දැන්විම් 69 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අතුරුගිරිය හි නිවාස සහ උද්‍යාන

නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Handcrafted items
Handcrafted items

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 750

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Executive Chair
Executive Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Glass Cupboard
Glass Cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 56,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TEAK SOFA
TEAK SOFA

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 68,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Aluminiyam pantry cubed.
Aluminiyam pantry cubed.

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TEAK SOFA
TEAK SOFA

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 4
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Lunumidella ceiling plank
Lunumidella ceiling plank

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 85

දින 4
ගෙවතු-කොළඹ - Water Pump Jinasena Centric N110T/1
Water Pump Jinasena Centric N110T/1

කොළඹ, ගෙවතු

රු 16,900

දින 5
ගෙවතු-කොළඹ - Lawn Mower grass cutter MEN 12 mover
Lawn Mower grass cutter MEN 12 mover

කොළඹ, ගෙවතු

රු 8,300

දින 5
ගෙවතු-කොළඹ - ENGINE TYPE LAWN MOWER
ENGINE TYPE LAWN MOWER

කොළඹ, ගෙවතු

රු 45,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak dining table + 6 chair
Teak dining table + 6 chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 37,500

දින 6
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Lord Ganesh water pot
Lord Ganesh water pot

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 8,500

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - USED FURNITURE FOR SALE AT ATHURUGIRIYA
USED FURNITURE FOR SALE AT ATHURUGIRIYA

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 180,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - VERANDAH CHAIRS
VERANDAH CHAIRS

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - VERANDAH CHAIRS
VERANDAH CHAIRS

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 8
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Wash basin with cupboard
Wash basin with cupboard

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 35,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - IRON BED WITH MATTRESS
IRON BED WITH MATTRESS

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Easy chair-Hansi putu
Easy chair-Hansi putu

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Large Sofa with stools
Large Sofa with stools

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining table with 8 cushioned chairs
Dining table with 8 cushioned chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Furniture lot for sale
Furniture lot for sale

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 115,000

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - JUKI machine
JUKI machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 33,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

දින 9
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Curtain
Curtain

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 225

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Used furniture for a cheap price
Used furniture for a cheap price

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!