වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 6,158 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Adjustable table & chair
Adjustable table & chair

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - PUTHRI BEDROOM SET
PUTHRI BEDROOM SET

සාමාජිකයානුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 450,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEW MDF DRESSING TABLE
NEW MDF DRESSING TABLE

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,950

දැන්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - New steel cupboard 6 x 4.5
New steel cupboard 6 x 4.5

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

විනාඩි 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Chair covers polyester
Chair covers polyester

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 350

විනාඩි 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW STEEL BED A
CAURO-NEW STEEL BED A

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,190

විනාඩි 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEW WOOD RECLINER CHAIR A
NEW WOOD RECLINER CHAIR A

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,250

විනාඩි 19
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW POMIKA TABLE LARGE 6 x 3
CAURO-NEW POMIKA TABLE LARGE 6 x 3

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,800

විනාඩි 20
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian carpet grass
Malaysian carpet grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 28

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Cane furniture
Cane furniture

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

පැය 1 යි
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Livpure Water filter Glitz
Livpure Water filter Glitz

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 53,800

පැය 1 යි
ගෙවතු-කොළඹ - MARQUEE TENT
MARQUEE TENT

කොළඹ, ගෙවතු

රු 9,999

පැය 1 යි
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - 45Pcs Cordless Screwdriver
45Pcs Cordless Screwdriver

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,999

පැය 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Window grills
Window grills

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,000

පැය 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - VINDI-NEW KITCHAN GASS TABLE
VINDI-NEW KITCHAN GASS TABLE

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,750

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CLOTH WARDROBE
CLOTH WARDROBE

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,750

පැය 1
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Floor carpet
Floor carpet

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 11,500

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa Set
Sofa Set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,500

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Living rooms sofa set
Living rooms sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 34,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak table
Teak table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - DAMRO ELENA SOFA 3+1+1 (Fabric )
DAMRO ELENA SOFA 3+1+1 (Fabric )

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Display cabinet
Display cabinet

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak spring bed
Teak spring bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Ash colour sofa set
Ash colour sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Sliding Gate
Sliding Gate

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 26,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wooden bed
Wooden bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!