දැන්විම් 108 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Keta panel Doors & Windows
Keta panel Doors & Windows

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 90,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-කොළඹ - PRESCOTT Electric Grass Trimmer 350W
PRESCOTT Electric Grass Trimmer 350W

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 4,700

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Fridge
Fridge

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 35,000

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Pressure Unit For Water Pump
LEO Pressure Unit For Water Pump

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 5,750

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 3/4hp 75ft
LEO Centrifugal Water Pump 3/4hp 75ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 15,750

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 1/2hp 65ft
LEO Centrifugal Water Pump 1/2hp 65ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 12,650

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Peripheral Water Pump 105ft 1/2hp
LEO Peripheral Water Pump 105ft 1/2hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 8,400

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Self-priming Jet Pump 168 1hp
LEO Self-priming Jet Pump 168 1hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 23,700

දින 2
ගෙවතු-කොළඹ - NAWALOKA AGRI Mist Duster 14L
NAWALOKA AGRI Mist Duster 14L

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 18,700

දින 2
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 1hp 60ft 38mm
LEO Centrifugal Water Pump 1hp 60ft 38mm

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 19,350

දින 2
ගෙවතු-කොළඹ - Coleman tent
Coleman tent

කොළඹ, ගෙවතු

රු 30,000

දින 3
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Clear Submersible Pump 1" 32m
FLINT Clear Submersible Pump 1" 32m

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 14,450

දින 3
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Submersible Pump 100ft 1hp
LEO Submersible Pump 100ft 1hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 18,850

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Foldaway wooden carving screen
Foldaway wooden carving screen

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 56,000

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Keta panel Doors & Windows
Keta panel Doors & Windows

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 90,000

දින 5
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Water Pump 1" 32m
FLINT Water Pump 1" 32m

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 13,950

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Nedun Wood Set
Sofa Nedun Wood Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 6
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 2hp 73ft 2"
LEO Centrifugal Water Pump 2hp 73ft 2"

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 27,560

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - PRESCOTT Household Steel Ladder 3step
PRESCOTT Household Steel Ladder 3step

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,600

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining table.
Dining table.

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

දින 9
Sofa wanted

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Solid teak sofa set
Solid teak sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Garden Submersible Pump 8m
LEO Garden Submersible Pump 8m

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 7,980

දින 11
ගෙවතු-කොළඹ - GREAVES Kerosene Agri Water Pump 2
GREAVES Kerosene Agri Water Pump 2

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 35,500

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bunker Bed
Bunker Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 11
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Pump 1HP 0.75KW 1" 110ft
LEO Centrifugal Pump 1HP 0.75KW 1" 110ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 19,150

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!