මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
දැන්වීමේ ස්වභාවය

නිවාස හා ගෙවතු අයිතම් විකිණීමට කොට්ටාව

දැන්විම් 986 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි