වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 136 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Jacuzzi Spa massage tub
Jacuzzi Spa massage tub

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 825,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Commode
Commode

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 16,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Gas Water Heater
Gas Water Heater

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 15,000

දින 1
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - German Hansgrohe Sanitary ware
German Hansgrohe Sanitary ware

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 7,500

දින 2
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Commode set
Commode set

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 6,500

දින 2
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - JAZZI POOL AND SPA
JAZZI POOL AND SPA

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 975,000

දින 2
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Snap up Shelf
Snap up Shelf

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 1,260

දින 3
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Hurricane Spin Scrubber
Hurricane Spin Scrubber

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 3,500

දින 3
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Glass wash basin
Glass wash basin

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 8,500

දින 3
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Water heater
Water heater

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 15,000

දින 4
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - White Cotton Face Towel
White Cotton Face Towel

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 410

දින 4
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Toilet set
Toilet set

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 24,000

දින 5
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Automatic Air Freshener & Diffuser
Automatic Air Freshener & Diffuser

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 1,750

දින 6
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Jacuzzi Spa massage tub
Jacuzzi Spa massage tub

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 825,000

දින 6
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Aqua shower
Aqua shower

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 75,000

දින 6
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Wash basin with cupboard
Wash basin with cupboard

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 35,000

දින 7
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Wall Mount Magic Mop And Broom Holder
Wall Mount Magic Mop And Broom Holder

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 1,099

දින 7
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Healthy Spray Mop-Cleaning Pad
Healthy Spray Mop-Cleaning Pad

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 1,599

දින 7
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - YOULITE Bathroom Corner Rack
YOULITE Bathroom Corner Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 3,750

දින 8
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Bathroom full set
Bathroom full set

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 17,000

දින 8
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - ACTIVE BRIGHT TEETH WHITENER
ACTIVE BRIGHT TEETH WHITENER

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 690

දින 9
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - TOTO BATHROOM FITTNGS
TOTO BATHROOM FITTNGS

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 30,000

දින 9
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - 50L Ariston Water heater / glizer
50L Ariston Water heater / glizer

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 42,500

දින 9
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Jacuzzi BATH TUBS
Jacuzzi BATH TUBS

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 198,000

දින 10
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - IKEA Bathroom Cabinet
IKEA Bathroom Cabinet

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 10,000

දින 11
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Toothpaste Dispenser With Brush Holder
Toothpaste Dispenser With Brush Holder

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 990

දින 11
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - PANASONIC ELECTRIC HOT WATER SHOWER
PANASONIC ELECTRIC HOT WATER SHOWER

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 16,500

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!