දැන්විම් 357 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bed for sale
Bed for sale

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 190,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - CREDIT CARD KNIFE A 12529
CREDIT CARD KNIFE A 12529

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 150

පැය 7
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - GLOWING 3D STAR STICKERS A 12532
GLOWING 3D STAR STICKERS A 12532

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 280

පැය 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 3 Layer Cloth Rack (HA078)
3 Layer Cloth Rack (HA078)

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,150

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa factory outlet(FG18AD)brand new
Sofa factory outlet(FG18AD)brand new

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 37,000

පැය 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa factory outlet(FG108)brand new
Sofa factory outlet(FG108)brand new

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 43,000

පැය 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa factory outlet(FG108)brand new
Sofa factory outlet(FG108)brand new

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

පැය 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa factory outlet (FG18AD)
Sofa factory outlet (FG18AD)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 37,000

පැය 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa factory outlet (FG103h)
Sofa factory outlet (FG103h)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 68,000

පැය 9
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - CHOCLATE MELTING POT A 12537
CHOCLATE MELTING POT A 12537

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,950

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - SINGLE POLE CLOTH RACK
SINGLE POLE CLOTH RACK

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,990

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - MAGIC MESH (SCREEN DOOR)
MAGIC MESH (SCREEN DOOR)

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 899

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Computerized Sewing / Embroidery machine
Computerized Sewing / Embroidery machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 36,990

දින 1
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Cut pile carpet
Cut pile carpet

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 195

දින 2
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Grass Carpet
Grass Carpet

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 260

දින 2
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - TOOTH PASTE DISPENSER
TOOTH PASTE DISPENSER

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 690

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Computer table
Computer table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Fridge
Fridge

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 18,000

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer machine
Singer machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 11,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - GLASS TOP COFFEE TABLE + OCCASIONAL SET
GLASS TOP COFFEE TABLE + OCCASIONAL SET

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - PowerBOX Glass-Top 4 Burner Gas Cooker
PowerBOX Glass-Top 4 Burner Gas Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,900

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ Grill Machine - Stainless Steel
BBQ Grill Machine - Stainless Steel

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,200

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Chairs
Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Damro bed for sale
Damro bed for sale

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,500

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - STEEL CUPBOARD WITH LOCKER
STEEL CUPBOARD WITH LOCKER

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Brandnew Dining Table
Brandnew Dining Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!