දැන්විම් 376 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GTX960 4GB GDDR5 128Bit VGA
GTX960 4GB GDDR5 128Bit VGA

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 23,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 128GB BRANDED SSDS
128GB BRANDED SSDS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DELL E1910HC 19 - LCD MONITORS
DELL E1910HC 19 - LCD MONITORS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Led Monitor 21" Wide (Samsung)
Led Monitor 21" Wide (Samsung)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,600

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cooling fan
Cooling fan

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 450

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - RICOH MPC 2003/2503/3003/3503 TONERS
RICOH MPC 2003/2503/3003/3503 TONERS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,750

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - RICOH MPC 2050/2550 COPIER TONERS 250g
RICOH MPC 2050/2550 COPIER TONERS 250g

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - B75 Giga Motherboard 4 RAM PORT DDR3
B75 Giga Motherboard 4 RAM PORT DDR3

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GTX 560 MSI 01GB GAMING VGAS
GTX 560 MSI 01GB GAMING VGAS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SAMSUNG 20 LED MONITORS
SAMSUNG 20 LED MONITORS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,300

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 19 WIDE LCD Monitor
19 WIDE LCD Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 17 SAMSUNG LCD Monitor
17 SAMSUNG LCD Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,750

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Samsung portable DVD writer
Samsung portable DVD writer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DVD R-W SATA
DVD R-W SATA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - G41 DDR3 DESKTOP MAINBOARD
G41 DDR3 DESKTOP MAINBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,600

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - G31 DDR2 DESKTOP MAINBOARD
G31 DDR2 DESKTOP MAINBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 320 GB SATA HARD DISK
320 GB SATA HARD DISK

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 500 HARD DRIVE SATA
500 HARD DRIVE SATA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,600

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 160 HARD DRIVE SATA
160 HARD DRIVE SATA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,400

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 24 PIN GAMING POWER UNIT 450W-500W
24 PIN GAMING POWER UNIT 450W-500W

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Kingston DDR 3 RAM 2 GB original
Kingston DDR 3 RAM 2 GB original

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,199

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - K700 three colors led game keyboard
K700 three colors led game keyboard

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,499

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ATI Radeon HD 4770
ATI Radeon HD 4770

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Radeon HD 5450 1GB
Radeon HD 5450 1GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Power Supply
Power Supply

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!