දැන්විම් 119 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Samsung M.2 SSD 512GB
Samsung M.2 SSD 512GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LED MONITORS 22 '
LED MONITORS 22 '

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,300

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LCD MONITOR 17 "
LCD MONITOR 17 "

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,700

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SATA 500 GB HARD
SATA 500 GB HARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - H61 MOTHERBOARD
H61 MOTHERBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell 19" Wide LED Monitor
Dell 19" Wide LED Monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,250

පැය 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR3 2gb laptop ram
DDR3 2gb laptop ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Unlocked 4G router
Unlocked 4G router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,300

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cpu cooler
Cpu cooler

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SAMSUNG DDR2 1GB RAM
SAMSUNG DDR2 1GB RAM

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 650

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Epson L220 printer
Epson L220 printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 19,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP LED Ultra Slim Monitor 22"
HP LED Ultra Slim Monitor 22"

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 13,999

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cisco 2811 Routing-VOICE-Security Router
Cisco 2811 Routing-VOICE-Security Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 35,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Ddr3 2gb laptop ram
Ddr3 2gb laptop ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cisco ASA 5510 Firewall
Cisco ASA 5510 Firewall

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 40,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cisco 2912 XL-EN 12 Ports L2 Switch
Cisco 2912 XL-EN 12 Ports L2 Switch

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 13,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Samsung M.2 SSD 512GB
Samsung M.2 SSD 512GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cisco 3750 48 PS-S L3 Switch PoE
Cisco 3750 48 PS-S L3 Switch PoE

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 32,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 19" Acer Monitor AL-1923
19" Acer Monitor AL-1923

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WiFi USB Adapters
WiFi USB Adapters

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - RAM DDR 3 4GB
RAM DDR 3 4GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Intel doul core E5200 processor
Intel doul core E5200 processor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 8GB Laptop ram
8GB Laptop ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 11,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Brandnew
Brandnew

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 13,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Canon printer
Canon printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 13,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Photo Copy Toners
Photo Copy Toners

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!