දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BRAND NEW LAZER TONER
BRAND NEW LAZER TONER

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4th Gen i5 -4590 Processor
4th Gen i5 -4590 Processor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 17,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ACER E1900HQ 18.5" LED MONITOR
ACER E1900HQ 18.5" LED MONITOR

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,950

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - U S Robotics Switch 24
U S Robotics Switch 24

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Backup Battery With SLT 4G
Backup Battery With SLT 4G

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2GB DDR3 RAM
2GB DDR3 RAM

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 500GB Hard Disk Samsung
500GB Hard Disk Samsung

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USB WiFi wireless adapter dongle
USB WiFi wireless adapter dongle

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 699

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - MSI R9 270X OC GAMING VGA
MSI R9 270X OC GAMING VGA

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - CPU Pentium II - Model (Dell GX -1)
CPU Pentium II - Model (Dell GX -1)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Canon Printer - ip1000
Canon Printer - ip1000

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Canon Scanner
Canon Scanner

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 85A Toner
85A Toner

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,900

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Ciss Tank for Hp & Canon
Ciss Tank for Hp & Canon

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Printer Ink Bottle
Printer Ink Bottle

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 350

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G
BELL 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 999

දින 13
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR3 RAM 2GB
DDR3 RAM 2GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 15
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Raspberry Pi 2 Model B
Raspberry Pi 2 Model B

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 15
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - UPS PROLINK USED
UPS PROLINK USED

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 17
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - MONITOR LED HP 19"
MONITOR LED HP 19"

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 17
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Computer UPS
Computer UPS

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

දින 18
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hp pen drive 8GB
Hp pen drive 8GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 650

දින 18
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dirve Pack Soft
Dirve Pack Soft

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 250

දින 22
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Amida colour toner
Amida colour toner

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 175

දින 22
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G SPECIAL OFFER
Bell 4G SPECIAL OFFER

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!