දැන්විම් 70 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි නිවාස සහ උද්‍යාන

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Bright gas cooker
Bright gas cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,390

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Telesonic Electric kettle
Telesonic Electric kettle

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,490

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Richsonic Whistling Kettle
Richsonic Whistling Kettle

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 990

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Bright gas cooker
Bright gas cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,390

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Taiko Flask
Taiko Flask

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 550

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Blanket
Blanket

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - FULLY TEAK - SHOE RACK
FULLY TEAK - SHOE RACK

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ Grill Machine
BBQ Grill Machine

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - FULLY TEAK - DINNING TABLE
FULLY TEAK - DINNING TABLE

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office Set
Office Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Sofa
Teak Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 250,000

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mini Sewing Machine
Mini Sewing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,500

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - ගෑස් සිලින්ඩරයක්
ගෑස් සිලින්ඩරයක්

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,000

දින 7
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Used aluminum doors
Used aluminum doors

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Computer set
Computer set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Wedding Bedspread (Queen Size)
Wedding Bedspread (Queen Size)

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Colthes Drying Rack
Colthes Drying Rack

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 11,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Tekka Cabinet
Tekka Cabinet

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 87,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Katrina sofa
Katrina sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Wooden Table
Teak Wooden Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,900

දින 11
ගෙවතු-කොළඹ - Grass cutter Nylon line (trimmer line)
Grass cutter Nylon line (trimmer line)

කොළඹ, ගෙවතු

රු 400

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 4 Burner Gas Cooker
4 Burner Gas Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 10,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Damro Marvel Sofa
Damro Marvel Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 49,900

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!