දැන්විම් 78 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SAMDi Wooden Laptop Stand
SAMDi Wooden Laptop Stand

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - XGear New Portable Laptop Stand X1
XGear New Portable Laptop Stand X1

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Keyboard and Mouse Combo MK850 Performance Wireless
Keyboard and Mouse Combo MK850 Performance Wireless

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 28,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Logitech K375S Multi-Device Wireless Keyboard and Stand Combo
Logitech K375S Multi-Device Wireless Keyboard and Stand Combo

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Saphire Nitro with Radeon Rx 570 4GB DDR5
Saphire Nitro with Radeon Rx 570 4GB DDR5

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 22,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 5in1 Type C to Usb Hub
5in1 Type C to Usb Hub

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,850

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Huawei E3372 4G Dongle
Huawei E3372 4G Dongle

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,250

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Type C to USB + Card reader
Type C to USB + Card reader

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,900

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Apple Pencil 2
Apple Pencil 2

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 28,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dialog 4 G Black Router
Dialog 4 G Black Router

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 13
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Datacolor Spyder 5 EXPRESS
Datacolor Spyder 5 EXPRESS

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 28,000

දින 14
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gaming Graphics Card GTX 1050 Ti
Gaming Graphics Card GTX 1050 Ti

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 35,000

දින 14
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gaming Graphics Card GTX 1060
Gaming Graphics Card GTX 1060

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 55,000

දින 14
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Eset smart 3 user virus guard
Eset smart 3 user virus guard

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,600

දින 15
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gaming Casing NZXT
Gaming Casing NZXT

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 22,000

දින 15
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gaming Casing
Gaming Casing

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

දින 15
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gaming Casing NZXT
Gaming Casing NZXT

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,750

දින 15
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gaming Casing
Gaming Casing

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 14,500

දින 15
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gaming Casing
Gaming Casing

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 14,000

දින 15
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Apple Magic Keyboard 2 - Original
Apple Magic Keyboard 2 - Original

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 17,500

දින 17
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Complete Business Erp Software
Complete Business Erp Software

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 250,000

දින 18
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Water Proof HP Pen Drive
Water Proof HP Pen Drive

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 995

දින 18
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gaming Power Supply 850W
Gaming Power Supply 850W

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

දින 19
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gaming Power Supply 650W
Gaming Power Supply 650W

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 23,000

දින 19
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gaming Power Supply 750W
Gaming Power Supply 750W

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 22,500

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!