දැන්විම් 98 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Slim Full HD HDMI 22" Led monitor
Slim Full HD HDMI 22" Led monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Billing Invoicing Software System
POS Billing Invoicing Software System

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 23,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - H110m Asrock Motherboard
H110m Asrock Motherboard

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

විනාඩි 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HD 2600Pro 256 128bit DDR3 Vga Card
HD 2600Pro 256 128bit DDR3 Vga Card

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

විනාඩි 40
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - i7 - 3770 Processor
i7 - 3770 Processor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

පැය 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP Deskjet Ink Advantage 2135
HP Deskjet Ink Advantage 2135

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GeForce® GTX 980 Ti Super JetStream
GeForce® GTX 980 Ti Super JetStream

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 52,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop hard disk 500GB
Laptop hard disk 500GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Intel E4600 Processor
Intel E4600 Processor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 650

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Intel G31 Board
Intel G31 Board

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,200

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pos Printer
Pos Printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS System
POS System

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hp dv6 laptop motherboard
Hp dv6 laptop motherboard

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Ddr2 1Gb rams
Ddr2 1Gb rams

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 350

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 17 Inch Monitor
17 Inch Monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,950

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bluetooth mouse for windows
Bluetooth mouse for windows

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 990

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Barcode Scanner
Barcode Scanner

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,494

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Trancend DDR2 667
Trancend DDR2 667

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Scanner lide 100 HP
Scanner lide 100 HP

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Access Point
Access Point

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,800

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - A4tech Mouse
A4tech Mouse

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 750

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Acer external USB DVD writer
Acer external USB DVD writer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hp Laptop charger
Hp Laptop charger

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 12
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dvr Box
Dvr Box

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 13
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Monitors
Monitors

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,800

දින 13
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR 4 4GB RAM
DDR 4 4GB RAM

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 15
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LCD Monitor
LCD Monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!