දැන්විම් 61 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Visa Credit Card USB Pen Drive
Visa Credit Card USB Pen Drive

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 590

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - L 380 inkjet printer
L 380 inkjet printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 34,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DIALOG 4G BRAND NEW SPECIAL OFFERS( L.T.O)
DIALOG 4G BRAND NEW SPECIAL OFFERS( L.T.O)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 900

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 22U DVR, NVR & Network Cabinet
22U DVR, NVR & Network Cabinet

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 33,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Ipad pro smart key board Genuine
Ipad pro smart key board Genuine

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 42U Network Cabinet
42U Network Cabinet

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 65,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 37U Network Cabinet Rack
37U Network Cabinet Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 62,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 12U DVR & Network Cabinet
12U DVR & Network Cabinet

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 13,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 6U DVR & Network Cabinet
6U DVR & Network Cabinet

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4U DVR Network Rack
4U DVR Network Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,750

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gaming Mouse 9D
Gaming Mouse 9D

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,750

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Computer Casing
Computer Casing

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,750

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Keyboard
Laptop Keyboard

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Chargers
Laptop Chargers

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,250

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Printer
POS Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 21,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cash Drawer
Cash Drawer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,950

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Touch Monitor
Touch Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 32,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS System 1618D White Double Screen
POS System 1618D White Double Screen

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 85,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - CARVY 2.4G wireless mouse Ultra Thin
CARVY 2.4G wireless mouse Ultra Thin

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 599

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cash Counter
Cash Counter

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 13,500

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Multifunctional Laptop Desk
Multifunctional Laptop Desk

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,999

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 16 Gb Kingston Pen Drive
16 Gb Kingston Pen Drive

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Super DIALOG 4G ROUTERS
Super DIALOG 4G ROUTERS

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 995

දින 12
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - VGA SPLITTER 4 PORT
VGA SPLITTER 4 PORT

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,299

දින 14
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Kingston 4GB USB2.0 Pen Drive
Kingston 4GB USB2.0 Pen Drive

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 16
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 3G/4G Wireless USB Dongle
3G/4G Wireless USB Dongle

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!