වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 752 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Chair / Table
Banquet Chair / Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Light Teek Colour Pantry
Light Teek Colour Pantry

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Mobile Showcase
Mobile Showcase

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa stool set
Sofa stool set

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office Sofa Chair
Office Sofa Chair

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Showcase
Showcase

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cupboard
Cupboard

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - L shape table
L shape table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - High Quality Fabric Sofa
High Quality Fabric Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 43,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Pantry Cupboard Set
Pantry Cupboard Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Table chair
Table chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Used Executive Chair
Used Executive Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Used Office Visitor Chair
Used Office Visitor Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Almirah
Almirah

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Glass dinning table with 4 chairs
Glass dinning table with 4 chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,950

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Computer Table
Computer Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,800

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro sofa
Damro sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Folding Bed
Folding Bed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dinning Table Set
Dinning Table Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Art Granite Table with 6 Chairs
Art Granite Table with 6 Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cane Arm Chair
Cane Arm Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cane sofa set
Cane sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office table
Office table

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set and Coffee Table
Sofa Set and Coffee Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 190,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!