වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 3,479 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Accessories with Software
POS Accessories with Software

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 69,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - CANON MP287 PRINTER +SCAN +COPY
CANON MP287 PRINTER +SCAN +COPY

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - !#$ / SLT 4G WiFi .!!
!#$ / SLT 4G WiFi .!!

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

විනාඩි 48
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - External hard drive casing
External hard drive casing

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR 3 2GB Kingston ram card
DDR 3 2GB Kingston ram card

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Core i3 3rd gen processor
Core i3 3rd gen processor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cpu cooler
Cpu cooler

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HUAWEI B683 Wifi Router 28.2 HSPA
HUAWEI B683 Wifi Router 28.2 HSPA

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,700

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop 500GB Hard
Laptop 500GB Hard

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS System Software for Any Business
POS System Software for Any Business

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS system / Cash machine
POS system / Cash machine

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP LED Ultra Slim Monitor 22"
HP LED Ultra Slim Monitor 22"

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 13,999

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 8-Port Desktop Switch D-LINK 10/100Mbps*
8-Port Desktop Switch D-LINK 10/100Mbps*

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,300

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Normal Keyboard & Mouses
Normal Keyboard & Mouses

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Canon G1000 (Refillable Ink Tank)
Canon G1000 (Refillable Ink Tank)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 18,500

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - VGA CARD 256MB PCI
VGA CARD 256MB PCI

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP Desk jet Printer 2135
HP Desk jet Printer 2135

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,900

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 512MB VGA CARDS PCI
512MB VGA CARDS PCI

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,200

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS SYSTEMS RESTAURANT(KOT)
POS SYSTEMS RESTAURANT(KOT)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 115,000

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Honeywell Orbit Barcode Scanner
POS Honeywell Orbit Barcode Scanner

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 28,500

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Epson LQ 50
POS Epson LQ 50

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 29,000

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Canon Printer (Print/Copy/Scan)
Canon Printer (Print/Copy/Scan)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G
BELL 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 999

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Brother Printer
Brother Printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Asus Led Monitor
Asus Led Monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USB 3.1 Type C Thunderbolt 3 to HDMI 4K
USB 3.1 Type C Thunderbolt 3 to HDMI 4K

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,999

පැය 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 500GB Hard Disk
500GB Hard Disk

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!