දැන්විම් 401 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Squarty potty toilet stool
Squarty potty toilet stool

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 2,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Telephone chair
Telephone chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas Cooker
Gas Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 850

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Electric Hot Plate with 3 Gas Cookers Hob
Electric Hot Plate with 3 Gas Cookers Hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 13,990

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - ARPICO FLEXI SPRING MATTRESS 8"
ARPICO FLEXI SPRING MATTRESS 8"

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Cupboard wardrobe
Cupboard wardrobe

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing Table (Nedun)
Dressing Table (Nedun)

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,500

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - WYKE 500Liter Water Tank
WYKE 500Liter Water Tank

කොළඹ, ගෙවතු

රු 2,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ Grill Metal
BBQ Grill Metal

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,600

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Italy Branded Four Burner Stoves
Italy Branded Four Burner Stoves

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 21,900

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Two Burner Pantry Top Stoves
Two Burner Pantry Top Stoves

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 14,900

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Glass-top four burners stoves
Glass-top four burners stoves

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,900

දින 1
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Double Layer Soap Box
Double Layer Soap Box

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 450

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - BROOM
BROOM

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 95

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Table Top BBQ
Table Top BBQ

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 9,250

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ Machine
BBQ Machine

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 21,500

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Iron Door
Iron Door

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 20,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Genuine Flexx Tape SH 1000
Genuine Flexx Tape SH 1000

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 649

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Original Paint Roller
Original Paint Roller

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 990

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Air Freshner Automatic Dispenser Sensor
Air Freshner Automatic Dispenser Sensor

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,999

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique furniture
Antique furniture

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Spring Bed
Spring Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bunker bed
Bunker bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak sofa set
Teak sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Mirror 50X80 Inches With BlackBrown Alluminium Frame
Mirror 50X80 Inches With BlackBrown Alluminium Frame

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,500

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!