දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 42U Recorder & Network Rack
42U Recorder & Network Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 66,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Special SLT 4G WiFi Router Offers.!
Special SLT 4G WiFi Router Offers.!

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 999

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 42U Recorder & Network Rack
42U Recorder & Network Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 66,000

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Battery
Laptop Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,350

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Keyboard
Laptop Keyboard

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 900

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Display Screens
Laptop Display Screens

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - PENDRIVES
PENDRIVES

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - gaming mouse
gaming mouse

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LG DVD WRITER INTERNAL
LG DVD WRITER INTERNAL

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,700

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2.4G Mini Wireless Keyboard + Mouse Set
2.4G Mini Wireless Keyboard + Mouse Set

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,999

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LG Ultra-Slim Portable DVD Burner
LG Ultra-Slim Portable DVD Burner

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,299

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SEGATE HARD DISK
SEGATE HARD DISK

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - INK FOR INKJET PRINTERS
INK FOR INKJET PRINTERS

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 350

දින 14
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 3U DVR & Network Cabinet
3U DVR & Network Cabinet

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 15
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LITEON PREMIUM DVD WRITER
LITEON PREMIUM DVD WRITER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,499

දින 16
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GAMING MOUSE
GAMING MOUSE

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 450

දින 16
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SMARTBUY PRINTABLE DVD 4.7GB & 8.5GB
SMARTBUY PRINTABLE DVD 4.7GB & 8.5GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 18

දින 17
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - VGA CABLE 1.5M
VGA CABLE 1.5M

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 175

දින 17
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HDMI CABLE 1.5M
HDMI CABLE 1.5M

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 200

දින 17
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - EPSON L805 INKJET PHOTO PRINTER
EPSON L805 INKJET PHOTO PRINTER

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 47,200

දින 17
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SMARTBUY BLURAY DISK 25GB / 50GB
SMARTBUY BLURAY DISK 25GB / 50GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 50

දින 20
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - XFORM POWER SUPPLY
XFORM POWER SUPPLY

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,199

දින 26
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Cooler Fans (Processor Fan)
Laptop Cooler Fans (Processor Fan)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 28
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SMARTBUY USB FLASH DRIVES 4,8,16,32 GB
SMARTBUY USB FLASH DRIVES 4,8,16,32 GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 750

දින 30
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - PIONEER BLURAY WRITER
PIONEER BLURAY WRITER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,500

දින 32
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ZENITH 1 + 7 DUPLICATOR COMPLETE SYSTEM
ZENITH 1 + 7 DUPLICATOR COMPLETE SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 40,999

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!