දැන්විම් 120 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DIALOG 4G ROUTER - X'max Gift
DIALOG 4G ROUTER - X'max Gift

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Asus Rog Strix Gtx 1050 Ti 4 G Gaming
Asus Rog Strix Gtx 1050 Ti 4 G Gaming

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 28,500

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hard Disk 1 Tb Brand New
Hard Disk 1 Tb Brand New

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Slt 4 G Routers Promo
Slt 4 G Routers Promo

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - MSI GTX 750 TI 2GB OC VGA Card
MSI GTX 750 TI 2GB OC VGA Card

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bluetooth Wireless Mouse
Bluetooth Wireless Mouse

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,050

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Displayport to HDMI Adapter (DP HDMI)
Displayport to HDMI Adapter (DP HDMI)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 900

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Corsair vs 650 Gaming Psu
Corsair vs 650 Gaming Psu

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Asus H97 Plus Motherboard
Asus H97 Plus Motherboard

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 14,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 85A Hp-genuine toner
85A Hp-genuine toner

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Mac Book Pro 13" Brand New Battery
Mac Book Pro 13" Brand New Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 13,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cannon Color Image Scanner
Cannon Color Image Scanner

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 30A Hp genuine toner
30A Hp genuine toner

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 1 St Gen Motherboard 1156
1 St Gen Motherboard 1156

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4th Gen Top Listed Motherboard Z97 Mark
4th Gen Top Listed Motherboard Z97 Mark

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 27,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GOLDEN FIELD 120MM LED FAN
GOLDEN FIELD 120MM LED FAN

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 550

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hard Disk 1TB Laptop 1Y
Hard Disk 1TB Laptop 1Y

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Hard
Laptop Hard

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Macbook Pro Motherboard
Macbook Pro Motherboard

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 39,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - XBOX 360 GAMES
XBOX 360 GAMES

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 860 Evo Sata 250 Gb M.2 Ssd
860 Evo Sata 250 Gb M.2 Ssd

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 16,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Macbook Pro Genuine Motherboard
Macbook Pro Genuine Motherboard

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 39,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - CORSAIR VENGEANCE LED 32GB DDR4 3000MHz
CORSAIR VENGEANCE LED 32GB DDR4 3000MHz

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 60,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS system software
POS system software

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gtx750ti
Gtx750ti

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Macbook Pro Battery
Macbook Pro Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 14,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!