දැන්විම් 423 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DUAL CORE 2ND GEN G630 WITH MOTHERBOARD
DUAL CORE 2ND GEN G630 WITH MOTHERBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SAMSUNG DVD R-W SATA (BRAND NEW)
SAMSUNG DVD R-W SATA (BRAND NEW)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WD USB 3.0 HARD DISK CASE
WD USB 3.0 HARD DISK CASE

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,499

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - UPS battery 12V, 7AH Golden
UPS battery 12V, 7AH Golden

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,699

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DESKTOP SATA HARD 2TB
DESKTOP SATA HARD 2TB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,799

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ASUS G41 MAIN BOARD DDR 3
ASUS G41 MAIN BOARD DDR 3

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GAMING CASING Full Transparent Window
GAMING CASING Full Transparent Window

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,499

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WD PORTABLE USB 3.0 HARD DISK CASE
WD PORTABLE USB 3.0 HARD DISK CASE

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,499

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Samsung DDR 2 RAM 2GB-800MHz
Samsung DDR 2 RAM 2GB-800MHz

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,299

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 500W-450W GAMING POWER UNITS
500W-450W GAMING POWER UNITS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR3 4GB-1333GHZ-1600GHZ NEW
DDR3 4GB-1333GHZ-1600GHZ NEW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GTX 560IT 01GB GAMING VGA CARD
GTX 560IT 01GB GAMING VGA CARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GTX 760 ASUS 02GB NEW STOCKS
GTX 760 ASUS 02GB NEW STOCKS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 13,999

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wifi Adapter - Brand New
Wifi Adapter - Brand New

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 02GB-GTX960-MSI VGA CARDS
02GB-GTX960-MSI VGA CARDS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 18,999

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 20 INCH HP LED MONITORS
20 INCH HP LED MONITORS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Full HD 22 inch LED Monitors
Full HD 22 inch LED Monitors

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,999

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - VGA GTX 660 2GB OC MSI
VGA GTX 660 2GB OC MSI

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,499

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Kingston 32GB Class 10 ORIGINAL cards
Kingston 32GB Class 10 ORIGINAL cards

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,250

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GTX 960 2GB OC GIGABYTE
GTX 960 2GB OC GIGABYTE

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 17,999

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Real SLT 4G WiFi Routers
Real SLT 4G WiFi Routers

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ASUS GTX760 02GB GAMING CARDS
ASUS GTX760 02GB GAMING CARDS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,499

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dialog 4G Life Style Router
Dialog 4G Life Style Router

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 990

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GTX 660 02 Gb Gaming Vga
GTX 660 02 Gb Gaming Vga

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GIGABYTE H81 MAIN BOARDS NEW STOCK
GIGABYTE H81 MAIN BOARDS NEW STOCK

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,999

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Brand New Laptop Slim Dvd Writers
Brand New Laptop Slim Dvd Writers

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,999

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Real 500 W Dual 8 Pin Gaming Power Units
Real 500 W Dual 8 Pin Gaming Power Units

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!