දැන්විම් 90 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique Table with Chairs
Antique Table with Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

පැය 7
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - පියන් පහක අලුත්ම ජනේලයක්
පියන් පහක අලුත්ම ජනේලයක්

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 40,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ Grill Machine - Stainless Steel
BBQ Grill Machine - Stainless Steel

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,200

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 04 Designer Rattan Chairs
04 Designer Rattan Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - L-Shape Sofa
L-Shape Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Carefully used 6 Seater Dining Table
Carefully used 6 Seater Dining Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,000

දින 3
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Pump 1.5KW
LEO Centrifugal Pump 1.5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 26,500

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - PRESCOTT Household Steel Ladder 3step
PRESCOTT Household Steel Ladder 3step

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,600

දින 3
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Water Pump 1" 32m
FLINT Water Pump 1" 32m

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 13,950

දින 3
ගෙවතු-කොළඹ - GREAVES Engine Water Pump 2"
GREAVES Engine Water Pump 2"

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 34,750

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Double bed
Double bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 4
ගෙවතු-කොළඹ - POWERTEK Clear Water Submer. Pump 1" 25m
POWERTEK Clear Water Submer. Pump 1" 25m

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 14,750

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Almirah
Teak Almirah

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 160,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Dressing Table
Teak Dressing Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 21,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 3-1-1 Sofa Set With Coffee Table
3-1-1 Sofa Set With Coffee Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 7
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Wheel Barrow - වීල් බැරෝ
Wheel Barrow - වීල් බැරෝ

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 14,500

දින 9
ගෙවතු-කොළඹ - PRESCOTT Multi-Purpose Ladder 15ft
PRESCOTT Multi-Purpose Ladder 15ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 17,900

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Sofa Set
Teak Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 90,000

දින 12
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Candy Washing Machine
Candy Washing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Show Case
Show Case

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 33,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Fabric sofa
Fabric sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 13
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Rolling gate
Rolling gate

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 35,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TEAK ALMIRAH
TEAK ALMIRAH

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 51,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Executive Office Chair
Executive Office Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!