වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 557 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Buffet Set
Buffet Set

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,450

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 12 In 1 Nicer Dicer Plus Multi Chopper
12 In 1 Nicer Dicer Plus Multi Chopper

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,250

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Pancake Maker
Pancake Maker

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,100

විනාඩි 36
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Dessert Decorator
Dessert Decorator

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 599

විනාඩි 50
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Juice Jar (Drink Dispenser)
Juice Jar (Drink Dispenser)

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,000

පැය 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Potato Slicer
Potato Slicer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,499

පැය 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Purifier
Purifier

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,000

පැය 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Cutting Board
Cutting Board

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,200

පැය 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Hot Lunch Box
Hot Lunch Box

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 750

පැය 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas Lip
Gas Lip

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 10,500

පැය 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - CAURO-NEW GAS TABLE A
CAURO-NEW GAS TABLE A

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,400

පැය 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Amilex Dish Rack
Amilex Dish Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,100

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Bbq Grill (Australia)
Bbq Grill (Australia)

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 70,000

පැය 9
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Garlic Chopper
Garlic Chopper

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 450

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Portable BBQ Charcoal
Portable BBQ Charcoal

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,499

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Brand new Wansa gas cooker with oven
Brand new Wansa gas cooker with oven

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 50,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - NEW GAS TABLE WITH PLATE RACK A
NEW GAS TABLE WITH PLATE RACK A

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Dinner Set
Dinner Set

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 10,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - COCUNUT SCRAPER
COCUNUT SCRAPER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,100

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 30pieces NICER DICER FUSION SET
30pieces NICER DICER FUSION SET

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Plastic rack
Plastic rack

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Ferre Filter Hood
Ferre Filter Hood

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 13,990

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - SOKANY Electric Deep Fryer 3 Ltr
SOKANY Electric Deep Fryer 3 Ltr

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 13,500

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Stainless Steel - BBQ Grill Machine
Stainless Steel - BBQ Grill Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,200

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - WELLBERG MARBLE NON-STICK C FRY PAN
WELLBERG MARBLE NON-STICK C FRY PAN

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,990

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - GAS COOKER WITH STAND
GAS COOKER WITH STAND

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 8,000

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - LOLLI CAKES – BAKING KIT
LOLLI CAKES – BAKING KIT

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 690

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!