දැන්විම් 79 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Burma Teak Cabinet - L-10ft x H-6ft
Burma Teak Cabinet - L-10ft x H-6ft

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Spicy Rack Kitchen Shelf Organizer
Spicy Rack Kitchen Shelf Organizer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,000

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - Magic Hose Original 100 feets
Magic Hose Original 100 feets

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 1,450

දින 1
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Curtain & Blinds
Curtain & Blinds

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 150

දින 2
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Wall Art Painting
Wall Art Painting

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 25,000

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas Cylinder Pallet / Stand with Wheels
Gas Cylinder Pallet / Stand with Wheels

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 990

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Magic Mesh Hands-Free Screen Door
Magic Mesh Hands-Free Screen Door

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 990

දින 3
ගෙවතු-කොළඹ - EZ Jet Water Cannon – ORIGINAL
EZ Jet Water Cannon – ORIGINAL

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 890

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Hi Quality Iron Boards
Hi Quality Iron Boards

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,490

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - S / Steel Single Pole Cloth Rack
S / Steel Single Pole Cloth Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,999

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Coffee Table Chairs
Coffee Table Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bar Chair
Bar Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Foldable Cloth Cupboard Zip-up Cover XL
Foldable Cloth Cupboard Zip-up Cover XL

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,650

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Tv Cabinet
Tv Cabinet

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 5
ගෙවතු-කොළඹ - Tent 10 x
Tent 10 x

කොළඹ, ගෙවතු

රු 25,000

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Special Base For Fridge Washing Machine
Special Base For Fridge Washing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,250

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Storage Wardrobe Zip Cupboard
Storage Wardrobe Zip Cupboard

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - St. Steel Can and Bottle Opener
St. Steel Can and Bottle Opener

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 500

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas Regulator with Hose n Clip
Gas Regulator with Hose n Clip

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 925

දින 12
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Automatic Toothpaste Dispenser
Automatic Toothpaste Dispenser

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 650

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TEAK Queen size bed
TEAK Queen size bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Foldable Cloth Wardrobe Advanced Design
Foldable Cloth Wardrobe Advanced Design

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,250

දින 14
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Blinds & Curtain
Blinds & Curtain

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 150

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak cabinet
Teak cabinet

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!