වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 92 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Wooden Tv stand
Wooden Tv stand

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

පැය 3
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - teak door
teak door

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 175,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - 4 chair dining table teak
4 chair dining table teak

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Cupboard
Cupboard

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Thekka
Thekka

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 120,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Imported Dinning Table( 8 chairs)New
Imported Dinning Table( 8 chairs)New

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 80,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Damro Sofa
Damro Sofa

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa for Sale
Sofa for Sale

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Cupboard
Cupboard

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - tabl cloth
tabl cloth

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 120

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Genuine Deer Horn Antique Hat rack
Genuine Deer Horn Antique Hat rack

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 650,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - පොල් ලී සැටිය pol lee satiya
පොල් ලී සැටිය pol lee satiya

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - corner sofa
corner sofa

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Classroom Long Table And Chairs
Classroom Long Table And Chairs

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa set
Sofa set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Bedsheets
Bedsheets

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,350

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Home Furniture Immediate Sale
Home Furniture Immediate Sale

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 36,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - 5 seat SOFA set (wooden)
5 seat SOFA set (wooden)

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - wewal rack
wewal rack

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,200

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Bed Sheets
Bed Sheets

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,350

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - 3:2:1sofas
3:2:1sofas

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - USED DAMRO SOFA SET FOR URGENT SALE
USED DAMRO SOFA SET FOR URGENT SALE

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - ANTIQUE-IMPERATOR WATER FILTER
ANTIQUE-IMPERATOR WATER FILTER

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 225,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - New Sofa
New Sofa

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Executive Office Chair (Damro)
Executive Office Chair (Damro)

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,500

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!