දැන්විම් 223 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Car bed
Car bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Used almarah
Used almarah

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 90,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Used bed
Used bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique Don Carolis&Sons Teak sofa 3+2+1
Antique Don Carolis&Sons Teak sofa 3+2+1

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

පැය 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - SPICE TOWER RACK 6PCS #11982
SPICE TOWER RACK 6PCS #11982

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 790

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - MAGIC MESH #11974
MAGIC MESH #11974

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 790

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - MINI SEWING MACHINE #11972
MINI SEWING MACHINE #11972

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,750

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - ACRYLIC 3 SHELVES RACK #11971
ACRYLIC 3 SHELVES RACK #11971

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,950

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - USED CABINET
USED CABINET

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Modern Melamine Side Cupboard
Modern Melamine Side Cupboard

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Modern Melamine Dressing Table
Modern Melamine Dressing Table

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - USED GLASS TABLE
USED GLASS TABLE

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - USED DINING TABLE WITH CHAIR
USED DINING TABLE WITH CHAIR

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Melamine Modern Book Shelves
Melamine Modern Book Shelves

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - USED Bed
USED Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Melamine Modern Iron Board Table
Melamine Modern Iron Board Table

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 2 Door Unique Melamine Cupboard
2 Door Unique Melamine Cupboard

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,500

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Melamine Shoe Racks
Melamine Shoe Racks

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Television stand
Television stand

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Display Cabinet
Display Cabinet

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing Table
Dressing Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Easy Chair
Easy Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,950

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - GUSTO SPOON #11965
GUSTO SPOON #11965

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 250

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 5 LAYER SHOE RACK #11960
5 LAYER SHOE RACK #11960

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,790

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!