දැන්විම් 225 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pos System Reasonable kit For Starters
Pos System Reasonable kit For Starters

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 48,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - PROLINK 1200VA UPS
PROLINK 1200VA UPS

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

පැය 1 යි
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Sinhala/English/tamin Pos Software
Sinhala/English/tamin Pos Software

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Grand Restaurant Pos System Full kit
Grand Restaurant Pos System Full kit

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 120,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Brand New Pos System Full kit
Brand New Pos System Full kit

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 89,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pos System For Starters
Pos System For Starters

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 54,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Green Cloud Pos System Licence
Green Cloud Pos System Licence

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,002

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 22 SAMSUNG SLIM HDMI LED MONITOR
22 SAMSUNG SLIM HDMI LED MONITOR

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 11,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ROUTERS SLT 4G WiFi
ROUTERS SLT 4G WiFi

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 499

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 64GB Pen Drive
64GB Pen Drive

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,890

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Apple Mouse California
Apple Mouse California

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wi Fi Router Connection - Bell 4G
Wi Fi Router Connection - Bell 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 600W BRANDED GAMING POWER SUPPLY
600W BRANDED GAMING POWER SUPPLY

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Core i5 3rd GEN PROCESSOR
Core i5 3rd GEN PROCESSOR

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 11,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 19'' Inch LED Samsung Monitor
19'' Inch LED Samsung Monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Hard disk
Laptop Hard disk

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cannon Printer, Scanner & Copier
Cannon Printer, Scanner & Copier

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Real SLT 4G WiFi Routers
Real SLT 4G WiFi Routers

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 499

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ACCESS POINT D-Link WIFI RANGE EXTENDER
ACCESS POINT D-Link WIFI RANGE EXTENDER

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,400

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP colour printer NEW
HP colour printer NEW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,750

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP 2135 3 in 1 colour printer 1yr
HP 2135 3 in 1 colour printer 1yr

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,700

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - PRINTER SUBLIMATION
PRINTER SUBLIMATION

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 27,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HDD DISK 80GB
HDD DISK 80GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 750

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Ram D2 1GB
Ram D2 1GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Wifi Card
Laptop Wifi Card

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Processor
Laptop Processor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!