වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 480 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - ZED Glass-Top 4 Burner Gas Cooker
ZED Glass-Top 4 Burner Gas Cooker

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 19,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - VINDI-NEW KITCHAN GASS TABLE
VINDI-NEW KITCHAN GASS TABLE

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - VINDI-NEW GLASS TOP 3 BURNER GAS COOKER
VINDI-NEW GLASS TOP 3 BURNER GAS COOKER

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,290

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ MACHINE FOLDABLE
BBQ MACHINE FOLDABLE

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - STAINLESS STEEL LUNCH CARRIER
STAINLESS STEEL LUNCH CARRIER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 410

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - SPIRAL POTATO SLICER
SPIRAL POTATO SLICER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,390

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - PORTABLE BARBECUE GRILL - BBQ
PORTABLE BARBECUE GRILL - BBQ

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,390

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - NON STICK FRYING PAN
NON STICK FRYING PAN

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 790

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - NICER DICER PLUS
NICER DICER PLUS

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 865

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - MAYUR STAINLESS STEEL IDLY MAKER
MAYUR STAINLESS STEEL IDLY MAKER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,290

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - STAINLESS STEEL ROLLAWAY BBQ PIT
STAINLESS STEEL ROLLAWAY BBQ PIT

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,490

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - APEX 4 BURNER GLASS TOP GAS COOKER
APEX 4 BURNER GLASS TOP GAS COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 13,990

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 5 IN 1 MAGIC PAN
5 IN 1 MAGIC PAN

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,990

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 3 PCS NON STICK CAKE MOULD (SHAPED)
3 PCS NON STICK CAKE MOULD (SHAPED)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,290

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 2 LAYER DISH DRAINER
2 LAYER DISH DRAINER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,190

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - VINDI-NEW 3 BURNER GAS COOKER
VINDI-NEW 3 BURNER GAS COOKER

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,250

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Magic Tap Drink Dispenser
Magic Tap Drink Dispenser

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 690

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ Grill Machine - Stainless Steel
BBQ Grill Machine - Stainless Steel

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,200

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Dish Drainer 2 Layer Rack
Dish Drainer 2 Layer Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,650

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - ZED Original Glass 4 Burner Gas Cooker
ZED Original Glass 4 Burner Gas Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 19,790

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Italy Glass-Top 4 Burner Gas Cooker
Italy Glass-Top 4 Burner Gas Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 19,790

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New Hi-Quality GAS TABLES!
UNIQUE -New Hi-Quality GAS TABLES!

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,450

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New GAS REGULATOR + HOSE!
UNIQUE -New GAS REGULATOR + HOSE!

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 800

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Italy Design 4 Burner Glass Top Gas Hob
Italy Design 4 Burner Glass Top Gas Hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 19,800

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ Grill Machine - Stainless Steel
BBQ Grill Machine - Stainless Steel

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,200

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Original Sokany 3 Ltr Deep Fryer
Original Sokany 3 Ltr Deep Fryer

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 12,990

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - PowerBOX Glass-Top 4 Burner Gas Cooker
PowerBOX Glass-Top 4 Burner Gas Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 19,800

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!