දැන්විම් 80 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing Table
Dressing Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,000

විනාඩි 32
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bed Room set
Bed Room set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 250,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa.....
Sofa.....

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing Table
Dressing Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Table with 6 chairs
Teak Table with 6 chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,500

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 4 Beds
4 Beds

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office chair FG-119
Office chair FG-119

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,990

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office chair FG-790
Office chair FG-790

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,490

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining table
Dining table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique chairs and table
Antique chairs and table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 125,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak wardrobe
Teak wardrobe

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bunker Bed
Bunker Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Orginal ZED 4 Burner Gas Cooker Hob
Orginal ZED 4 Burner Gas Cooker Hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 21,900

දින 10
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Aluminium Door - 7' x 3'
Aluminium Door - 7' x 3'

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 26,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Glass Showcase
Glass Showcase

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 26,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Dining Chair Set
Teak Dining Chair Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,500

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Damro Manila sofa 3+2+1
Damro Manila sofa 3+2+1

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wall mirror
Wall mirror

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining Chairs
Dining Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,300

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Reception table 05
Reception table 05

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,500

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 3+1+1 Sofa Set with Coffee Table
3+1+1 Sofa Set with Coffee Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Almirah
Teak Almirah

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,500

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Two Basin Kitchen Counter Top
Two Basin Kitchen Counter Top

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 10,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing Table
Dressing Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!