දැන්විම් 170 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing table with mirrors - Teak
Dressing table with mirrors - Teak

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

පැය 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - L Shape Sofa
L Shape Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Multi Purpose stainless steel rack
Multi Purpose stainless steel rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,700

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - New Roto 360° Drag all-in-one Sweeper
New Roto 360° Drag all-in-one Sweeper

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,500

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Electric sewing machine
Electric sewing machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,500

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer sewing machine
Singer sewing machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,500

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Electric Water Dispenser 02tap
Electric Water Dispenser 02tap

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,100

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser One Tap
Water Dispenser One Tap

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,500

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Hand Pump Dispenser WD06
Hand Pump Dispenser WD06

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel 2 door wardrobe
Steel 2 door wardrobe

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,700

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Double bed 6x4
Double bed 6x4

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,800

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Desktop 03tap
Water Dispenser Desktop 03tap

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,400

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Standing 02WD
Water Dispenser Standing 02WD

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 14,999

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Standing 03WD
Water Dispenser Standing 03WD

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,999

දින 3
ගෙවතු-කොළඹ - Remington trimmer imported from U.S.A
Remington trimmer imported from U.S.A

කොළඹ, ගෙවතු

රු 14,500

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - සැටලිමක්
සැටලිමක්

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 45,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - STUDY TABLE & ADJUSTABLE CHAIR
STUDY TABLE & ADJUSTABLE CHAIR

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - SOFA SET- FIVE SEATER. DAMRO BRAND
SOFA SET- FIVE SEATER. DAMRO BRAND

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,500

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - QUEEN SIZE BED, MATTRESS
QUEEN SIZE BED, MATTRESS

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 41,500

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bed side tables
Bed side tables

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Shuttering
Shuttering

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 20,000

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Shuttering
Shuttering

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 500

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique Furniture Cupboard
Antique Furniture Cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

දින 8
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Water geyser
Water geyser

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 12,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - IKEA bookshelf + ornaments
IKEA bookshelf + ornaments

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!