දැන්විම් 95 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Cash Register Billing Machine
POS Cash Register Billing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 78,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Canon LBP 6030 Laser Printer
Canon LBP 6030 Laser Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 13,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 17" LCD Monitors
17" LCD Monitors

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SAMSUNG 20 INCH MONITOR
SAMSUNG 20 INCH MONITOR

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Kaspersky Internet Security
Kaspersky Internet Security

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 10 Port USB Hub
10 Port USB Hub

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Computer Casing
Computer Casing

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Toner
Toner

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Acer 19" LED Monitor
Acer 19" LED Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 11,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Epson WorkForce WF-3540 All-In-One
Epson WorkForce WF-3540 All-In-One

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 45,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Fiber optic cable
Fiber optic cable

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 300

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS System
POS System

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 1TB seagate external hard drive
1TB seagate external hard drive

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - AOC Monitor 27"
AOC Monitor 27"

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 31,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - AOC 19 inch monitor
AOC 19 inch monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Intel g3250 processor and motherboard
Intel g3250 processor and motherboard

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cooler Master Power Supply 460W
Cooler Master Power Supply 460W

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lanka Bell 4G - Router Connection
Lanka Bell 4G - Router Connection

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dialog 4G Router Excellence
Dialog 4G Router Excellence

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G Routeter
BELL 4G Routeter

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - UNLOCK DONGLES
UNLOCK DONGLES

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR2 2GB RAM
DDR2 2GB RAM

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,350

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR2 1GB RAM
DDR2 1GB RAM

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 750

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G Router
Bell 4G Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 750W Gaming Power Supply
750W Gaming Power Supply

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Refill Printer cartridge dye Ink
Refill Printer cartridge dye Ink

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 400

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!