දැන්විම් 93 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි නිවාස සහ උද්‍යාන

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer swing machine
Singer swing machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 10,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Curtain rods
Curtain rods

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 5,500

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - Swimming Pool
Swimming Pool

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 500,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer sewing machine
Singer sewing machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 10,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Cup board
Teak Cup board

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 120,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak bed for quick salr, double bed.
Teak bed for quick salr, double bed.

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - DAMRO wooden cupboard
DAMRO wooden cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 4
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Pressure Unit For Water Pump
LEO Pressure Unit For Water Pump

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 5,750

දින 5
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 3/4hp 75ft
LEO Centrifugal Water Pump 3/4hp 75ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 15,750

දින 5
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 1/2hp 65ft
LEO Centrifugal Water Pump 1/2hp 65ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 12,650

දින 5
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Peripheral Water Pump 105ft 1/2hp
LEO Peripheral Water Pump 105ft 1/2hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 8,400

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Modern Sofa Set
Modern Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 90,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique Kavichchiya
Antique Kavichchiya

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 54,999

දින 8
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Water Pump 1" 32m
FLINT Water Pump 1" 32m

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 13,950

දින 9
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Pump 1.5KW
LEO Centrifugal Pump 1.5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 26,500

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - PRESCOTT Household Steel Ladder 3step
PRESCOTT Household Steel Ladder 3step

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,600

දින 9
ගෙවතු-කොළඹ - POWERTEK Clear Water Submer. Pump 1" 25m
POWERTEK Clear Water Submer. Pump 1" 25m

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 14,750

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Titanium pantry sink
Titanium pantry sink

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 35,000

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Overlock machine
Overlock machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 8,500

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Glass showcase | Katuwawala
Glass showcase | Katuwawala

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 13
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Wheel Barrow - වීල් බැරෝ
Wheel Barrow - වීල් බැරෝ

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 14,500

දින 13
ගෙවතු-කොළඹ - GREAVES Kerosene Agri Water Pump 2
GREAVES Kerosene Agri Water Pump 2

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 35,500

දින 14
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Pump 1HP 0.75KW 1" 110ft
LEO Centrifugal Pump 1HP 0.75KW 1" 110ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 19,150

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 59,000

දින 15
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Water Pressure Boosting Pump 1hp
LEO Water Pressure Boosting Pump 1hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 20,950

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!