දැන්විම් 83 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Sliding Gate
Sliding Gate

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 26,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ MACHINE FOLDABLE
BBQ MACHINE FOLDABLE

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Milton Exotique Casserole
Milton Exotique Casserole

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,400

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Paint Zoom
Paint Zoom

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,850

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Easy Chair
Easy Chair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,750

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bed Room Set
Bed Room Set

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 175,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing Table
Dressing Table

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Dining Table with 6 Chairs
Teak Dining Table with 6 Chairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Workman Locker
Workman Locker

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wood Sofa set
Wood Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - ROTO SWEEP ROTATING SWEEPER
ROTO SWEEP ROTATING SWEEPER

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,900

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office chairs
Office chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Three Layer Clothe Rack
Three Layer Clothe Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,500

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Spin Mop
Spin Mop

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,900

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Velvet Bedsheet
Velvet Bedsheet

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,200

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Racks
Racks

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - DRINKING WATER PUMP
DRINKING WATER PUMP

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 699

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 5in1 Bestway Sofa Brandnew
5in1 Bestway Sofa Brandnew

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,999

දින 8
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - DEMOLITION HAMMER - LACELA
DEMOLITION HAMMER - LACELA

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 185,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Quality plastic 4 pc drawer
Quality plastic 4 pc drawer

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,250

දින 8
ගෙවතු-කොළඹ - Imported brand new sunbeds
Imported brand new sunbeds

කොළඹ, ගෙවතු

රු 20,000

දින 9
ගෙවතු-කොළඹ - Hammock Brandnew
Hammock Brandnew

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 2,900

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Sofa with Pillow Set
Teak Sofa with Pillow Set

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak 3 Door Wardrobe
Teak 3 Door Wardrobe

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 91,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Sofa Box Set with Pillows
Teak Sofa Box Set with Pillows

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 39,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!