දැන්විම් 211 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි නිවාස සහ උද්‍යාන

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Electronic Kitchen Scale SF-400
Electronic Kitchen Scale SF-400

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 950

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Christmas Tree
Christmas Tree

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 3,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Shuttering
Shuttering

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 500

පැය 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Magic Mesh
Magic Mesh

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 800

පැය 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Shuttering
Shuttering

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 20,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wardrobe 2 door Quick
Wardrobe 2 door Quick

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

පැය 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Table Mate 2
Table Mate 2

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,700

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Chef's Basting Set
Chef's Basting Set

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 750

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Two door cupboard
Two door cupboard

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,550

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wardrobe Double
Wardrobe Double

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,800

දින 1
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Star master light
Star master light

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 1,400

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Front Iron Gate
Front Iron Gate

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 35,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Multifunctional Juicer
Multifunctional Juicer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,800

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Living Item
Sofa Living Item

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Movable Base
Movable Base

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,200

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Herb grinder
Herb grinder

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 700

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Electric Lunch Box
Electric Lunch Box

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,200

දින 1
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Double Leyar Soap Box (BlueWhite)
Double Leyar Soap Box (BlueWhite)

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 350

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 10 Layer Shoe Rack
10 Layer Shoe Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Speedy Chopper
Speedy Chopper

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 700

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel Dressing Cupboard
Steel Dressing Cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,300

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Full Set
Sofa Full Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Kitchen Cupboard
Kitchen Cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,800

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing Table
Dressing Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Used Bed
Used Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,500

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Arm Rest Organizer
Arm Rest Organizer

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 600

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Couch Coat
Couch Coat

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!