දැන්විම් 65 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining Table with chairs
Dining Table with chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

පැය 3
ගෙවතු-කොළඹ - Lawn Mover ‘Grass Cutter’
Lawn Mover ‘Grass Cutter’

කොළඹ, ගෙවතු

රු 5,000

පැය 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Used bed with mattress.
Used bed with mattress.

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Beds four poster
Beds four poster

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Rattan sofa set
Rattan sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Wooden Bedroom door
Wooden Bedroom door

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 10,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak table
Teak table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Living room Sofa set
Living room Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Leather Sofa
Leather Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Airing cupboard
Airing cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing Machine
Sewing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 22,500

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - SodaStream Jet
SodaStream Jet

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 11,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique Bedroom Set
Antique Bedroom Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 325,000

දින 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas cooker with oven
Gas cooker with oven

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 35,000

දින 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Italy Flame Glass 3 Burner Gas Cooker
Italy Flame Glass 3 Burner Gas Cooker

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 7,800

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Diwan sofa
Diwan sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office furniture
Office furniture

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

දින 16
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Glasses
Glasses

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 175

දින 16
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Desert Bowls
Desert Bowls

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 225

දින 16
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Tea Sets
Tea Sets

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 500

දින 16
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Tea Cup
Tea Cup

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 175

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining Table
Dining Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique Almirah
Antique Almirah

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 85,000

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique Bed
Antique Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 56,000

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!