දැන්විම් 91 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි නිවාස සහ උද්‍යාන

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Washing Machine Cover
Washing Machine Cover

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Steel Gate
Steel Gate

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 7,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 3 bed
3 bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel gate
Steel gate

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser
Water Dispenser

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 18,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Plastic Pantry Cupboards
Plastic Pantry Cupboards

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Three Layer Clothe Rack
Three Layer Clothe Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,000

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Washing Machine Cover
Washing Machine Cover

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 850

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Single Pole Clothe Rack
Single Pole Clothe Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,500

දින 8
ගෙවතු-කොළඹ - SOLAR SPOT LIGHT , 16 COLORS .
SOLAR SPOT LIGHT , 16 COLORS .

කොළඹ, ගෙවතු

රු 3,700

දින 8
අල්මාරි

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Adjustable Washing Machine & Fridge Stand
Adjustable Washing Machine & Fridge Stand

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,250

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 3 Layer Cloth Rack
3 Layer Cloth Rack

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,500

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Three Layer Cloth Rack
Three Layer Cloth Rack

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,500

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Multyfunction Manual Food Processor
Multyfunction Manual Food Processor

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 600

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Stainless Steel Double Burner Gas Cooker
Stainless Steel Double Burner Gas Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,950

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Celini Branded Genuine Leather Sofa
Celini Branded Genuine Leather Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 90,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Dinning Table 6 Chairs
Teak Dinning Table 6 Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Round Table Dining
Round Table Dining

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 12
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 3 layer rack
3 layer rack

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,200

දින 13
ගෙවතු-කොළඹ - Aluminium Picnic Table
Aluminium Picnic Table

කොළඹ, ගෙවතු

රු 11,000

දින 13
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Aquaworks Hot and Cool Water Filter
Aquaworks Hot and Cool Water Filter

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 10,900

දින 13
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer 972 Zik Zak Sawing Machine
Singer 972 Zik Zak Sawing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 23,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - SOFA ( 3 + 1 )
SOFA ( 3 + 1 )

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 15
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Door Frame
Door Frame

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 12,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Nadun table
Nadun table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!