දැන්විම් 114 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa with 2 Recliners
Sofa with 2 Recliners

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 80,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bed and stool
Bed and stool

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Iron Table
Iron Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa and Dining Table
Sofa and Dining Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Dining Table
Teak Dining Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wooden Sofa Set
Wooden Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique Pettagam
Antique Pettagam

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 145,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Burutha Couch Set
Burutha Couch Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak dinning table with 6 chairs
Teak dinning table with 6 chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 49,900

දින 3
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Animal Paintings for Homes, Hotels Etc.
Animal Paintings for Homes, Hotels Etc.

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 5,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Shoe racks frm dubai ikea
Shoe racks frm dubai ikea

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Class Desk
Class Desk

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Barbecue Cooking Plate + Bbq Grill Ss
Barbecue Cooking Plate + Bbq Grill Ss

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,990

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Table mats
Table mats

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 280

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Fabric Sofa
Fabric Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Dining Table
Teak Dining Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining Table
Dining Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Chair set
Chair set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,500

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Study Table Damro
Study Table Damro

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 8
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Kempas 3x4
Kempas 3x4

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 310

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Large Table
Large Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 8
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Canvas Wall Arts
Canvas Wall Arts

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 7,500

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - BAR STOOL
BAR STOOL

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,950

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - COFFEE TABLE
COFFEE TABLE

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,650

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - VISITOR CHAIR MEDIUM
VISITOR CHAIR MEDIUM

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,750

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!