වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 4,838 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -New Office Cupboard!
UNIQUE -New Office Cupboard!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Wooden Candle Holder - 27% OFF
Wooden Candle Holder - 27% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 1,100

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - VINDI-NEW 3 BURNER GAS COOKER
VINDI-NEW 3 BURNER GAS COOKER

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,250

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Bed
Teak Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

විනාඩි 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Furniture
Furniture

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

විනාඩි 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - New Piyestra Super cool
New Piyestra Super cool

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

විනාඩි 24
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Kavichchiya
Kavichchiya

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

විනාඩි 25
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - HEAVY DUTY CLOTH DRYER
HEAVY DUTY CLOTH DRYER

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,000

විනාඩි 32
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Fly killer machine from UK
Fly killer machine from UK

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 21,800

විනාඩි 37
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Sofa Set
Teak Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

විනාඩි 38
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Display Cabinet
Display Cabinet

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

විනාඩි 48
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Glass Door 6ft
Glass Door 6ft

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

පැය 1 යි
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - VINDI-NEW KITCHAN GAS TABLE
VINDI-NEW KITCHAN GAS TABLE

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,750

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Showcase
Showcase

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,500

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Used Sofa For Sale
Used Sofa For Sale

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Used Dining Table With 6 Chairs
Used Dining Table With 6 Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Hall Sofa Set
Hall Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

පැය 1 යි
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing machine (usha excella)
Sewing machine (usha excella)

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 30,000

පැය 1 යි
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - VINDI-NEW DISH RACK
VINDI-NEW DISH RACK

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,450

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

පැය 1 යි
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - VINDI-NEW GLASS TOP 3 BURNER GAS COOKER
VINDI-NEW GLASS TOP 3 BURNER GAS COOKER

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,290

පැය 1 යි
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - VINDI-NEW 2 BURNER GLASS TOP GASS COOKER
VINDI-NEW 2 BURNER GLASS TOP GASS COOKER

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,500

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bedroom set
Bedroom set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 220,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wood Sofa
Wood Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 36,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique Furnitures
Antique Furnitures

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Computer Table
Computer Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office furniture
Office furniture

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!