වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 5,162 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEURO NO 1 STEEL OFFICE CUPBOARD
NEURO NO 1 STEEL OFFICE CUPBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE - New HS Office Tables
UNIQUE - New HS Office Tables

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,400

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW TEAK DINNING TABLE 4 CHAIR
CAURO-NEW TEAK DINNING TABLE 4 CHAIR

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 37,500

විනාඩි 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Cauro-New Teak Box Bed B
Cauro-New Teak Box Bed B

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,700

විනාඩි 18
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Cauro-New Mdf Modern Cupboard 3 D Bn
Cauro-New Mdf Modern Cupboard 3 D Bn

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,350

විනාඩි 18
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak dinning table with chairs
Teak dinning table with chairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 58,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak bed - 60"×75" (cd4)
Teak bed - 60"×75" (cd4)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 3 Door Wardrobe - Damro
3 Door Wardrobe - Damro

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing Table - Mirror and 3 Drawers
Dressing Table - Mirror and 3 Drawers

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Computer chair - Uva home center
Computer chair - Uva home center

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,800

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Queen Size Bed with Spring Mattress
Queen Size Bed with Spring Mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 38,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Dinning Table Set 8 Chairs
Teak Dinning Table Set 8 Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office Table 2 Nod
Office Table 2 Nod

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Imported havysofa set with modern teak coffee table
Imported havysofa set with modern teak coffee table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Box Bed (72 X 60 )
Teak Box Bed (72 X 60 )

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bedroom Set and Cabinet
Bedroom Set and Cabinet

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 110,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Used sofa for quick sale
Used sofa for quick sale

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Foldable Wardrobe Closet
Foldable Wardrobe Closet

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,850

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Double Teak Bed
Double Teak Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Dining Table
Teak Dining Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wooden Antique Type Sofa
Wooden Antique Type Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Luxury used Teak Bed with a Damro 8” Mattress (72*78)
Luxury used Teak Bed with a Damro 8” Mattress (72*78)

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 3 2 1 Sofa
3 2 1 Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - BAR CHAIR FG-49
BAR CHAIR FG-49

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,990

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Stand
Stand

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!