දැන්විම් 71 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි නිවාස සහ උද්‍යාන

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Automatic Air Freshener Machine
Automatic Air Freshener Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining Table Glass Cane Base with 6 Matching Chairs
Dining Table Glass Cane Base with 6 Matching Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 120,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak almirah
Teak almirah

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Mdf Cupboard
Mdf Cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel Filing Cabinet
Steel Filing Cabinet

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel Filing Cabinet
Steel Filing Cabinet

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,500

දින 1
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Bathroom Cabinet Ikea Brand New
Bathroom Cabinet Ikea Brand New

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 15,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Desk Teak With 2 Drawers
Desk Teak With 2 Drawers

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,000

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Kitchen grinding stone for spices
Kitchen grinding stone for spices

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 12,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office Furniture
Office Furniture

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 200,000

දින 2
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Lamp shade - Table standing
Lamp shade - Table standing

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 20,000

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Automatic Air Freshener Machine
Automatic Air Freshener Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,750

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Iron Bed
Iron Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Cotton bedsheet
Cotton bedsheet

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,200

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - S / Steel Moveable Towel Rack
S / Steel Moveable Towel Rack

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,750

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Foldable Cloth Drying Rack
Foldable Cloth Drying Rack

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,250

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - St. Steel Clothes Hanger & Shoe Racks
St. Steel Clothes Hanger & Shoe Racks

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,999

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Double Sink with Sided Draining Board 71 Inches Wide
Double Sink with Sided Draining Board 71 Inches Wide

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 18,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Water cooler stand with 1 drawer
Water cooler stand with 1 drawer

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Single Pole Cloth Rack
Single Pole Cloth Rack

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,250

දින 6
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Bath Tub Made in England 6 Feet Long Used
Bath Tub Made in England 6 Feet Long Used

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 24,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sitting Room Sofa for 3 Person + 2 Chair Set (3+1+1)
Sitting Room Sofa for 3 Person + 2 Chair Set (3+1+1)

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 6
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Carpet Woven Floor Turquoisecolour
Carpet Woven Floor Turquoisecolour

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 7,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Armchairs Two Traditional Style
Armchairs Two Traditional Style

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - SOFA SET 3+2+2 = 7 SEAT
SOFA SET 3+2+2 = 7 SEAT

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set 3+1+1
Sofa set 3+1+1

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 54,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!