දැන්විම් 127 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Paint Zoom
Paint Zoom

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,000

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Double Burner Gas Stove (Indian)
Double Burner Gas Stove (Indian)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,750

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Table Mate IV (4)
Table Mate IV (4)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,850

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 3 -Tier Cloth Hanging Rack
3 -Tier Cloth Hanging Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,750

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Cloth Rack Foldable – Powder Coated
Cloth Rack Foldable – Powder Coated

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,250

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Cloth Rack Stainless Steel - Foldable
Cloth Rack Stainless Steel - Foldable

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,500

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Lunch box - 2pc/4Pc
Lunch box - 2pc/4Pc

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 900

දින 2
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Paper quilling wall arts
Paper quilling wall arts

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 2,100

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Shoe Rack and wardrobe (Dust Proof)
Shoe Rack and wardrobe (Dust Proof)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,000

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Portable Foldable BBQ Machine
Portable Foldable BBQ Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,650

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 4 IN 1 MINI SEWING MACHINE WITH TABLE
4 IN 1 MINI SEWING MACHINE WITH TABLE

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,250

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 6pcs Cylindrical Spice rack
6pcs Cylindrical Spice rack

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 950

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Laser Scissor (As seen on TV)
Laser Scissor (As seen on TV)

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,000

දින 3
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - 3D Wall Stickers Decoration
3D Wall Stickers Decoration

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 2,500

දින 3
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - 3D Wall Tree Stickers Decoration
3D Wall Tree Stickers Decoration

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 3,500

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - SINGLE POLE CLOTH RACK
SINGLE POLE CLOTH RACK

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,750

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Three Layer Clothe Rack Brandnew
Three Layer Clothe Rack Brandnew

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,000

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ MACHINE BRANDNEW
BBQ MACHINE BRANDNEW

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,150

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Washing Machine Cover
Washing Machine Cover

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 650

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Veranda set
Veranda set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Portable Picnic Table
Portable Picnic Table

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,700

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Partition
Partition

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel 'Alpha- noon' cupboard
Steel 'Alpha- noon' cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,900

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!