වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 6,535 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Accessories with Software
POS Accessories with Software

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 69,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - New POS Systems for any Businesses
New POS Systems for any Businesses

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 69,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ERP Software
ERP Software

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 24,500

විනාඩි 20
පරිගණක උපාංග-නුවර - Zotac 1080 TI 11GB
Zotac 1080 TI 11GB

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 140,000

විනාඩි 46
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - PEN DRIVES
PEN DRIVES

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

විනාඩි 46
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - PEN DRIVE
PEN DRIVE

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 999

විනාඩි 50
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - JEDEL W400 WIRED OPTICAL MOUSE
JEDEL W400 WIRED OPTICAL MOUSE

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

විනාඩි 50
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Medical Center Software (Channelling)
Medical Center Software (Channelling)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 50,000

පැය 1 යි
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ERP SOFTWARE AND POS
ERP SOFTWARE AND POS

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

පැය 1 යි
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - MOTU AVB Switch
MOTU AVB Switch

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 52,500

පැය 1 යි
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Wireless Keyboard Mouse
Wireless Keyboard Mouse

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,250

පැය 1 යි
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Control Edition Gaming Mouse Mat
Control Edition Gaming Mouse Mat

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 800

පැය 1 යි
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cannon pixma Wifi colour
Cannon pixma Wifi colour

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,990

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR3 2gb laptop ram
DDR3 2gb laptop ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 800

පැය 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 750GB Hard disk
750GB Hard disk

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,400

පැය 1
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Wireless Mouse
Wireless Mouse

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 500

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Motherboard
Motherboard

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 500

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LED Monitor
LED Monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

පැය 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Inject Printer HP 1112
Inject Printer HP 1112

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,350

පැය 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - LAP POWER CABLE
LAP POWER CABLE

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 150

පැය 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 320GB DESKTOP HARD DISKS USED
320GB DESKTOP HARD DISKS USED

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,950

පැය 2
පරිගණක උපාංග-ත්‍රිකුණාමලය - 2nd Gen Intel® Core™ i7-2600 Processor
2nd Gen Intel® Core™ i7-2600 Processor

ත්‍රිකුණාමලය, පරිගණක උපාංග

රු 15,500

පැය 2
පරිගණක උපාංග-මාතලේ - DDR 4 4Gb Ram Card
DDR 4 4Gb Ram Card

මාතලේ, පරිගණක උපාංග

රු 11,000

පැය 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - E 8400 3.00 CORE 2 DUO GHZ PROCESSORS
E 8400 3.00 CORE 2 DUO GHZ PROCESSORS

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

පැය 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 17" Square Monitors
17" Square Monitors

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,300

පැය 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - FANTECH MOUSE Z1
FANTECH MOUSE Z1

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 980

පැය 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - GOLDEN FIELD GAMING CASING
GOLDEN FIELD GAMING CASING

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,850

පැය 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!