දැන්විම් 62 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Cabinet
Cabinet

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Queen bed with mattress
Queen bed with mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Brand New Mattress
Brand New Mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Round Shaped Wall Rack Display
Round Shaped Wall Rack Display

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas Regulater Set With Gauge
Gas Regulater Set With Gauge

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,150

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Kawashi All Steel HI QUALITY Iron Board
Kawashi All Steel HI QUALITY Iron Board

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,600

දින 8
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Curtains
Curtains

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 16,000

දින 9
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - NEW Genius NICER DICER – BLACK EDITION
NEW Genius NICER DICER – BLACK EDITION

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,290

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Foldable Table Mate II
Foldable Table Mate II

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,850

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - Magic Hose- 3 X Expandable Hose- 50 Fts
Magic Hose- 3 X Expandable Hose- 50 Fts

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 999

දින 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Manual water Dispenser Pump
Manual water Dispenser Pump

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 550

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - Home / Hotel Artificial Turf Grass
Home / Hotel Artificial Turf Grass

කොළඹ, ගෙවතු

රු 180

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Clever Cutter Knife and Cutting Board
Clever Cutter Knife and Cutting Board

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 750

දින 13
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Wall Mount Bathroom Shelf
Wall Mount Bathroom Shelf

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 750

දින 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Hi Quality Mugs
Hi Quality Mugs

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 299

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Couch Coat / Cover as Seen on Tv
Couch Coat / Cover as Seen on Tv

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,990

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Table Mate 4 comes with Cup holder
Table Mate 4 comes with Cup holder

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,100

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 24 Pockets Door Hanging Shoe Organizer
24 Pockets Door Hanging Shoe Organizer

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,490

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - T.V CABINET
T.V CABINET

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - COFFEE TABLE
COFFEE TABLE

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Low Back Chair Office
Low Back Chair Office

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Back Chair Office
Back Chair Office

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 17
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - සැටලිමටක මුක්කු අඩි 8 ක් උස
සැටලිමටක මුක්කු අඩි 8 ක් උස

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 70

දින 18
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Sink Snake - Clears Clogged Drains
Sink Snake - Clears Clogged Drains

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 600

දින 18
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Curtain & Blinds
Curtain & Blinds

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 150

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!