දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 500GB Desktop Hard Drive
500GB Desktop Hard Drive

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,750

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Battery For Samsung Galaxy Tab S29.7
Battery For Samsung Galaxy Tab S29.7

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - RICOH 211
RICOH 211

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Original DVI to Cables
Original DVI to Cables

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 250

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - AMD dual core processor
AMD dual core processor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2GB VGA Card
2GB VGA Card

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,300

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - XEROX WC 5019/21/22/24 DRUM UNIT
XEROX WC 5019/21/22/24 DRUM UNIT

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 22,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pocket wifi
Pocket wifi

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WiFi router
WiFi router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 18,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BRAND NEW LAZER TONER
BRAND NEW LAZER TONER

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GT 210 Asus Graphics card
GT 210 Asus Graphics card

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lenovo Pen Drive 256gb
Lenovo Pen Drive 256gb

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,100

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Printer Ink Bottles Hp
Printer Ink Bottles Hp

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 350

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Canon Fine Cartridge CL-57 (Colour)
Canon Fine Cartridge CL-57 (Colour)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,450

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - EPSON L380 3 IN 1 PRINTER
EPSON L380 3 IN 1 PRINTER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 33,600

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP INK TANK WIRELESS 415 3 IN 1 PRINTER
HP INK TANK WIRELESS 415 3 IN 1 PRINTER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 24,000

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - AOC 22" LED HDMI MONITOR
AOC 22" LED HDMI MONITOR

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 14,900

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - EPSON LQ310 DOT MATRIX PRINTER
EPSON LQ310 DOT MATRIX PRINTER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 31,250

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - CANON FINE CARTRIDGE PG 47 (BLACK)
CANON FINE CARTRIDGE PG 47 (BLACK)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,350

දින 12
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lanka Bell 4G
Lanka Bell 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 12
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wifi Router offer 4g
Wifi Router offer 4g

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 12
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR 3 4G Laptop Ram
DDR 3 4G Laptop Ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 14
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 128GB Pen With Beats
128GB Pen With Beats

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,650

දින 15
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Intel g620 processor
Intel g620 processor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 15
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DVD WRITER
DVD WRITER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,550

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!