දැන්විම් 241 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Point of Sales (POS - Barcode) Systems
Point of Sales (POS - Barcode) Systems

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Huawei 3g wifi Router
Huawei 3g wifi Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GT 610 VGA
GT 610 VGA

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Asus H81M-C (brand new)
Asus H81M-C (brand new)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 11,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DIALOG 4G ROUTERS...
DIALOG 4G ROUTERS...

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,490

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G
BELL 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G 15Mint ACTIVE
BELL 4G 15Mint ACTIVE

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gigabyte H110 s2(brand new)
Gigabyte H110 s2(brand new)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ADATA DDR4 4GB RAM
ADATA DDR4 4GB RAM

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - VGA & RAM
VGA & RAM

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR3 2GB
DDR3 2GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR3 4GB HYPER BLU
DDR3 4GB HYPER BLU

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - NVIDIA GEFORCE GT 620 (2GB) VGA CARD
NVIDIA GEFORCE GT 620 (2GB) VGA CARD

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G
Bell 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LANKA BELL 4G Connection
LANKA BELL 4G Connection

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Ddr 2 2gb ram
Ddr 2 2gb ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Brand new 1tb hrd
Brand new 1tb hrd

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR4 8GB
DDR4 8GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G
BELL 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Ddr 2 2gb ram
Ddr 2 2gb ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 900

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 9800gt VGA
9800gt VGA

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,200

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 15 inch monitor
15 inch monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Acer 19” LCD Monitor
Acer 19” LCD Monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G Wi Fi - 15 Mins Activation
Bell 4G Wi Fi - 15 Mins Activation

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G 15Mint ACTIVE promotions
BELL 4G 15Mint ACTIVE promotions

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G Wi Fi Router - Connection
Bell 4G Wi Fi Router - Connection

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!