දැන්විම් 66 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Kingston Pendrive
Kingston Pendrive

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Canon Ink Bottles (Water Proof Ink)
Canon Ink Bottles (Water Proof Ink)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 750

පැය 14
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Monitor 19 / Tft Active Matrix
Monitor 19 / Tft Active Matrix

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ViewSonic 20' LED Monitor
ViewSonic 20' LED Monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hello Kitty Pen Drive
Hello Kitty Pen Drive

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 890

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Genius wireless mouse
Genius wireless mouse

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hp Printer Cartridge 121
Hp Printer Cartridge 121

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hp Printer Cartridge 56
Hp Printer Cartridge 56

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 500gb hard disk
500gb hard disk

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,900

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pubg Keyboard and Mouse Pad
Pubg Keyboard and Mouse Pad

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell Professional P2412H 61cm (24”) Monitor with LED
Dell Professional P2412H 61cm (24”) Monitor with LED

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lexmark MS317 DN printer
Lexmark MS317 DN printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 27,500

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4TB portable hard seagate backup plus
4TB portable hard seagate backup plus

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 18,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2TB Portable Hard Wd Ultra New
2TB Portable Hard Wd Ultra New

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 13,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DVD Rom
DVD Rom

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 14
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR2 1GB Ram
DDR2 1GB Ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 750

දින 14
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Power Supply Unit
Power Supply Unit

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 750

දින 14
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Fast Slt 4g Wifi Routers
Fast Slt 4g Wifi Routers

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 15
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dual Monitor Mount Arm Desktop Stand
Dual Monitor Mount Arm Desktop Stand

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 16
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Logitech MX Anywhere 2
Logitech MX Anywhere 2

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 16
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Mini Dialog 4g
Mini Dialog 4g

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,599

දින 16
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Samsung DDR3 Memory
Samsung DDR3 Memory

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 16
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WiFi Adaptor
WiFi Adaptor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 16
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hard disk repair tools
Hard disk repair tools

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,500

දින 17
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Printer Ink Bottles (CMYK)
Printer Ink Bottles (CMYK)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 350

දින 17
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Kingston Pendrive
Kingston Pendrive

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!