වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු )

-

දැන්විම් 8,508 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - HTC 626 ✎32GB-4G Original
HTC 626 ✎32GB-4G Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y7 Pro Original
Huawei Y7 Pro Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 24,990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 16GB Gold Original
Apple iPhone 6 16GB Gold Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 34,900

විනාඩි 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S 16 F/SET BOX Original
Apple iPhone 6S 16 F/SET BOX Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 79,900

විනාඩි 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 64 F/SET BOX Original
Apple iPhone 6 64 F/SET BOX Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 49,900

විනාඩි 7
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 32 F/SET BOX Original
Apple iPhone 6 32 F/SET BOX Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 45,900

විනාඩි 21
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6SPlus 16GB Gold Original
Apple iPhone 6SPlus 16GB Gold Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 53,900

විනාඩි 21
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 16 F/SET BOX Original
Apple iPhone 6 16 F/SET BOX Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 41,900

විනාඩි 22
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Note4 Red 16MP Original
Samsung Note4 Red 16MP Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 23,990

විනාඩි 23
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung galaxy c9pro Original
Samsung galaxy c9pro Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 41,000

විනාඩි 24
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 16gb Original
Apple iPhone 6 16gb Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

විනාඩි 25
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Y5 !! Original
Huawei Y5 !! Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

විනාඩි 26
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone (5S)-16,32GB Original
Apple iPhone (5S)-16,32GB Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

විනාඩි 27
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 Plus 256GB Original
Apple iPhone 7 Plus 256GB Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 105,000

විනාඩි 27
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 16GB,64GB Original
Apple iPhone 6 16GB,64GB Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

විනාඩි 28
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Oppo F5 black Original
Oppo F5 black Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 36,500

විනාඩි 29
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung galaxy s3 Original
Samsung galaxy s3 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

විනාඩි 31
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung s3 mini Original
Samsung s3 mini Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

විනාඩි 38
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - HTC Desire 830 Original
HTC Desire 830 Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

විනාඩි 42
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung J2 pro Original
Samsung J2 pro Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

විනාඩි 46
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7plus Original
Apple iPhone 7plus Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 83,500

විනාඩි 46
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung J2 | BlacK 🆕 Original
Samsung J2 | BlacK 🆕 Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 14,900

විනාඩි 46
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - LG K10 | BlacK Original
LG K10 | BlacK Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,490

විනාඩි 47
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung S6 Edge 64gb Original
Samsung S6 Edge 64gb Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 36,000

විනාඩි 47
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S9-Black Original
Samsung Galaxy S9-Black Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 135,000

විනාඩි 48
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S8 PLUS Original
Samsung Galaxy S8 PLUS Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 83,500

විනාඩි 50
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5 silver Original
Apple iPhone 5 silver Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

පැය 1 යි

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!