දැන්විම් 181 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - !#🙂 Springs- SLT 4ජි Routers.!!
!#🙂 Springs- SLT 4ජි Routers.!!

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USB HUB (2.0)
USB HUB (2.0)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 650

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LG 32" monitors
LG 32" monitors

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 13,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - RJ45 Network Cable
RJ45 Network Cable

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 250

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Razer Mantis Mouse Pad
Razer Mantis Mouse Pad

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 300

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Total POS Software Solutions
Total POS Software Solutions

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 43,500

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Computer power cable
Computer power cable

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Brand new pos system for clothing shop
Brand new pos system for clothing shop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 130,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Brand new supermaket pos system
Brand new supermaket pos system

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 130,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Complete Pos system with hardware
Complete Pos system with hardware

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 88,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR 2 ram 1GB×3
DDR 2 ram 1GB×3

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Canon LBP 6030 Printer
Canon LBP 6030 Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 13,750

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - EPSON Stylus NX125 Print/Scan/Copy
EPSON Stylus NX125 Print/Scan/Copy

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - !!! Ewic SLT 4G Wifi.¡
!!! Ewic SLT 4G Wifi.¡

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - *- Without Wire -SLT 4G WiFi Routerrs.!!
*- Without Wire -SLT 4G WiFi Routerrs.!!

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR3 Ram
DDR3 Ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cisco 24 Port Managed Switch
Cisco 24 Port Managed Switch

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DELL 23" Professional Designing Monitor
DELL 23" Professional Designing Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 26,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DELL 27" IPS Designing/Gaming Monitor
DELL 27" IPS Designing/Gaming Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 33,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DELL 22" IPS Gaming Monitor
DELL 22" IPS Gaming Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 19,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gigabyte H270M-D3H
Gigabyte H270M-D3H

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 14,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GTX 1050 GAMING VGA OC
GTX 1050 GAMING VGA OC

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GAMING VGA GTX 560ti
GAMING VGA GTX 560ti

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,800

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Plotter Paper Rolls
Plotter Paper Rolls

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,550

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SLT 4G WiFi Router - වියදම් අඩු!!
SLT 4G WiFi Router - වියදම් අඩු!!

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!