curtains

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 3,000

විනාඩි 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dinning table with 8 chairs
Dinning table with 8 chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

විනාඩි 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ machine
BBQ machine

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 12,500

විනාඩි 28
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Vertical blind
Vertical blind

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 140

විනාඩි 32
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Solid Teak MATT Box Bed &Mattress
Solid Teak MATT Box Bed &Mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,500

විනාඩි 42
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Islamic Prayer Rug
Islamic Prayer Rug

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,050

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Cupboard
Cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,500

පැය 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - ROMAN WALL CLOCK
ROMAN WALL CLOCK

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,850

පැය 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Wine glass box
Wine glass box

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,000

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -New Hi-Quality Steel Beds!
UNIQUE -New Hi-Quality Steel Beds!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,200

පැය 4
ගෙවතු-කොළඹ - Folding Tent 10x10
Folding Tent 10x10

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 10,000

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -New MDF IRON CUPBOARD!
UNIQUE -New MDF IRON CUPBOARD!

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,900

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -New 6 Seater Plastic Dining Set!
UNIQUE -New 6 Seater Plastic Dining Set!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,900

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -New Open Office Tables!
UNIQUE -New Open Office Tables!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,900

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Solid teak Sofa set
Solid teak Sofa set

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 68,000

පැය 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - TWISTFOLD 3-TIER PARTY BOWLS
TWISTFOLD 3-TIER PARTY BOWLS

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,490

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Supermarket Racks (USED)
Supermarket Racks (USED)

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak two door wardrobes
Teak two door wardrobes

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 59,000

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -Modern TEAK Dressing Tables!
UNIQUE -Modern TEAK Dressing Tables!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,900

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak bed - 60"×75"
Teak bed - 60"×75"

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,000

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak dinning table and chairs
Teak dinning table and chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 59,000

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak bed 6ft×6.3ft & mettress
Teak bed 6ft×6.3ft & mettress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

පැය 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Queen size Bed with mattress
Queen size Bed with mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,000

පැය 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Kitchen Rack Malasiya Master Medium
Kitchen Rack Malasiya Master Medium

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,590

පැය 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!