දැන්විම් 435 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Black Original Dell 22" Wide LCDs Lot
Black Original Dell 22" Wide LCDs Lot

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,700

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Prolink 650VA UPS brandnew
Prolink 650VA UPS brandnew

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,599

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Branded imported 19" LCds
Branded imported 19" LCds

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,950

විනාඩි 46
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 32 GB Pen Drive(two way)
32 GB Pen Drive(two way)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

පැය 1 යි
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 32 GB Pen Drive
32 GB Pen Drive

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

පැය 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Led usb light
Led usb light

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 100

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - AMD HD5750 512MB gaming vga card
AMD HD5750 512MB gaming vga card

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 17 INCH LCD MONITORS
17 INCH LCD MONITORS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - CORE I3 2120 2ND GEN PROCESSORS
CORE I3 2120 2ND GEN PROCESSORS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USA imported 22" LCD Monitors - DELL
USA imported 22" LCD Monitors - DELL

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,700

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cisco 3560G-48PS managed switch 48 ports
Cisco 3560G-48PS managed switch 48 ports

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 23,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP ELITE E221 FULL HD LED MONITOR
HP ELITE E221 FULL HD LED MONITOR

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 11,499

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 01GB VGA CARDS WITH HDMI PORT
01GB VGA CARDS WITH HDMI PORT

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,400

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GRADE A++ WD 250GB HDDS
GRADE A++ WD 250GB HDDS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP SLIM GRADE A++ 19 LED MONITORS
HP SLIM GRADE A++ 19 LED MONITORS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,800

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Original Kingston 32GB USB 3.1 NEW
Original Kingston 32GB USB 3.1 NEW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,250

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Best import 22" LCD hp | අඩුම මිලට
Best import 22" LCD hp | අඩුම මිලට

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,700

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Original metal Kingston 16GB USB 3.1
Original metal Kingston 16GB USB 3.1

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,250

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SATA 500GB desktop hard disks
SATA 500GB desktop hard disks

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,250

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - UV400 KINGSTON SSD 120 GB NEW
UV400 KINGSTON SSD 120 GB NEW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 1TB SATA DESKTOP HARD DISKS
1TB SATA DESKTOP HARD DISKS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,999

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ESET Internet Security 2018-1 USER
ESET Internet Security 2018-1 USER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GTX 760 02GB GAMING VGA -256 BIT
GTX 760 02GB GAMING VGA -256 BIT

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 13,999

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR 2 -G31 MAIN BOARDS
DDR 2 -G31 MAIN BOARDS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USB network Adapter
USB network Adapter

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - G31 BOARDS-LGA 775- DDR 2
G31 BOARDS-LGA 775- DDR 2

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,599

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2GB OC-GIGABYTE -3 FAN- GTX 760
2GB OC-GIGABYTE -3 FAN- GTX 760

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 14,999

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!