වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 7,647 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෙවතු-කොළඹ - Grass Carpets artificial
Grass Carpets artificial

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 150

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -All kind of MATTRESSES!
UNIQUE -All kind of MATTRESSES!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,250

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ Grill Machine
BBQ Grill Machine

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,500

විනාඩි 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Hot, Cool & Normal
Water Dispenser Hot, Cool & Normal

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,100

විනාඩි 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser
Water Dispenser

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,650

විනාඩි 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Hot/ cool
Water Dispenser Hot/ cool

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,900

විනාඩි 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - FILLING CABINET (RICHCO)
FILLING CABINET (RICHCO)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,675

විනාඩි 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Mattress
Mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 700

විනාඩි 16
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Folding Bed with Mattress
Folding Bed with Mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

විනාඩි 19
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Plastic chairs
Plastic chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

විනාඩි 22
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - STORAGE MINI RACK
STORAGE MINI RACK

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,160

විනාඩි 23
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - FULLY TEAK - DINNING TABLE
FULLY TEAK - DINNING TABLE

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

විනාඩි 25
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Plastic table
Plastic table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

විනාඩි 26
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - CLEAN & CARE AIR FRESHENER
CLEAN & CARE AIR FRESHENER

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 299

විනාඩි 37
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - STICKER COATED CLOTH RACK
STICKER COATED CLOTH RACK

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,850

විනාඩි 38
ගෙවතු-කොළඹ - Sun Beach Bed
Sun Beach Bed

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 5,490

පැය 1 යි
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Christmas Trees 4ft-10ft
Christmas Trees 4ft-10ft

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 790

පැය 1 යි
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - ELECTRONIC MOSQUITO ZAPPER
ELECTRONIC MOSQUITO ZAPPER

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,690

පැය 1 යි
ගෙවතු-කොළඹ - Canopy Tent 10' x 20'
Canopy Tent 10' x 20'

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 22,990

පැය 1 යි
ගෙවතු-කොළඹ - Canopy Tent 10' x 15'
Canopy Tent 10' x 15'

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 14,990

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office Tables
Office Tables

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,600

පැය 1 යි
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - White Snow Christmas Tree
White Snow Christmas Tree

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 10,990

පැය 1 යි
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Mason Jar
Mason Jar

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 200

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office Tables
Office Tables

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,690

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - ROUND KITCHEN SET (RICHCO)
ROUND KITCHEN SET (RICHCO)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,800

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - DAMRO Computer Table
DAMRO Computer Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

පැය 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - JUKI 3200J EYE BUTTON HOLE
JUKI 3200J EYE BUTTON HOLE

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 465,000

පැය 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!