දැන්විම් 290 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Ultra Dual USB 64GB pen drive (Used)
Ultra Dual USB 64GB pen drive (Used)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DVD WRITERS -SATA-GRADE A++
DVD WRITERS -SATA-GRADE A++

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 650

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP COLOR PRINTERS -DESKJET 1112
HP COLOR PRINTERS -DESKJET 1112

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - G41- DDR3 MSI BOARD
G41- DDR3 MSI BOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GTX 660 02GB ASUS GAMING VGA CARD
GTX 660 02GB ASUS GAMING VGA CARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,999

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GRADE A ++ BLU RAY DVD WRITERS
GRADE A ++ BLU RAY DVD WRITERS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR3 4GB RAMS -H61-G41
DDR3 4GB RAMS -H61-G41

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GRADE A ++ SATA 02TH HDD
GRADE A ++ SATA 02TH HDD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 01TB LAPTOP HARDS- BRAND NEW
01TB LAPTOP HARDS- BRAND NEW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,999

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - NVIDIA® GeForce GTX 760 -ASUS-256BIT
NVIDIA® GeForce GTX 760 -ASUS-256BIT

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 14,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - G9 BLACK GAMING CASINGS
G9 BLACK GAMING CASINGS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Full HD LED -LCD monitors
Full HD LED -LCD monitors

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,300

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 22 FULL HD -LENOVO LED -HDMI-VGA-DP
22 FULL HD -LENOVO LED -HDMI-VGA-DP

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,499

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 1155- H61-2ND-3RD GEN BOARDS
1155- H61-2ND-3RD GEN BOARDS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,300

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 02GB-GTX960-MSI VGA CARDS
02GB-GTX960-MSI VGA CARDS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 19,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SEAGATE 500GB SATA HARD
SEAGATE 500GB SATA HARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 500W -450W DUAL 6 PIN GAMING POWER UNITS
500W -450W DUAL 6 PIN GAMING POWER UNITS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 1 TB Hard disk(desktop)
1 TB Hard disk(desktop)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,599

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR3 Laptop RAM 2GB
DDR3 Laptop RAM 2GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bitdefender total security 5 Device
Bitdefender total security 5 Device

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell i3 battery
Dell i3 battery

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Acer laptop ram
Acer laptop ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 200

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LAPTOP 500GB HDD- BRAND NEW CONDITIONS
LAPTOP 500GB HDD- BRAND NEW CONDITIONS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 23 INCH FULL HD LED MONITORS
23 INCH FULL HD LED MONITORS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,999

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SSD -120GB -BRAND NEW CONDITION
SSD -120GB -BRAND NEW CONDITION

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,499

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!