දැන්විම් 98 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෙවතු-කොළඹ - Water Tank - Used
Water Tank - Used

කොළඹ, ගෙවතු

රු 7,000

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Key board (Holder)
Key board (Holder)

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Spring Mattress 78*72*8
Spring Mattress 78*72*8

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,500

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Coconut Scraper Machine
Coconut Scraper Machine

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,500

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Elegant sofa set
Elegant sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Tea set 17 Pcs
Tea set 17 Pcs

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 10,000

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - New Tea cups
New Tea cups

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,500

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - TEA Set with Plates 22 pcs
TEA Set with Plates 22 pcs

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,000

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - TEA SET 17 Pcs
TEA SET 17 Pcs

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 18,000

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Tea cups 6 pcs
Tea cups 6 pcs

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - BRAND NEW HIGH BACK STOOL
BRAND NEW HIGH BACK STOOL

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,990

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - BRAND NEW OFFICE CHAIRS (ADJUSTABLE)
BRAND NEW OFFICE CHAIRS (ADJUSTABLE)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,990

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - BRAND NEW BEAUTIFUL COFFEE STOOL
BRAND NEW BEAUTIFUL COFFEE STOOL

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,990

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - BRAND NEW FORDABLE STEEL COFFEE TABLE
BRAND NEW FORDABLE STEEL COFFEE TABLE

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,650

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - BRAND NEW VISITOR CHAIR MEDIUM
BRAND NEW VISITOR CHAIR MEDIUM

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,750

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - BRAND NEW VISITOR CHAIR L
BRAND NEW VISITOR CHAIR L

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,450

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - BRAND NEW BEAUTIFUL BIRD NEST STOOL
BRAND NEW BEAUTIFUL BIRD NEST STOOL

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,950

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEW BEAUTIFUL TIGER STOOL
NEW BEAUTIFUL TIGER STOOL

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,990

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TEAK CHAIRS
TEAK CHAIRS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,990

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEW TEAK CHAIRS
NEW TEAK CHAIRS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,990

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - BRAND NEW TEAK CHAIRS
BRAND NEW TEAK CHAIRS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,990

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEW TEAK CHAIRS
NEW TEAK CHAIRS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,990

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - BRAND NEW TEAK CHAIRS
BRAND NEW TEAK CHAIRS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,990

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - BRAND NEW TEAK CHAIRS
BRAND NEW TEAK CHAIRS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,990

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!