වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 106 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Dining Table Set
Dining Table Set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Single Door Foldable Collapsable Wardrobe
Single Door Foldable Collapsable Wardrobe

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,600

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa set
Sofa set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Used Teak Bed 75 - 72 with Spring Mattress
Used Teak Bed 75 - 72 with Spring Mattress

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 66,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - TV Stand
TV Stand

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Six Seater Dining Table
Six Seater Dining Table

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 21,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Triple Bed
Triple Bed

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Safe Locker Alpaha
Safe Locker Alpaha

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Antique Bed
Antique Bed

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Antique table
Antique table

සාමාජිකයාකළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,500

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Dinnig Table+6 Chairs+3,2,1 Soffa Setty+2 Stools
Dinnig Table+6 Chairs+3,2,1 Soffa Setty+2 Stools

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Antique Iron Safe
Antique Iron Safe

සාමාජිකයාකළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Teak 5*6 beds
Teak 5*6 beds

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Showcase and Wall Racks
Showcase and Wall Racks

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Pantry Cupboard (wooden-Teak)
Pantry Cupboard (wooden-Teak)

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Large Teak Cabinet
Large Teak Cabinet

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Antique Bed
Antique Bed

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Pettagama
Pettagama

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 125,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Chest of drawers with a mirror
Chest of drawers with a mirror

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Troly
Troly

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa with Stool
Sofa with Stool

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Almirah
Almirah

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Show cases
Show cases

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,500

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Showcase
Showcase

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Display Cupboard
Display Cupboard

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,500

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Damro Chair
Damro Chair

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,500

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!