දැන්විම් 297 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෙවතු-කොළඹ - Solar wall light - ECO 02
Solar wall light - ECO 02

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 850

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-කොළඹ - Solar wall Light - MI421
Solar wall Light - MI421

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 850

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - ARPICO Flexifoam Spring Mattresses
ARPICO Flexifoam Spring Mattresses

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,620

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Mahogony dining table with 4 chairs
Mahogony dining table with 4 chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

පැය 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Pallets vegetable storage rack
Pallets vegetable storage rack

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,500

පැය 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TEAK cupboard set
TEAK cupboard set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Luxurious Carpet
Luxurious Carpet

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 75

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak 3 piece wardrobe
Teak 3 piece wardrobe

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Air Freshener
Air Freshener

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 213

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - Solar Garden Light - WWM151
Solar Garden Light - WWM151

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 825

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Dish washing Liquid
Dish washing Liquid

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 88

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Citronella Oil Spray
Citronella Oil Spray

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 295

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel bed & bunker bed.
Steel bed & bunker bed.

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - STEEL STORAGE RACK 6.5' X 4' 20''
STEEL STORAGE RACK 6.5' X 4' 20''

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,880

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Chairs
Teak Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Damro Sofa Set
Damro Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Bed
Teak Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Double bed
Teak Double bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 4+2+2 Sofa With Coffee Table
4+2+2 Sofa With Coffee Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Egg Chair
Egg Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 3 Door Wardrobe -Damro
3 Door Wardrobe -Damro

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Wall hangers
Wall hangers

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 15,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - HomeLove Bedsheets
HomeLove Bedsheets

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,700

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Imported sofa
Imported sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Staircase STEEL
Staircase STEEL

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 59,000

දින 3
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Dream catchers
Dream catchers

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 1,100

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!