වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 89 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Office Furniture
Office Furniture

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa set 3+1+1
Sofa set 3+1+1

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Dining chairs
Dining chairs

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,250

පැය 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Antiques Furniture
Antiques Furniture

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - පරණම සයිබොර්ඩ්
පරණම සයිබොර්ඩ්

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Antique Cupboard
Antique Cupboard

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Round Dining Table for 4
Round Dining Table for 4

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Office Furniture
Office Furniture

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Antique design table
Antique design table

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa Set
Sofa Set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa set 3+1+1
Sofa set 3+1+1

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Damro leather sofa set
Damro leather sofa set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Teapoy
Teapoy

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Showcase
Showcase

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Racks
Racks

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Couch 3+1+1 with coffee table
Couch 3+1+1 with coffee table

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Antique Cupboard 2
Antique Cupboard 2

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 85,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa set..
Sofa set..

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Antique furniture
Antique furniture

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Dining Table
Dining Table

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Fittings Partition and display furniture
Fittings Partition and display furniture

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 95,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Pettagam
Pettagam

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Unisonic Television (TV) Stand
Unisonic Television (TV) Stand

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Wooden Teak
Wooden Teak

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 49,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Antique cupbord
Antique cupbord

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 110,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa Set
Sofa Set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - SETTEE SET
SETTEE SET

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!