දැන්විම් 176 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - KINGSTON 120GB SSD
KINGSTON 120GB SSD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ASUS G41 DDR III MOTHERBOARD
ASUS G41 DDR III MOTHERBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 1TB HARD DRIVE
1TB HARD DRIVE

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,200

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GTX 550TI 1GB VGA
GTX 550TI 1GB VGA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - G43/P43 775 GAMING MOTHERBOARD
G43/P43 775 GAMING MOTHERBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 500GB WD BLUE
500GB WD BLUE

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,200

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 500GB HARD DRIVE
500GB HARD DRIVE

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,200

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - NVIDIA GT 630 1GB VGA DX11
NVIDIA GT 630 1GB VGA DX11

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

පැය 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 1TB LAPTOP HARD DRIVE
1TB LAPTOP HARD DRIVE

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

පැය 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2GB DDR II RAM
2GB DDR II RAM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ASUS H81 MOTHERBOARD 4TH GEN
ASUS H81 MOTHERBOARD 4TH GEN

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS system / Cash register
POS system / Cash register

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - G31 MOTHERBOARD
G31 MOTHERBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ASUS G41 DDR III MOTHERBOARD
ASUS G41 DDR III MOTHERBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cash machine
Cash machine

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP i5 5th Gen Motherboard
HP i5 5th Gen Motherboard

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 20,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Asus H110M-K Mother board
Asus H110M-K Mother board

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 35,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 1 Tb Hard Drive
1 Tb Hard Drive

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Brand New Slim 1TB Hard Disk
Brand New Slim 1TB Hard Disk

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - Wi Fi Router Connection
Bell 4G - Wi Fi Router Connection

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - 15 Mins Activation Promotion
Bell 4G - 15 Mins Activation Promotion

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Brand-New motherboard from Germany.
Brand-New motherboard from Germany.

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 1TB WD PURPLE HARD DRIVE
1TB WD PURPLE HARD DRIVE

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,600

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 320 GB SEAGATE HARD DRIVE
320 GB SEAGATE HARD DRIVE

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,200

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4G Router Bell Wifi
4G Router Bell Wifi

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Brand new 1TB Hard Disk
Brand new 1TB Hard Disk

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - MSI B250M PRO-VDH BRAND NEW
MSI B250M PRO-VDH BRAND NEW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,500

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!