දැන්විම් 135 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Sales Play Point Of Sale POS Machine
Sales Play Point Of Sale POS Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 78,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Prolink pro 700C UPS
Prolink pro 700C UPS

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,650

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4GB DDR3 L Ram
4GB DDR3 L Ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wi Fi Router connection BELL4G
Wi Fi Router connection BELL4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Used Computer parts
Used Computer parts

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR 2 Ram
DDR 2 Ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DVD duplicator Multi Burner Writers
DVD duplicator Multi Burner Writers

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 3.0Ghz_Core_2_Quad_12mb
3.0Ghz_Core_2_Quad_12mb

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,300

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - 1st Month Rental
Bell 4G - 1st Month Rental

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G 1St month Rental FREE
BELL 4G 1St month Rental FREE

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G 1St month Rental FREE ****
BELL 4G 1St month Rental FREE ****

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - 15 Mins Activation
Bell 4G - 15 Mins Activation

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DVD WRITERS
DVD WRITERS

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 450

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G
BELL 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - 1st Month Rental Free
Bell 4G - 1st Month Rental Free

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lanka Bell 4G - Wi Fi Router
Lanka Bell 4G - Wi Fi Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - 1st Month Rental Free
Bell 4G - 1st Month Rental Free

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G 15Mint ACTIVE promotions
BELL 4G 15Mint ACTIVE promotions

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LANKA BELL 4G 15MINT ACTIVE ((())))
LANKA BELL 4G 15MINT ACTIVE ((())))

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G
Bell 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lanka Bell 4G - Wi Fi Router (())
Lanka Bell 4G - Wi Fi Router (())

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop charger Lenovo
Laptop charger Lenovo

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop charger Dell
Laptop charger Dell

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ESET 3 PC 1 YEAR
ESET 3 PC 1 YEAR

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,350

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ESET 1 PC YEAR
ESET 1 PC YEAR

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,150

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - Router
Bell 4G - Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!