දැන්විම් 224 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS ACCESSORIES WITH SYSTEM*
POS ACCESSORIES WITH SYSTEM*

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS LABEL ROLL with TAG
POS LABEL ROLL with TAG

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 700

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Touch Monitor 15 Inch*
POS Touch Monitor 15 Inch*

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 42,000

පැය 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS 2D DESKTOP BARCODE SCANNER
POS 2D DESKTOP BARCODE SCANNER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

පැය 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - New GT 1030 Gigabyte OC VGA
New GT 1030 Gigabyte OC VGA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 14,500

පැය 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Canon MG2570S Printer +Scan+Copy
Canon MG2570S Printer +Scan+Copy

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,800

පැය 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Syble Wireless Barcode Scanner
POS Syble Wireless Barcode Scanner

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 17,500

පැය 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 8-Port Desktop Switch D-LINK 10/100Mbps*
8-Port Desktop Switch D-LINK 10/100Mbps*

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,300

පැය 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Normal Keyboard & Mouses
Normal Keyboard & Mouses

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

පැය 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Canon G1000 (Refillable Ink Tank)
Canon G1000 (Refillable Ink Tank)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 18,500

පැය 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - VGA CARD 256MB PCI
VGA CARD 256MB PCI

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

පැය 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP Desk jet Printer 2135
HP Desk jet Printer 2135

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,900

පැය 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 512MB VGA CARDS PCI
512MB VGA CARDS PCI

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,200

පැය 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS SYSTEMS RESTAURANT(KOT)
POS SYSTEMS RESTAURANT(KOT)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 115,000

පැය 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Honeywell Orbit Barcode Scanner
POS Honeywell Orbit Barcode Scanner

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 28,500

පැය 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Epson LQ 50
POS Epson LQ 50

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 29,000

පැය 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 500GB Hard Disk
500GB Hard Disk

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Mini USB Wifi Adapter Receiver 300Mbps
Mini USB Wifi Adapter Receiver 300Mbps

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - H55 1GEN i3/i5/i7 Motherboards
H55 1GEN i3/i5/i7 Motherboards

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,700

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4 PORT USB 2.0 HUB
4 PORT USB 2.0 HUB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 450

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - VGA CABLE 3M
VGA CABLE 3M

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 400

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Adapters Genuine
Laptop Adapters Genuine

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,600

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Canon LBP6030 Printer
Canon LBP6030 Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 8-Port TP-LINK 10/100Mbps Desktop Switch
8-Port TP-LINK 10/100Mbps Desktop Switch

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Benq 22 led*
Benq 22 led*

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 11,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR 3 2GB RAM
DDR 3 2GB RAM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,850

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Power Supply Normal 24pin 400W/350W
Power Supply Normal 24pin 400W/350W

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 850

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!