දැන්විම් 95 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G -: Colombo Promo....!!!!
BELL 4G -: Colombo Promo....!!!!

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 999

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - TOSHIBA USB Pen Drives (16GB/32GB)
TOSHIBA USB Pen Drives (16GB/32GB)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,250

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G Wi Fi Router Promo...
BELL 4G Wi Fi Router Promo...

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 999

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gigabyte 750 Ti 2Gb
Gigabyte 750 Ti 2Gb

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 18,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cloud POS system software
Cloud POS system software

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HITACHI travel star
HITACHI travel star

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS system / Cash machine
POS system / Cash machine

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP Office jet 4355 All in One
HP Office jet 4355 All in One

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BullGuard Internet Security 2018
BullGuard Internet Security 2018

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,400

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Network switch
Network switch

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP LV1911 LED MONITOR
HP LV1911 LED MONITOR

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,800

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Nvedia GTS 250 VGA
Nvedia GTS 250 VGA

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G -: Colombo
BELL 4G -: Colombo

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 999

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lanka Bell 4G Router
Lanka Bell 4G Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 999

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Brand new 1TB Lap Hard Disk
Brand new 1TB Lap Hard Disk

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,800

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Microsoft Windows server 2016
Microsoft Windows server 2016

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Microsoft Azure
Microsoft Azure

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WD 1TB Laptop Hard Disk
WD 1TB Laptop Hard Disk

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,900

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - MSI H81M 4TH GEN MOTHERBOARD LGA1150
MSI H81M 4TH GEN MOTHERBOARD LGA1150

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Brand new 1TB HGST Hard
Brand new 1TB HGST Hard

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,800

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G -: Colombo Promo....!!!!
BELL 4G -: Colombo Promo....!!!!

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 999

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DIALOG 4G
DIALOG 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,596

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - VASEKY 500GB SSD DRIVE 6gb/s W- 2 YEARS
VASEKY 500GB SSD DRIVE 6gb/s W- 2 YEARS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 128GB Pen drive
128GB Pen drive

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dual Molex LP4 4 Pin to 8 Adapter
Dual Molex LP4 4 Pin to 8 Adapter

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 12
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP 121 black printer cartridge
HP 121 black printer cartridge

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 12
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 1 TB Lap Hard
1 TB Lap Hard

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,400

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!