දැන්විම් 413 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Restaurants Touch System
POS Restaurants Touch System

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Security Access Control Alarm System
Security Access Control Alarm System

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G
Bell 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

පැය 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Billing Stock Software
POS Billing Stock Software

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 55,000

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dr, POS Thermal Receipt Printers 80mm
Dr, POS Thermal Receipt Printers 80mm

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 17,500

පැය 15
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dr. POS Textile Shop Software + Hardware
Dr. POS Textile Shop Software + Hardware

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

පැය 15
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 32GB Pen Drive 3.0
32GB Pen Drive 3.0

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

පැය 23
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 16GB Pen Drive 3.0
16GB Pen Drive 3.0

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - 15 Mins Activation
Bell 4G - 15 Mins Activation

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS. Cash Drawer with RJ11 2Keys
POS. Cash Drawer with RJ11 2Keys

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Mini Supermarket POS Full System
Mini Supermarket POS Full System

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dr. POS Customer Display
Dr. POS Customer Display

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 11,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - EPSON PM-520
EPSON PM-520

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 63,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - U220D POS DOT-MATRIX PRINTER#
U220D POS DOT-MATRIX PRINTER#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 26,850

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - #Epson Dot-matrix LQ.310 Printers
#Epson Dot-matrix LQ.310 Printers

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 35,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BIXOLON.DOT MATRIX RECEIPT PRINTER
BIXOLON.DOT MATRIX RECEIPT PRINTER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 26,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LQ 50 NEW RECEIPT PRINTER#
LQ 50 NEW RECEIPT PRINTER#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 32,495

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - #POS Syncron Thermal.Printers 80mm
#POS Syncron Thermal.Printers 80mm

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 17,650

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Thermal Bluetooth Printer 80mm#
POS Thermal Bluetooth Printer 80mm#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 19,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - #POS Thermal Bluetooth Printer 58mm
#POS Thermal Bluetooth Printer 58mm

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Access Control Door Alarm Security System
Access Control Door Alarm Security System

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - RK.Brand POS System#
RK.Brand POS System#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 55,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Partner 15Inch Touch Monitor
POS Partner 15Inch Touch Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 55,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Honeywell POS MK7120
Honeywell POS MK7120

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 27,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Cash Drawer Hardwired RJ11
POS Cash Drawer Hardwired RJ11

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS EPSON THERMAL RECEIPT 80MM
POS EPSON THERMAL RECEIPT 80MM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 26,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Original POS Partner-TouchSP-550
Original POS Partner-TouchSP-550

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 108,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!