දැන්විම් 343 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Restaurant Dining Table
Restaurant Dining Table

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Relaxing Arm Chair
Relaxing Arm Chair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - Woodpecker Sunbeds
Woodpecker Sunbeds

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 20,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEW DINING TABLE @ CHAIRS
NEW DINING TABLE @ CHAIRS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,900

දින 2
ගෙවතු-කොළඹ - Railway Timber Wood Dining Table.
Railway Timber Wood Dining Table.

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 30,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Rustic Wood Dining Table.
Rustic Wood Dining Table.

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 90,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Rustic Wood Bed
Rustic Wood Bed

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - ව. අඩි 1600 සැටලිමක්
ව. අඩි 1600 සැටලිමක්

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 80,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - 1600 sqf Shuttering
1600 sqf Shuttering

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 80,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Queen size Spring mattress
Queen size Spring mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Imported office chair
Imported office chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Pantry cupboard
Pantry cupboard

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 120,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Glass showcase
Glass showcase

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - MELAMINE IRON CUPBOARD FULL
MELAMINE IRON CUPBOARD FULL

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEW MDF BLACK BOOK RACK
NEW MDF BLACK BOOK RACK

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,600

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 6ft Office table and chairs
6ft Office table and chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - AMILEX WHISTLING KETTLE 3L
AMILEX WHISTLING KETTLE 3L

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,150

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW STEEL CUPBOARD 6 X 4 NO.3 R
CAURO-NEW STEEL CUPBOARD 6 X 4 NO.3 R

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,800

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW ATTONIA BED b
CAURO-NEW ATTONIA BED b

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,300

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEW MELAMINE TV STAND F
NEW MELAMINE TV STAND F

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,750

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEW MELAMINE WRITING TABLE L B
NEW MELAMINE WRITING TABLE L B

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW MELAMINE DRESSING TABLE
CAURO-NEW MELAMINE DRESSING TABLE

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW STEEL CUPBOARD 6 X 3 FEET C
CAURO-NEW STEEL CUPBOARD 6 X 3 FEET C

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,150

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW WRITING TABLE WR A
CAURO-NEW WRITING TABLE WR A

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,500

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!