දැන්විම් 117 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR3 4GB RAM
DDR3 4GB RAM

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,100

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Polaroid P3500S
Polaroid P3500S

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 180,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Core i7 Parts
Core i7 Parts

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 31,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Brand new 1TB seagate HDD
Brand new 1TB seagate HDD

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Usb wifi wireless adapter dongle
Usb wifi wireless adapter dongle

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Mini Micro hdmi to vga converter
Mini Micro hdmi to vga converter

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Two DDR3 4gb memory
Two DDR3 4gb memory

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,300

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Transcend 1TB Portable Hard
Transcend 1TB Portable Hard

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Intel core i7 4th gen 4790 processor
Intel core i7 4th gen 4790 processor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 23,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 250 GB SATA HDD
250 GB SATA HDD

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - AFOX 4GB VGA
AFOX 4GB VGA

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Transcend 1 TB Hard Disk
Transcend 1 TB Hard Disk

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 128GB SSD Hard Disk
128GB SSD Hard Disk

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,750

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - Wi Fi Router Offer....
Bell 4G - Wi Fi Router Offer....

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wi Fi Router Connection - bell 4G
Wi Fi Router Connection - bell 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop hard disk 500gb
Laptop hard disk 500gb

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,200

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4G wifi
4G wifi

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR3 4GB Laptop Ram
DDR3 4GB Laptop Ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,700

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lanka Bell 4G
Lanka Bell 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,990

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lanka Bell 4G Offer.....
Lanka Bell 4G Offer.....

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SAMSUNG Monitor 22"
SAMSUNG Monitor 22"

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lg monitor 19 inch
Lg monitor 19 inch

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 250 GB HDD
250 GB HDD

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,490

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 512mb VGA
512mb VGA

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lenovo Monitor
Lenovo Monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,200

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!