දැන්විම් 72 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - PENDRIVES
PENDRIVES

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - PENDRIVES
PENDRIVES

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LG DVD WRITER INTERNAL
LG DVD WRITER INTERNAL

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,700

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2.4G Mini Wireless Keyboard + Mouse Set
2.4G Mini Wireless Keyboard + Mouse Set

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,999

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LG Ultra-Slim Portable DVD Burner
LG Ultra-Slim Portable DVD Burner

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,299

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SEGATE HARD DISK
SEGATE HARD DISK

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - TYPE- C 3.1
TYPE- C 3.1

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gaming Mouse
Gaming Mouse

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,200

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Kingston DDR2 2GB RAM
Kingston DDR2 2GB RAM

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR2 2GB RAM 800MHz
DDR2 2GB RAM 800MHz

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gaming Keyboard
Gaming Keyboard

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pocket Router
Pocket Router

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,900

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gaming Casing
Gaming Casing

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,900

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pen drives
Pen drives

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DCP UPS 650 VA
DCP UPS 650 VA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LITEON PREMIUM DVD WRITER
LITEON PREMIUM DVD WRITER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,499

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GAMING MOUSE
GAMING MOUSE

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 450

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SMARTBUY PRINTABLE DVD 4.7GB & 8.5GB
SMARTBUY PRINTABLE DVD 4.7GB & 8.5GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 18

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Printer ink
Printer ink

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 290

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP Compatible INK- HGT52
HP Compatible INK- HGT52

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR3 2GB RAM
DDR3 2GB RAM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS SYSTEM EH-POS2119
POS SYSTEM EH-POS2119

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 85,000

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Rapoo NX1710 Optical Mouse and Keyboard
Rapoo NX1710 Optical Mouse and Keyboard

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,900

දින 13
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SMARTBUY BLURAY DISK 25GB / 50GB
SMARTBUY BLURAY DISK 25GB / 50GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 50

දින 13
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HDD 1TB
HDD 1TB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 15
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Toner cartridges
Toner cartridges

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!