දැන්විම් 102 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Red Wine GLass
Red Wine GLass

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 960

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Grappa Stemmed Glass
Grappa Stemmed Glass

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 425

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Decanter
Decanter

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 345

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Cascade Decanter
Cascade Decanter

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 445

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Champagne Flute
Champagne Flute

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 560

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Tea Pot
Tea Pot

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,212

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Sugar Bowl
Sugar Bowl

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 288

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Sober Basting Plain
Sober Basting Plain

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 290

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Sober Basting Bent
Sober Basting Bent

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 280

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Presentation Bucket
Presentation Bucket

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 198

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Red Wine Glass
Red Wine Glass

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 560

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Jigger
Jigger

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 225

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - French Fey Cup
French Fey Cup

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 310

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Coffee Pot
Coffee Pot

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,592

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Brandy Ballon
Brandy Ballon

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 290

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - All Purpose Glass
All Purpose Glass

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 490

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wardrobe 3 Door
Wardrobe 3 Door

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak sofa set
Teak sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas Regulater Set With Gauge
Gas Regulater Set With Gauge

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,150

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - FG 750
FG 750

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - HI QUALITY Iron Board
HI QUALITY Iron Board

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,500

දින 9
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - NEW Genius NICER DICER – BLACK EDITION
NEW Genius NICER DICER – BLACK EDITION

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,290

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Gang Chair
Gang Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Foldable Table Mate II
Foldable Table Mate II

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,850

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!