දැන්විම් 270 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Luxurious Carpet
Luxurious Carpet

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 75

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Tv Stand
Tv Stand

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

පැය 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Small Cabinet set
Small Cabinet set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 1
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Glacier Bay two handle Lavatory faucets
Glacier Bay two handle Lavatory faucets

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 12,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wooden Cabinet Set for Urgent sale
Wooden Cabinet Set for Urgent sale

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Sri Lankan hand work wall photo frames
Sri Lankan hand work wall photo frames

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 2,800

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Onion/ vegetable chopper
Onion/ vegetable chopper

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,250

දින 1
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Bamboo & Wood Photo Frame (4x6)
Bamboo & Wood Photo Frame (4x6)

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 390

දින 2
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Bamboo & Wood Photo Frame (4x6)
Bamboo & Wood Photo Frame (4x6)

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 460

දින 2
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Bamboo & Wood Photo Frame (5x7)
Bamboo & Wood Photo Frame (5x7)

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 550

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Shop show case
Shop show case

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Pantry Cupboards
Pantry Cupboards

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - දෙවරක් භාවිතා කල සැටළිමක්
දෙවරක් භාවිතා කල සැටළිමක්

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 45,000

දින 3
ගෙවතු-කොළඹ - Bench and table
Bench and table

කොළඹ, ගෙවතු

රු 20,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Furniture Table
Furniture Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Windows complete set
Windows complete set

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 16,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Windows and a Door
Windows and a Door

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 19,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bunker bed steel
Bunker bed steel

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Filter
Water Filter

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wooden Study table
Wooden Study table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,000

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Main door & frame (jack kos)
Main door & frame (jack kos)

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 20,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa With Three Stools
Sofa With Three Stools

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Damp sofa
Damp sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 6
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Automatic Toothpaste Dispenser Plus
Automatic Toothpaste Dispenser Plus

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 999

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dinning Table - Rotatting class top
Dinning Table - Rotatting class top

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!