දැන්විම් 95 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set - New
Sofa Set - New

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Build in 4 Burner Gas Hob - Kitchen Cooker
Build in 4 Burner Gas Hob - Kitchen Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,890

පැය 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set - New
Sofa Set - New

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Display Cabinet
Display Cabinet

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Towel Rack
Towel Rack

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 2
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - 8 Seater Table Cloth
8 Seater Table Cloth

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 1,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Computer Table
Computer Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,900

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Shuttering Satalin
Shuttering Satalin

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 125,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Reak stand
Reak stand

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Iron Beds
Iron Beds

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Den-B Blue Flame Glass-Top Gas 4 Burner Hob
Den-B Blue Flame Glass-Top Gas 4 Burner Hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,490

දින 5
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Turkish Carpet
Turkish Carpet

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 40,000

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - New Gate
New Gate

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 40,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - පැරණි අල්මාරිය
පැරණි අල්මාරිය

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 79,500

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - පැරැණි නැදුන් අල්මාරිය
පැරැණි නැදුන් අල්මාරිය

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 122,500

දින 5
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Curtains
Curtains

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 130

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Iron Dining Table with 4 Chairs.
Iron Dining Table with 4 Chairs.

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa & table
Sofa & table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing table with the stool
Dressing table with the stool

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,850

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Double bed
Double bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,850

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Pantry Cupboard - Ready Made
Pantry Cupboard - Ready Made

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer Sewing Machine
Singer Sewing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 10,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Used Racks, Show cases, Table for some shop
Used Racks, Show cases, Table for some shop

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 9
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Roller Shutter Door
Roller Shutter Door

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 20,000

දින 9
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - පොලිෂ් ගඩොල් Polish Briks
පොලිෂ් ගඩොල් Polish Briks

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 27

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set with coffee table
Sofa set with coffee table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!