දැන්විම් 91 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - CORSAIR VENGEANCE LED 32GB DDR4 3000MHz
CORSAIR VENGEANCE LED 32GB DDR4 3000MHz

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 60,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Corsair Vengeance DDR4 16GB 3000Mhz
Corsair Vengeance DDR4 16GB 3000Mhz

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Point of sale system
Point of sale system

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - Wi Fi Router
Bell 4G - Wi Fi Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP V194 19 inch LED Backlight Monitor
HP V194 19 inch LED Backlight Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4G promotion
4G promotion

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 128 SSD for Macbook Pro
128 SSD for Macbook Pro

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 17,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Core 2 quad 8m
Core 2 quad 8m

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wi Fi Router connection BELL4G
Wi Fi Router connection BELL4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2in1 Hitachi Hard Disk
2in1 Hitachi Hard Disk

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,200

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2 tb Hard disk portable toshiba
2 tb Hard disk portable toshiba

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G Promotion new
BELL 4G Promotion new

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Genuine Macbook Pro Battery
Genuine Macbook Pro Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 11,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Macbook pro i5 Motherboard
Macbook pro i5 Motherboard

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 35,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Acer E1 571 Motherboard
Acer E1 571 Motherboard

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USB Barcode Scanner Cable
USB Barcode Scanner Cable

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,250

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Brand new 1TB Lap Hard Disk
Brand new 1TB Lap Hard Disk

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 1 TB Brand New Hard Disk
1 TB Brand New Hard Disk

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USB 3.0 7 Ports 5Gbps HUB
USB 3.0 7 Ports 5Gbps HUB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,300

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Samsung 4GB PC3-10600U DDR3 1333MHz
Samsung 4GB PC3-10600U DDR3 1333MHz

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - Wi Fi Router
Bell 4G - Wi Fi Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BIOSTAR H110MH PROD4 M/BOARD
BIOSTAR H110MH PROD4 M/BOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,500

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SLT 4G Router
SLT 4G Router

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 900

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP Core i5 Motherboard
HP Core i5 Motherboard

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 23,200

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Brand new HGST 1TB Hard
Brand new HGST 1TB Hard

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!