වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Office Chair
Office Chair

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Sofa set
Sofa set

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Cupboards
Cupboards

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Bunker Bed
Bunker Bed

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Kannadi Masa
Kannadi Masa

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Dressing table
Dressing table

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Dressing table
Dressing table

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Dining Table
Dining Table

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Stainless Steel Table
Stainless Steel Table

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 36,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Sofa set ( used )
Sofa set ( used )

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Branded Spring Matress
Branded Spring Matress

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Fabric Chair Set
Fabric Chair Set

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Sofa Set
Sofa Set

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Imported sofa set
Imported sofa set

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 700,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Chair
Chair

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Teak sofa (3+1+1)
Teak sofa (3+1+1)

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Tv stand
Tv stand

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Dressing Table
Dressing Table

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 23
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Furniture
Furniture

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 23
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Mdf Furniture
Mdf Furniture

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,750

දින 23
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Furniture cupboard
Furniture cupboard

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 23
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Glass Caninet
Glass Caninet

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 23
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Chair
Chair

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,000

දින 26
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Supermarket Rack
Supermarket Rack

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,500

දින 27
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Iron Chair
Iron Chair

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 300

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!