දැන්විම් 140 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Plastic chair covers
Plastic chair covers

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 450

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Curtain Work
Curtain Work

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 140

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Glass With Wood Dining Table
Glass With Wood Dining Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

පැය 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Aluminiam door
Aluminiam door

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 18,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - FLOOR CARPETS
FLOOR CARPETS

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 150

දින 2
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - 3D Wall Stickers
3D Wall Stickers

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 800

දින 2
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Luminous Switch Wall Stickers
Luminous Switch Wall Stickers

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 400

දින 2
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Feather Wall Sticker
Feather Wall Sticker

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 1,350

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Children's Bedroom Set
Children's Bedroom Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Chairs
Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 500

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Den-B glass-Top 4 Burner Gas Cooker
Den-B glass-Top 4 Burner Gas Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 19,990

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bedside Cupboards
Bedside Cupboards

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Chairs..
Chairs..

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 4
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Bamboo blinds
Bamboo blinds

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 130

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Settee - Teak wood
Settee - Teak wood

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 5
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Wall Stickers
Wall Stickers

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 1,000

දින 7
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - 6D Wall Stickers
6D Wall Stickers

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 950

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Mahogany pantry cupboard
Mahogany pantry cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 179,999

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 10 Tier Shoe Rack + Dust Cover 30 Pairs
10 Tier Shoe Rack + Dust Cover 30 Pairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,450

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak dining table
Teak dining table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 115,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 135,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TV Cupboard
TV Cupboard

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TV Cupboard
TV Cupboard

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 58,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Bed
Sofa Bed

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 38,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Bed
Sofa Bed

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 38,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Hall Stand
Hall Stand

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office Chair
Office Chair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,750

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!