වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 250 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Folding ladder - Uva home center
Folding ladder - Uva home center

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 9,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Lee Satalim
Lee Satalim

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 45,000

පැය 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Indoor Partition
Indoor Partition

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 100,000

පැය 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Lechg Tool Kit 37pc
Lechg Tool Kit 37pc

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,690

පැය 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - 60 PCS Tool Kit
60 PCS Tool Kit

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,300

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Satalim for Sale 350 Square Feet
Satalim for Sale 350 Square Feet

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 35,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Black Gate
Black Gate

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 120,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Glass Aluminium Partition with Door
Glass Aluminium Partition with Door

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 70,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Union Door Locks
Union Door Locks

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Mahogani Fit Panel Door and Less Damaged Frame with Louvers
Mahogani Fit Panel Door and Less Damaged Frame with Louvers

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Interlock Blocks
Interlock Blocks

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 226

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Steel / H-Iron Complete Building Materials
Steel / H-Iron Complete Building Materials

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,250,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Setalima
Setalima

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 75,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Paint Roller Clever Brush - 20%
Paint Roller Clever Brush - 20%

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,890

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Tesa main and room door locks
Tesa main and room door locks

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,500

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Aluminium Glass Door
Aluminium Glass Door

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,500

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Window
Window

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 8,500

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Green Pvc Chain Link Mesh
Green Pvc Chain Link Mesh

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 8,690

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Demolition Hammer
Demolition Hammer

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,500

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Brass Hinges Tower Bolt Fittings
Brass Hinges Tower Bolt Fittings

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 90

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Paint Zoom Sprayer
Paint Zoom Sprayer

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,990

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Mini Tool Kit 8pc
Mini Tool Kit 8pc

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 790

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Ratna Roof Tiles - Used Vahala Ulu
Ratna Roof Tiles - Used Vahala Ulu

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 23,000

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Collapsible Amano Garage Gate
Collapsible Amano Garage Gate

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 65,000

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Army barbed
Army barbed

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,950

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Rail gate
Rail gate

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 35,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!