දැන්විම් 253 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - G.SKILL Ripjaws Z Series 16GB 1600Hz
G.SKILL Ripjaws Z Series 16GB 1600Hz

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 32,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G Herd office 15Mint ACTIVE
BELL 4G Herd office 15Mint ACTIVE

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2012 Retina Macbook Pro Display
2012 Retina Macbook Pro Display

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 45,000

විනාඩි 45
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dialog Dongle
Dialog Dongle

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR4 4GB Laptop RAMS|New
DDR4 4GB Laptop RAMS|New

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

පැය 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cash Drawers
Cash Drawers

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,500

පැය 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Kingston 4GB Ram
Kingston 4GB Ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

පැය 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wi Fi Router Connection - bell 4G
Wi Fi Router Connection - bell 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

පැය 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SLT 4G LTE ROUTERS- Huawei & Hybrid
SLT 4G LTE ROUTERS- Huawei & Hybrid

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 890

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell Laptop Keyboards|New
Dell Laptop Keyboards|New

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,150

පැය 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - G31 MOTHER BOARD DDR2
G31 MOTHER BOARD DDR2

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

පැය 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 15.6 Laptop LED Screens|New
15.6 Laptop LED Screens|New

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,950

පැය 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - B75 GAMINING MOTHER BOARD
B75 GAMINING MOTHER BOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,999

පැය 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hp Original laptop Chagers
Hp Original laptop Chagers

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,990

පැය 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Huawei 3G/4G E3276s Dongle
Huawei 3G/4G E3276s Dongle

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,990

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WD 1TB New Laptop Hard |Drives
WD 1TB New Laptop Hard |Drives

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Original Laptop Chagers|New
Original Laptop Chagers|New

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 15.6 |Laptop LED|Slim New
15.6 |Laptop LED|Slim New

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,990

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Huawei 4G E5573 Poratble Router
Huawei 4G E5573 Poratble Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wi Fi Router Connection - bell 4G
Wi Fi Router Connection - bell 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - EZY 17 Inches LCD Monitor
EZY 17 Inches LCD Monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SSD 240GB Hard-Drives | 6Gb/s
SSD 240GB Hard-Drives | 6Gb/s

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 11,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G
Bell 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,990

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Original Batteries
Laptop Original Batteries

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,950

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop LED Screen /15.6
Laptop LED Screen /15.6

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,900

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Original Chagers
Laptop Original Chagers

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,990

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wireless Mouse
Wireless Mouse

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 780

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!