වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 107 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa SET 2 PIECE
Sofa SET 2 PIECE

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

විනාඩි 1
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - dobble bed
dobble bed

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - TV stand brand new
TV stand brand new

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 26,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Teak sofa
Teak sofa

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 110,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Kavichchi Sofa Set
Kavichchi Sofa Set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 300,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa Slightly Used
Sofa Slightly Used

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 90,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Ebony Kaluwara Setty Complete
Ebony Kaluwara Setty Complete

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Corner Sofa
Corner Sofa

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa 3;2;1
Sofa 3;2;1

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa set
Sofa set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa Set
Sofa Set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 120,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Computer Table
Computer Table

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Teak Sofa
Teak Sofa

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,950

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Cupboard
Cupboard

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 125,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa set
Sofa set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Plastic Chairs
Plastic Chairs

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 800

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa 3:1:1
Sofa 3:1:1

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,500

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa Set
Sofa Set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 125,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa Set
Sofa Set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa set
Sofa set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Ms Sofa Set 3+2+1
Ms Sofa Set 3+2+1

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 33,500

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Cupboard
Cupboard

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Teakwood sofa set
Teakwood sofa set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Discount for MS Stool chair
Discount for MS Stool chair

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,500

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Living Sofa
Living Sofa

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!