දැන්විම් 44 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2GB DDR2 ram
2GB DDR2 ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DIALOG 4G ROUTERS
DIALOG 4G ROUTERS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Asus GTX 1070TI ROG Strix
Asus GTX 1070TI ROG Strix

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 68,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WD My Passport 1TB
WD My Passport 1TB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SLT TP LINK router
SLT TP LINK router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Hard Disks
Laptop Hard Disks

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wi Fi Router Connection - Be 4G
Wi Fi Router Connection - Be 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - More Data - SLT 4G ROUTERS
More Data - SLT 4G ROUTERS

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LAptop Hard Disc
LAptop Hard Disc

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,900

දින 12
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Desktop RAM - 8GB DDR4 bus speed 2133
Desktop RAM - 8GB DDR4 bus speed 2133

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,500

දින 17
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Epson L130 Photo Printer
Epson L130 Photo Printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 18
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Alcatel 4G Hotspot
Alcatel 4G Hotspot

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 18
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SQP DDR2 1GB BRAND NEW RAM
SQP DDR2 1GB BRAND NEW RAM

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 19
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Billing Stock Maintain For AnyBusiness
POS Billing Stock Maintain For AnyBusiness

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 19
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4 GB RAM
4 GB RAM

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 21
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - Wi Fi Router Connection
Bell 4G - Wi Fi Router Connection

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 25
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ProLink Original Wifi adapter
ProLink Original Wifi adapter

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 450

දින 25
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DIALOG 4G 1599 LTE ROUTERS.
DIALOG 4G 1599 LTE ROUTERS.

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,599

දින 26
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 500 Gb Sata Hard Disk for Cctv Camera
500 Gb Sata Hard Disk for Cctv Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,650

දින 26
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dialog 4G P25 & P28 Router
Dialog 4G P25 & P28 Router

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,979

දින 29
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell poweredge R610
Dell poweredge R610

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 65,000

දින 29
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell Poweredge 2950
Dell Poweredge 2950

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 85,000

දින 29
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR3 2GB RAM
DDR3 2GB RAM

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 31
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 750GB LAPTOP HARD DISCK
750GB LAPTOP HARD DISCK

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 31
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4GB LAPTOP RAM MEMORY DDR3
4GB LAPTOP RAM MEMORY DDR3

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,600

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!