දැන්විම් 68 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - KYOCERA TASKALFA 2200 PHOTOCOPY MACHINE
KYOCERA TASKALFA 2200 PHOTOCOPY MACHINE

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 71,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Battery High Quality
Laptop Battery High Quality

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - KYOCERA TASKALFA 2200 PHOTOCOPY MACHINE
KYOCERA TASKALFA 2200 PHOTOCOPY MACHINE

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 71,500

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gigabyte Geforce GTX1050 2GB VGA Card
Gigabyte Geforce GTX1050 2GB VGA Card

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 22,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cheaper SLT 4G Routers
Cheaper SLT 4G Routers

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Battery High Quality
Laptop Battery High Quality

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,750

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Keyboard Brand New
Laptop Keyboard Brand New

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,250

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HDMI EXTENDER BRAND NEW
HDMI EXTENDER BRAND NEW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ALL IN1 HDD DOCKING
ALL IN1 HDD DOCKING

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Samsung hard disk
Samsung hard disk

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell wifi
Bell wifi

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - XEROX WC5019/21/22/24 ORIGINAL TONERS
XEROX WC5019/21/22/24 ORIGINAL TONERS

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,950

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Credit card type pen drive 16gb
Credit card type pen drive 16gb

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 895

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 16gb Kingston pen drive
16gb Kingston pen drive

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 795

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - gt 630 2gb ddr3
gt 630 2gb ddr3

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - XEROX WC5019/21/22/24 drum unit
XEROX WC5019/21/22/24 drum unit

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 24,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wi Fi Connection - Bell 4G Router
Wi Fi Connection - Bell 4G Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WIFI ADAPTER DONGLE *6MW
WIFI ADAPTER DONGLE *6MW

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 799

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hynix DDR3 4GB Desktop RAM
Hynix DDR3 4GB Desktop RAM

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Foxconn G41 with Xeon Processor
Foxconn G41 with Xeon Processor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BRAND NEW LAZER TONER
BRAND NEW LAZER TONER

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Monitor
Monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 16,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Golden Field G1B ATX Gaming Tower Case
Golden Field G1B ATX Gaming Tower Case

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Original CANON fax
Original CANON fax

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 13
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LAMINATOR MACHINE A3/A4 OLYMPIA OLM-753
LAMINATOR MACHINE A3/A4 OLYMPIA OLM-753

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 19,500

දින 13
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - EPSON-EB X04 Projector
EPSON-EB X04 Projector

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 42,500

දින 14
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wireless wifi router
Wireless wifi router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,700

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!