දැන්විම් 110 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Office 2019 Genuine
Office 2019 Genuine

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Ups Batteries
Ups Batteries

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 17,400

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - G Skill 4GB DDR3
G Skill 4GB DDR3

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ASUS H81 M motherboard
ASUS H81 M motherboard

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,800

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 500GB HDD
500GB HDD

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,250

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 1 Tb Toshiba Hard Disk
1 Tb Toshiba Hard Disk

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,200

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4th Gen G3250 3.2GHz
4th Gen G3250 3.2GHz

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,200

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - I5 2400 2nd Gen
I5 2400 2nd Gen

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,800

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gigabyte GTX 660
Gigabyte GTX 660

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lcd Monitor 18.5 (Samsung)
Lcd Monitor 18.5 (Samsung)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dongal 4g
Dongal 4g

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Sata to Usb Converter
Sata to Usb Converter

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 700

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Intel Core I5 4th Gen 4570 Processor
Intel Core I5 4th Gen 4570 Processor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 17,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Virus Guard
Virus Guard

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,670

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Motherboard Core 2 Duo Support
Motherboard Core 2 Duo Support

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,650

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gtx450 Vga Card
Gtx450 Vga Card

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,200

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Ddr3 1333 Ghz Laptop Ram
Ddr3 1333 Ghz Laptop Ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Computer Parts
Computer Parts

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4 Gb Kingston Ram
4 Gb Kingston Ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Epson LQ 300 printer
Epson LQ 300 printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Thermal Paper Roll for POS
Thermal Paper Roll for POS

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 55

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Samsung galaxy A7 2017
Samsung galaxy A7 2017

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 29,500

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 80GB Hitachi sata
80GB Hitachi sata

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4 Tb Hard Drive
4 Tb Hard Drive

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,500

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 1GB DDR 1 old Memory( 4 modules) all 4GB
1GB DDR 1 old Memory( 4 modules) all 4GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!