දැන්විම් 101 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LCD Monitor
LCD Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - A4Tech Mouse
A4Tech Mouse

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 750

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Software System
POS Software System

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LCD Monitor
LCD Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR3 RAM 12800
DDR3 RAM 12800

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 450w power supply
450w power supply

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lanka Bell 4G - Router Connection
Lanka Bell 4G - Router Connection

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell 1tb
Dell 1tb

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SK Hynix 4GB DDR3 RAM Card
SK Hynix 4GB DDR3 RAM Card

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 400W power supply
400W power supply

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G- Wi Fi Router Connection
Bell 4G- Wi Fi Router Connection

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G
Bell 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bluetooth USB Thermal Printer 80mm
Bluetooth USB Thermal Printer 80mm

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Mini Wireless 58mm Portable Bluetooth Printer
Mini Wireless 58mm Portable Bluetooth Printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Mini Micro Hdmi to Vga Converter Adapter
Mini Micro Hdmi to Vga Converter Adapter

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Usb wifi wireless adapter dongle
Usb wifi wireless adapter dongle

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Usb Sound Card Audio Adapter
Usb Sound Card Audio Adapter

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G
Bell 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Kingston 4GB Ram DDR3
Kingston 4GB Ram DDR3

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SLT 4G Wireless Routers
SLT 4G Wireless Routers

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Huawei 3G dongle
Huawei 3G dongle

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Ddr ram
Ddr ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Core Quad 12MB 3GHZ Processor
Core Quad 12MB 3GHZ Processor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,550

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wi Fi Router Connection - Bell 4G
Wi Fi Router Connection - Bell 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2.5 inch hdd enclosure
2.5 inch hdd enclosure

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 650

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Ram ddr2 1gb
Ram ddr2 1gb

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!