දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SLT 4G WiFi Router
SLT 4G WiFi Router

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 450

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - !* ISLAND Wide- SLT 4G WiFi Routers.!!
!* ISLAND Wide- SLT 4G WiFi Routers.!!

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell poweredge R200
Dell poweredge R200

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 23,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Intel® Pentium® Processor G2020
Intel® Pentium® Processor G2020

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Intel® Core™ i3-2100 2nd Gen Processor
Intel® Core™ i3-2100 2nd Gen Processor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Apple iPad Pro 12.9 Smart Keyboard
Apple iPad Pro 12.9 Smart Keyboard

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 22,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - iPad Pro 12.9 Original Back Cover
iPad Pro 12.9 Original Back Cover

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lightning to HDMI/ VGA Connector
Lightning to HDMI/ VGA Connector

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SLT 4G WiFi Router
SLT 4G WiFi Router

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 450

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HARD DISK
HARD DISK

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,900

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ATX POWER SUPPLY
ATX POWER SUPPLY

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - PRINTER TONER
PRINTER TONER

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,750

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - transcend external DVD writer
transcend external DVD writer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 16
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Ram Cards 4GB DDR4
Ram Cards 4GB DDR4

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 11,000

දින 17
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 🍱 SLT 4G WiFi Router - Quick!!
🍱 SLT 4G WiFi Router - Quick!!

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 19
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 🌜SLT 4G WiFi Router - Genuine !!!
🌜SLT 4G WiFi Router - Genuine !!!

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 19
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G ,- Brand new@@ 15MINT ACTIVE
Bell 4G ,- Brand new@@ 15MINT ACTIVE

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 20
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G -: Brand New Promo....!!!!
BELL 4G -: Brand New Promo....!!!!

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 20
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DIALOG 4G - අඩු මිලට අද සහා හෙට
DIALOG 4G - අඩු මිලට අද සහා හෙට

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 20
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Asus 61 mother board
Asus 61 mother board

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 24
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - nividia vga gt210
nividia vga gt210

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 24
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LED Backlight Gaming Keyboard
LED Backlight Gaming Keyboard

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 24
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4gb ddr4 laptop ram
4gb ddr4 laptop ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 26
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dongle
Dongle

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 27
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G -: Colombo Promo....!!!!
BELL 4G -: Colombo Promo....!!!!

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 28
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G promo ! 40%OFF 15 mint ACTIVE
BELL 4G promo ! 40%OFF 15 mint ACTIVE

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!