වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 615 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office equipment for Sale
Office equipment for Sale

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - LCD/LED TV Stand
LCD/LED TV Stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 3 2 1 butterfly sofa
3 2 1 butterfly sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

විනාඩි 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Antique Teak Cabinet
Antique Teak Cabinet

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - L-Sofa
L-Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak table
Teak table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Aluminum Cupboard
Aluminum Cupboard

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - BANQUET CHAIR
BANQUET CHAIR

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,650

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Portable Chair
Portable Chair

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining Table with 4 Chairs
Dining Table with 4 Chairs

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining Table with 4 Chairs
Dining Table with 4 Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - chair
chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Outdoor Set
Outdoor Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,950

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Outdoor Set
Outdoor Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,950

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed Furniture
Bed Furniture

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining Table with 4 Chairs
Dining Table with 4 Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Visitor Chair
Visitor Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,950

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office Chair
Office Chair

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,950

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed Sofa
Bed Sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 21,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Lobby Chair
Lobby Chair

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,400

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - LOBBY CHAIRS
LOBBY CHAIRS

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,400

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New 3 2 1 sofa
New 3 2 1 sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office chair
Office chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Table
Banquet Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,950

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Chairs
Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!