දැන්විම් 95 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි නිවාස සහ උද්‍යාන

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Portable Foldable BBQ Grill Machine (XL)
Portable Foldable BBQ Grill Machine (XL)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,690

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Household items
Household items

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mosquito Killer
Mosquito Killer

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - DAMRO Large Brown Table
DAMRO Large Brown Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Tv Stand
Tv Stand

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Almost New Tables(DAMRO)
Almost New Tables(DAMRO)

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,000

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas Regulater Set With Gauge
Gas Regulater Set With Gauge

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,150

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - HI QUALITY Iron Board
HI QUALITY Iron Board

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,500

දින 7
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Aluminium Bar
Aluminium Bar

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 140

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - NEW Genius NICER DICER – BLACK EDITION
NEW Genius NICER DICER – BLACK EDITION

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,290

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Foldable Table Mate II
Foldable Table Mate II

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,850

දින 8
ගෙවතු-කොළඹ - Magic Hose 3 X Expandable Hose- 50 Fts
Magic Hose 3 X Expandable Hose- 50 Fts

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 999

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Manual water Dispenser Pump
Manual water Dispenser Pump

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 550

දින 8
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Blinds & Curtain
Blinds & Curtain

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 150

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Juice Machine
Juice Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,500

දින 9
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Wall Mount Bathroom Shelf
Wall Mount Bathroom Shelf

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 750

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Couch Coat / Cover as Seen on Tv
Couch Coat / Cover as Seen on Tv

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,990

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Table Mate 4 comes with Cup holder
Table Mate 4 comes with Cup holder

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,390

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 24 Pockets Door Hanging Shoe Organizer
24 Pockets Door Hanging Shoe Organizer

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,490

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Bed
Sofa Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Ornament Rack
Ornament Rack

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Cushioned Sofa
Cushioned Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Dining Room Table with Chairs
Teak Dining Room Table with Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 95,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Double Bed
Double Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Entertainment Center
Entertainment Center

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!