වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 3,734 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - NEW SLT 4G ROUTER
NEW SLT 4G ROUTER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 890

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DIALOG 4G ROUTER HBB PROMO
DIALOG 4G ROUTER HBB PROMO

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 600

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Complete POS Systems
Complete POS Systems

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 47,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Computer Casing
Computer Casing

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Unlocked 4G Router
Unlocked 4G Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lenovo Yoga 700
Lenovo Yoga 700

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WD External Hard Disk 1TB
WD External Hard Disk 1TB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Panasonic genuine ink film
Panasonic genuine ink film

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HDMI 23inch Monitor with 2W Speakers
HDMI 23inch Monitor with 2W Speakers

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - New Promo- SLT 4G WiFi Routers.!!
New Promo- SLT 4G WiFi Routers.!!

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR3 2GB RAM QUICK SALE!
DDR3 2GB RAM QUICK SALE!

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - EPSON INK ORIGINAL 6641
EPSON INK ORIGINAL 6641

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DELL-24" Wide LCD
DELL-24" Wide LCD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,990

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wifi Wireless adapter dongle 150 300
Wifi Wireless adapter dongle 150 300

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - COMBO WIRELESS KEYBOARD+MOUSE
COMBO WIRELESS KEYBOARD+MOUSE

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2GB Gaming VGA card for GTAV
2GB Gaming VGA card for GTAV

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Samsung 1TB
Samsung 1TB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 20mm Nylon Cable Winder (1m)
20mm Nylon Cable Winder (1m)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 350

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Game model casing
Game model casing

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,100

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Core 2 duo
Core 2 duo

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell Laptop Keyboard |3543
Dell Laptop Keyboard |3543

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,150

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GTX 760 VGA OC 2GB GAMING
GTX 760 VGA OC 2GB GAMING

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 13,999

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SEAGATE 500GB SATA HARD
SEAGATE 500GB SATA HARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Cash Drawer Hardwired RJ11#
POS Cash Drawer Hardwired RJ11#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - B85-M 4 RAM SLOT GAMING BOARDS
B85-M 4 RAM SLOT GAMING BOARDS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Transcend 1 TB Hard Disk
Transcend 1 TB Hard Disk

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Software Full Packages
POS Software Full Packages

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 55,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!