දැන්විම් 128 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි නිවාස සහ උද්‍යාන

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Coffee machine
Coffee machine

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 370,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Curtains
Curtains

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 125

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Antique lamp
Antique lamp

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 40,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - House furniture for sale
House furniture for sale

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Used Study Chairs
Used Study Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Jack Wood Door
Jack Wood Door

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,000

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Elcardo roller shutters
Elcardo roller shutters

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 250,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Damro sofa and coffee table
Damro sofa and coffee table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - NEW BUTTERFLY SEWING MACHINE JA2-2
NEW BUTTERFLY SEWING MACHINE JA2-2

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,900

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - NEW BUTTERFLY SEWING MACHINE JA2-2
NEW BUTTERFLY SEWING MACHINE JA2-2

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,950

දින 6
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - LAMP SHADE FOR SALE (CHANDELIER)
LAMP SHADE FOR SALE (CHANDELIER)

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 10,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - SOFA FOR SALE
SOFA FOR SALE

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - SOFA FOR SALE WITH CUSHION
SOFA FOR SALE WITH CUSHION

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - DINNING CHAIRS
DINNING CHAIRS

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 6
ගෙවතු-කොළඹ - Temprari garden hut
Temprari garden hut

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 50,000

දින 7
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - PAINTING
PAINTING

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 3,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak original bed
Teak original bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,000

දින 10
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Roof tiles (ullu)
Roof tiles (ullu)

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing Table (cheap)
Dressing Table (cheap)

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - chair
chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

දින 11
ගෙවතු-කොළඹ - Grass Cutting Machine
Grass Cutting Machine

කොළඹ, ගෙවතු

රු 16,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Foldable Bed Military style
Foldable Bed Military style

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,999

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - C D Rack
C D Rack

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,500

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Imported Chandelier
Imported Chandelier

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Corner sofa
Corner sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 46,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!