වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 551 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Fabric Sofa
Fabric Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed Sofa
Bed Sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,950

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Glass Cupboard
Glass Cupboard

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - GLASS CABINET
GLASS CABINET

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

පැය 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Italian writing table
Italian writing table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 175,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Italian Wardrobe
Italian Wardrobe

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 250,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Mallburutha cupboard
Mallburutha cupboard

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 125,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - STEEL WRITING TABLE
STEEL WRITING TABLE

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak table
Teak table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - BRAND NEW TEAK ( BOX BED 6 × 5 )
BRAND NEW TEAK ( BOX BED 6 × 5 )

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - TEAK SETTE SET.
TEAK SETTE SET.

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - TEAK ALMARIE.
TEAK ALMARIE.

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 33,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - DOUBLE BED
DOUBLE BED

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - WRITING TABLE
WRITING TABLE

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed item
Bed item

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Glass Dining Table 4Ch
Glass Dining Table 4Ch

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,900

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bedroom set
Bedroom set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 175,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 6 seater Dining table
6 seater Dining table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dinning table
Dinning table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Spring Mattress New ( 72 X60 ) 8”
Spring Mattress New ( 72 X60 ) 8”

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Pakistani cotton Quilted bedsheets
Pakistani cotton Quilted bedsheets

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New L sofa kelaniya
New L sofa kelaniya

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak furniture set
Teak furniture set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro Sofa Set
Damro Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!