දැන්විම් 175 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - New Promo- SLT 4G WiFi Routers.!!
New Promo- SLT 4G WiFi Routers.!!

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pos System Brand new Full Kit
Pos System Brand new Full Kit

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 89,000

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hp 4pin Cooling Fan
Hp 4pin Cooling Fan

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 300

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hp Pc Speaker
Hp Pc Speaker

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 300

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2GB-DDR3-Kingston Desktop memory
2GB-DDR3-Kingston Desktop memory

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4GB-DDR3- G-Skill Desktop Memory
4GB-DDR3- G-Skill Desktop Memory

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Battery
Laptop Battery

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 900

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Total POS Software Solutions
Total POS Software Solutions

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 43,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wi Fi Router Connection - bell 4G
Wi Fi Router Connection - bell 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - H81 4TH GEN MOTHERBOARD
H81 4TH GEN MOTHERBOARD

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Samsung SSD 512GB 2.5 7mm
Samsung SSD 512GB 2.5 7mm

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 45,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Adapter
Laptop Adapter

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,300

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Nvidia Gf 210 512mb
Nvidia Gf 210 512mb

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP Colour Printer 1112
HP Colour Printer 1112

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 1TB Portable Hard Drive - Transcend
1TB Portable Hard Drive - Transcend

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,600

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Epson Scanner
Epson Scanner

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,900

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Barcode Pos System for Clothing Shop
Barcode Pos System for Clothing Shop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 120,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hard drive 500GB
Hard drive 500GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Apple TV + Keyboard
Apple TV + Keyboard

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell laptop CD DVD writer
Dell laptop CD DVD writer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP printer scanner copier
HP printer scanner copier

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,990

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4G Router
4G Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ZTE Router
ZTE Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Prolink Router
Prolink Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Prolink Router
Prolink Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!