දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GTX 260 VGA Gaming
GTX 260 VGA Gaming

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Portable SLT 4G WiFi Routers.!!
Portable SLT 4G WiFi Routers.!!

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

පැය 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - AMD FX-6300 (3.5 Ghz,6 Core)+MOBO+RAM
AMD FX-6300 (3.5 Ghz,6 Core)+MOBO+RAM

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

පැය 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Computer sound card
Computer sound card

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ASUS 27'' IPS Monitor
ASUS 27'' IPS Monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 29,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - MSI GTX 970 Gaming 4G VGA
MSI GTX 970 Gaming 4G VGA

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 28,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wi Fi Router Connection - Bell 4G
Wi Fi Router Connection - Bell 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G
BELL 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 19" Led monitor For Sale
19" Led monitor For Sale

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wi Fi Router Connection - Bell 4G
Wi Fi Router Connection - Bell 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G 1St month Rental
BELL 4G 1St month Rental

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gaming Meuse
Gaming Meuse

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - 1st Month Rental
Bell 4G - 1st Month Rental

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G
BELL 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - Router
Bell 4G - Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G
BELL 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lanka Bell 4G - Connection
Lanka Bell 4G - Connection

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LANKA BELL 4G 15MINT ACTIVE ((())))
LANKA BELL 4G 15MINT ACTIVE ((())))

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wd passport ultra 1 tb
Wd passport ultra 1 tb

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GTX 460 1 GB
GTX 460 1 GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wi Fi Router Connection - Bell 4G
Wi Fi Router Connection - Bell 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - i5 3rd Gen GTX 760 Gaming PC
i5 3rd Gen GTX 760 Gaming PC

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 43,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lanka Bell 4G - Wi Fi Router (())
Lanka Bell 4G - Wi Fi Router (())

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G
BELL 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell poweredge R610 server
Dell poweredge R610 server

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 65,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!