දැන්විම් 222 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Billing Machines Touch POS Systems
Billing Machines Touch POS Systems

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 98,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - TOSHIBA USB Flash Drives (Original)
TOSHIBA USB Flash Drives (Original)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 875

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G
BELL 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

පැය 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G 15Mint ACTIVE promotions
BELL 4G 15Mint ACTIVE promotions

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

පැය 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G
BELL 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

පැය 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G-Router
BELL 4G-Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

පැය 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - H81 4TH GEN MOTHERBOARD WARRANTY 6 MONTH
H81 4TH GEN MOTHERBOARD WARRANTY 6 MONTH

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,800

පැය 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 8TH GEN ASUS MOTHERBOARD
8TH GEN ASUS MOTHERBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 14,000

පැය 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2GB DDR III LAPTOP RAM - 1066 FSB
2GB DDR III LAPTOP RAM - 1066 FSB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

පැය 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - KINGSTON HYPER X 4 GB DDR III GAMING RAM
KINGSTON HYPER X 4 GB DDR III GAMING RAM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

පැය 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4GB DDR IV RAM
4GB DDR IV RAM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

පැය 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4GB DDR III RAM BRAND NEW
4GB DDR III RAM BRAND NEW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

පැය 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 19" LED DISPLAY BRAND NEW
19" LED DISPLAY BRAND NEW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,900

පැය 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ASUS IPS DISPLAY 22" BRAND NEW
ASUS IPS DISPLAY 22" BRAND NEW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 22,500

පැය 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR2 Ram Desktop
DDR2 Ram Desktop

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Intel® Celeron® Processor 430
Intel® Celeron® Processor 430

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wi Fi Router connection BELL4G
Wi Fi Router connection BELL4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - KINGSTON DT 106 16GB USB 3.0 PENDRIVE
KINGSTON DT 106 16GB USB 3.0 PENDRIVE

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G Wi Fi Router Connection
BELL 4G Wi Fi Router Connection

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wi Fi Connection - BELL 4G
Wi Fi Connection - BELL 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G
BELL 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS system offer
POS system offer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wi Fi Router Connection - Bell 4G
Wi Fi Router Connection - Bell 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wi Fi Router connection BELL4G
Wi Fi Router connection BELL4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G
BELL 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 1GB DX 11 VGA AMD HD 5450
1GB DX 11 VGA AMD HD 5450

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G Wi Fi Router Connection
Bell 4G Wi Fi Router Connection

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!