දැන්විම් 356 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS software for any business
POS software for any business

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - *Total POS Software Solutions*
*Total POS Software Solutions*

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 69,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Sony Digital Photo Printer
Sony Digital Photo Printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP Officejet 7612 A3 Color Printer
HP Officejet 7612 A3 Color Printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 75,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Printer Thermal USB 58mm POS
Printer Thermal USB 58mm POS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Drawers 5 Bills 8 Coins New
POS Drawers 5 Bills 8 Coins New

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS System with Accessories
POS System with Accessories

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Budget POS Complete Full Set
Budget POS Complete Full Set

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 55,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - #POS Systems (Budget Packages)
#POS Systems (Budget Packages)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 55,000

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - #POS Billing Stock Software#
#POS Billing Stock Software#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 55,000

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SLT 4G WiFi Router!!
SLT 4G WiFi Router!!

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 899

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Kingston DT50 32GB (USB 3.1) Pen Drives
Kingston DT50 32GB (USB 3.1) Pen Drives

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,600

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Kingston DT50 16GB (USB 3.1) Pen Drives
Kingston DT50 16GB (USB 3.1) Pen Drives

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - PIXMA G2000 3 IN 1#
PIXMA G2000 3 IN 1#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 26,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - #POS AUTO CUT.THERMAL.PRINTER
#POS AUTO CUT.THERMAL.PRINTER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 17,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Brand new POS System#
Brand new POS System#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 55,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - New.Epson L565 Printer
New.Epson L565 Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 55,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - UPS DCP 650VA
UPS DCP 650VA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Epson Dot-Matrix Network Printer#
Epson Dot-Matrix Network Printer#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 29,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Core 2 Duo/3.0.GHz4GB/320GB/DVDRW
Core 2 Duo/3.0.GHz4GB/320GB/DVDRW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Partner 15Inch Touch Monitor
POS Partner 15Inch Touch Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 52,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP Wireless Ink Tank GT 5820
HP Wireless Ink Tank GT 5820

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 26,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - *CASH DRAWER*
*CASH DRAWER*

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Epson LQ 50 Single Functional Printer#
Epson LQ 50 Single Functional Printer#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 29,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - *Canon G1000 INK TANK SYSTEM*
*Canon G1000 INK TANK SYSTEM*

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 18,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - *POS.WIFI 80MM THERMAL.PRINTER*
*POS.WIFI 80MM THERMAL.PRINTER*

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Cash Drawer Hardwired RJ11#
POS Cash Drawer Hardwired RJ11#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!