වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 212 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ගෙවතු

ගෙවතු-කොළඹ - Railway Timber Wood Dining Table
Railway Timber Wood Dining Table

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 30,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-කොළඹ - Electric Brush Cutter/ Grass Trimmer
Electric Brush Cutter/ Grass Trimmer

කොළඹ, ගෙවතු

රු 3,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-කොළඹ - Submersible Tube Well Pump
Submersible Tube Well Pump

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 86,000

පැය 9
ගෙවතු-කොළඹ - Outdoor Hammock - 46% OFF
Outdoor Hammock - 46% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 2,250

ගෙවතු-කොළඹ - Outdoor swing
Outdoor swing

කොළඹ, ගෙවතු

රු 10,000

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - Magic Hose 100Ft Expandable Stretch
Magic Hose 100Ft Expandable Stretch

කොළඹ, ගෙවතු

රු 1,299

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - Inflatable pool
Inflatable pool

කොළඹ, ගෙවතු

රු 18,000

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - Malaysian grass
Malaysian grass

කොළඹ, ගෙවතු

රු 19

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - Steel garage for salle
Steel garage for salle

කොළඹ, ගෙවතු

රු 48,000

දින 2
ගෙවතු-කොළඹ - Grass
Grass

කොළඹ, ගෙවතු

රු 17

දින 3
ගෙවතු-කොළඹ - Water pump jinadasa
Water pump jinadasa

කොළඹ, ගෙවතු

රු 9,500

දින 3
ගෙවතු-කොළඹ - Magic Hose 100FT
Magic Hose 100FT

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 1,350

දින 3
ගෙවතු-කොළඹ - Magic Hose Original 100 feets
Magic Hose Original 100 feets

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 1,450

දින 3
ගෙවතු-කොළඹ - 10 x Pop-Up Canopy Tent
10 x Pop-Up Canopy Tent

කොළඹ, ගෙවතු

රු 9,500

දින 4
ගෙවතු-කොළඹ - Ladders
Ladders

කොළඹ, ගෙවතු

රු 1,500

දින 4
ගෙවතු-කොළඹ - Grass Cutter ( Italy )
Grass Cutter ( Italy )

කොළඹ, ගෙවතු

රු 30,000

දින 4
ගෙවතු-කොළඹ - Woodpecker Sunbeds
Woodpecker Sunbeds

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 20,000

දින 4
ගෙවතු-කොළඹ - Fiber Stone Pond
Fiber Stone Pond

කොළඹ, ගෙවතු

රු 100,000

දින 4
ගෙවතු-කොළඹ - EZ Jet Water Cannon – ORIGINAL
EZ Jet Water Cannon – ORIGINAL

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 890

දින 5
ගෙවතු-කොළඹ - Railway Timber Wood Dining Table
Railway Timber Wood Dining Table

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 30,000

දින 5
ගෙවතු-කොළඹ - Water Pump brand new
Water Pump brand new

කොළඹ, ගෙවතු

රු 8,000

දින 6
ගෙවතු-කොළඹ - Remington trimmer imported from U.S.A
Remington trimmer imported from U.S.A

කොළඹ, ගෙවතු

රු 14,500

දින 6
ගෙවතු-කොළඹ - Swing Chair Double Seater
Swing Chair Double Seater

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 32,990

දින 7
ගෙවතු-කොළඹ - 5 Step Steel Ladder
5 Step Steel Ladder

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 4,090

දින 7
ගෙවතු-කොළඹ - Aluminium Umbrella Patio
Aluminium Umbrella Patio

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 12,990

දින 7
ගෙවතු-කොළඹ - Sun Beach Bed
Sun Beach Bed

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 5,190

දින 7
ගෙවතු-කොළඹ - Canopy Tent 10ft x
Canopy Tent 10ft x

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 8,990

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!