දැන්විම් 133 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Curtains
Curtains

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 130

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 3-2-1 Black Sofa
3-2-1 Black Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining Table with 6 Chairs
Dining Table with 6 Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Double Bed with Arpico Mattress
Double Bed with Arpico Mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining table
Dining table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Indesit Filter Hob
Indesit Filter Hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 40,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Tables Buffet
Tables Buffet

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TV Stand
TV Stand

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,750

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing Machine "SINGER"
Sewing Machine "SINGER"

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 13,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - SIDEBOARD (LONG CUPBOARD)
SIDEBOARD (LONG CUPBOARD)

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 85,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Damro spring mattress
Damro spring mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Nadum allmariyak
Nadum allmariyak

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Stainless Steel - BBQ Grill Machine
Stainless Steel - BBQ Grill Machine

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,200

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 4 Burner Glass Top Gas Hob -Italy Design
4 Burner Glass Top Gas Hob -Italy Design

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 17,990

දින 11
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Curtains
Curtains

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 130

දින 12
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - WEATHER BLINDS
WEATHER BLINDS

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 950

දින 13
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Dream catchers
Dream catchers

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 250

දින 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Mini Fridge -DUBAI
Mini Fridge -DUBAI

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 15,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Designer Chair
Designer Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 138,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Mahogany Dining Table Set
Mahogany Dining Table Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 125,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Vintage High chair from England
Vintage High chair from England

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Love Seat Sofa
Love Seat Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 200,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa With 04 Pillow
Sofa With 04 Pillow

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 104,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Ebony cupboard and others
Ebony cupboard and others

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,200,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Single Sofa (imported)
Single Sofa (imported)

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,500

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Almirah
Teak Almirah

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!