දැන්විම් 145 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Curtains
Curtains

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 130

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wooden Sofa Old Style
Wooden Sofa Old Style

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Wall Picture
Wall Picture

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 25,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Glass Table
Glass Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - L Type Sofa
L Type Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 85,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Vertical blind
Vertical blind

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 140

දින 1
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Dream catcher
Dream catcher

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 06 Teak Dining Table Chairs for Sale
06 Teak Dining Table Chairs for Sale

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Single table cloths
Single table cloths

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,950

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Chair covers polymix
Chair covers polymix

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 475

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Power Box 4 Burner Gas Cooker Hob
Power Box 4 Burner Gas Cooker Hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,900

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining table
Dining table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 4
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Bamboo blinds and eakle
Bamboo blinds and eakle

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 140

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Gold bow & white cover
Gold bow & white cover

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 700

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Frill for tables
Frill for tables

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 290

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 2 Burner Glass Top Gas Cooker
2 Burner Glass Top Gas Cooker

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,800

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Chair
Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,750

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas Deep Fryer
Gas Deep Fryer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 26,500

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Used Sofa Set
Used Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,900

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Stainless Steel Charchol BBQ Grill
Stainless Steel Charchol BBQ Grill

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,200

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Couple table
Couple table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 12
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Oil Paintings
Oil Paintings

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 3,000

දින 12
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Angle Grinder
Angle Grinder

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,900

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Glass Top 5 Burner Gas Cooker
Glass Top 5 Burner Gas Cooker

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 33,490

දින 12
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Wall Decor for Indoor or Outdoor
Wall Decor for Indoor or Outdoor

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 3,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!