දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - UPS 650VA
UPS 650VA

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Printer Toners
Printer Toners

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Printer
POS Printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,500

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Promo Quickbooks Accounting 2017/18
Promo Quickbooks Accounting 2017/18

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

පැය 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pc parts
Pc parts

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ATX Computer Power Supply Unit
ATX Computer Power Supply Unit

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Seagate Barracuda 500GB Hard Disk
Seagate Barracuda 500GB Hard Disk

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell PowerEdge 2900
Dell PowerEdge 2900

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 35,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Portable Thermal Receipt Mechine
Portable Thermal Receipt Mechine

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,499

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - !@ Brand New DIALOG 4G WiFi Routers.!!
!@ Brand New DIALOG 4G WiFi Routers.!!

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Canon 3 in 1 Printer
Canon 3 in 1 Printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 3G Router - Huawei
3G Router - Huawei

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,200

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dialog Huawei Dongle
Dialog Huawei Dongle

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Samsung dvd writer
Samsung dvd writer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 12
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lanka Bell 4G Router
Lanka Bell 4G Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 14
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WD external hard disk 4TB
WD external hard disk 4TB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 22,000

දින 14
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DVD writer for Laptop
DVD writer for Laptop

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 15
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Seagate 2TB USB 3
Seagate 2TB USB 3

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 15
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Mobily 3g Dongle
Mobily 3g Dongle

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,150

දින 15
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Used 23" LED Monitor
Used 23" LED Monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 18,000

දින 16
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dongle (micromax)
Dongle (micromax)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 20
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Viper Gaming Casing
Viper Gaming Casing

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 23
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR 2 1GB Ram
DDR 2 1GB Ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 24
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pentium 4 processor
Pentium 4 processor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 27
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Mother board and processor
Mother board and processor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!