දැන්විම් 268 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TABLE MATE II
TABLE MATE II

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,690

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - SPIN MOP 360
SPIN MOP 360

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,950

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Double bed
Double bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 1
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Bath mixer and Conceal mixer.
Bath mixer and Conceal mixer.

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 5,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique safe
Antique safe

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 500,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique Dressing table
Antique Dressing table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique brass mutti
Antique brass mutti

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique table
Antique table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Cupboard
Cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Modern Melamine Side Cupboard
Modern Melamine Side Cupboard

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Modern Melamine Dressing Table
Modern Melamine Dressing Table

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,900

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Melamine Modern Book Shelves
Melamine Modern Book Shelves

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,500

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Melamine Modern Iron Board Table
Melamine Modern Iron Board Table

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 2 Door Unique Melamine Cupboard
2 Door Unique Melamine Cupboard

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Melamine Shoe Racks
Melamine Shoe Racks

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Book Cupboard
Book Cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Used Display Cupboard
Used Display Cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing table
Dressing table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - BRAND-NEW SOFA
BRAND-NEW SOFA

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Used Sofa
Used Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,000

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer Sewing ZigZag Machine
Singer Sewing ZigZag Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 20,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Four Poster Bed
Four Poster Bed

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - CLEAN REACH
CLEAN REACH

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 950

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wooden Coffee Table
Wooden Coffee Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Used bed
Used bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!