වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 95 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa set
Sofa set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Heavy Iron / Steel Single Bed
Heavy Iron / Steel Single Bed

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - TABLE & CHAIRS
TABLE & CHAIRS

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - COFFEE TABLE
COFFEE TABLE

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Damro Sofa SET
Damro Sofa SET

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Desk & bench (class room)
Desk & bench (class room)

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Dining table
Dining table

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa Set
Sofa Set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Computer Table
Computer Table

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa Set
Sofa Set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Prasanna cushion works
Prasanna cushion works

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Satin wood Antique almirah
Satin wood Antique almirah

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 400,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa set
Sofa set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Cushion works and furniture
Cushion works and furniture

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Bed with Mattress
Bed with Mattress

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Antique Stool
Antique Stool

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,500

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Wooded almirah
Wooded almirah

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Used single size bed
Used single size bed

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Used dressing table
Used dressing table

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - TV stand
TV stand

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,500

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Arm Chairs
Arm Chairs

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 500

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Wooden cabinet
Wooden cabinet

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Used dining table and 6 chairs
Used dining table and 6 chairs

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Antique almirah
Antique almirah

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 145,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Teakwood sofa
Teakwood sofa

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 85,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!