දැන්විම් 389 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Platform Bed
Platform Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - ATTACH A TRASH – HANGING BAG
ATTACH A TRASH – HANGING BAG

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 550

පැය 1 යි
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - ROMAN WALL CLOCK
ROMAN WALL CLOCK

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,850

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - TWISTFOLD 3-TIER PARTY BOWLS
TWISTFOLD 3-TIER PARTY BOWLS

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,490

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 3-STAGE SELF SHARPENING
3-STAGE SELF SHARPENING

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 390

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - WOODEN ROOF KEY HOLDER
WOODEN ROOF KEY HOLDER

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 990

දින 1
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Bathroom Cleanin
Bathroom Cleanin

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 200

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - MULTI-FUNCTIONAL FOLDABLE CHOPPING BOARD
MULTI-FUNCTIONAL FOLDABLE CHOPPING BOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 490

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 12″ ROUND WALL CLOCK
12″ ROUND WALL CLOCK

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,450

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - FLOWER DESIGN WALL CLOCK
FLOWER DESIGN WALL CLOCK

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,990

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - STAINLESS STEEL 3L WHISTLING KETTLE
STAINLESS STEEL 3L WHISTLING KETTLE

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,350

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - wardrope
wardrope

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Coffee Table
Coffee Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Swing chair
Swing chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer Zig Zag Sewing Machine
Singer Zig Zag Sewing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 13,999

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Jackwood Bed with mattress
Jackwood Bed with mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Paint Zoom Sprayer
Paint Zoom Sprayer

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,990

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Foldable Cloth Cupboard Wardrobe
Foldable Cloth Cupboard Wardrobe

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,250

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Air Sofa
Air Sofa

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,750

දින 4
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Lady bird Toothbrush holder
Lady bird Toothbrush holder

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 450

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - WELLBERG MARBLE NON-STICK C FRY PAN
WELLBERG MARBLE NON-STICK C FRY PAN

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,990

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - PRINTED MERMAID SQUARE PILLOW
PRINTED MERMAID SQUARE PILLOW

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,850

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Tac tool
Tac tool

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,550

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Nicer dicer Plus
Nicer dicer Plus

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,400

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Attach-A-Trash (Hanging trash bag holder)
Attach-A-Trash (Hanging trash bag holder)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 650

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Egg Boiler and fryer
Egg Boiler and fryer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,550

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!