දැන්විම් 96 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cash register
Cash register

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 40,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 15" monitor
15" monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DvD Burner
DvD Burner

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Network card
Network card

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 700

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GTX 660 2GB VGA Card
GTX 660 2GB VGA Card

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GTX 660 VGA Card
GTX 660 VGA Card

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - MSi_R9-270X_Ultra
MSi_R9-270X_Ultra

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 16,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR 2 Ram
DDR 2 Ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HUAWEI B683 Wifi Router 28.2 HSPA
HUAWEI B683 Wifi Router 28.2 HSPA

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,700

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gaming Case
Gaming Case

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gaming Motherboard
Gaming Motherboard

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 18,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gtx 650ti MSI 1GB
Gtx 650ti MSI 1GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gtx 460 for RS 4000
Gtx 460 for RS 4000

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Data recovery
Data recovery

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 100,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Power surge protector
Power surge protector

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 50,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gskill Aegis 4gb ddr3
Gskill Aegis 4gb ddr3

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GTX 460 VGA
GTX 460 VGA

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,700

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HDD DRIVE
HDD DRIVE

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - EPSON LQ2180 Printer
EPSON LQ2180 Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Intel motherboard with processor
Intel motherboard with processor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Ink Cartridge
Ink Cartridge

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lenovo 22" inch Full HD LED Monitor
Lenovo 22" inch Full HD LED Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 11,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Canon ip 2870s
Canon ip 2870s

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,650

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Colorsit Computer Casing
Colorsit Computer Casing

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hdmi to vga converter adapter cable
Hdmi to vga converter adapter cable

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!