දැන්විම් 449 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Brand new jukki machine
Brand new jukki machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 38,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NIRA -STEEL BUNKER BED.
NIRA -STEEL BUNKER BED.

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Wood Dining Set
Teak Wood Dining Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 130,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Table with Two chairs
Table with Two chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Glass Cupboard
Glass Cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique Furniture imported from UK
Antique Furniture imported from UK

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wall Storage Unit
Wall Storage Unit

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Movable kitchen Table
Movable kitchen Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing Table
Dressing Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel bunker bed..තට්ටු ඇඳන් .
Steel bunker bed..තට්ටු ඇඳන් .

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Nira - new steel bunker bed.
Nira - new steel bunker bed.

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel Single Bed.-Nira.
Steel Single Bed.-Nira.

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Pair of sitting room chairs
Pair of sitting room chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Dream catcher
Dream catcher

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 400

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Pair of Sitting Room Chairs
Pair of Sitting Room Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 2
ගෙවතු-කොළඹ - Wave Pot GXT (Flower pot)
Wave Pot GXT (Flower pot)

කොළඹ, ගෙවතු

රු 800

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Zest Abbey Garden Chair
Zest Abbey Garden Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,500

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Brand new jukki machine
Brand new jukki machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 38,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Head board and divan
Head board and divan

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,500

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Kitchen Deep Fryer
Kitchen Deep Fryer

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 26,500

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Large living room cabinet
Large living room cabinet

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Almirah
Almirah

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - STEEL SINGLE BED.යකඩ ඇඳන් .
STEEL SINGLE BED.යකඩ ඇඳන් .

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NIRA -STEEL BUNKER BED.
NIRA -STEEL BUNKER BED.

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Air freshener system (USA)
Air freshener system (USA)

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,350

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel single bed.-nira.
Steel single bed.-nira.

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!