දැන්විම් 46 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Sandisk 64Gb OTG
Sandisk 64Gb OTG

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4th Gen H81 motherboard
4th Gen H81 motherboard

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Panasonic genuine ink film
Panasonic genuine ink film

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 20mm Nylon Cable Winder (1m)
20mm Nylon Cable Winder (1m)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 350

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wireless Presenter with Laser Pointer
Wireless Presenter with Laser Pointer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,350

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G ROUTER
BELL 4G ROUTER

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,990

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Canon NPG-28 Photo Copy Toner cartridges
Canon NPG-28 Photo Copy Toner cartridges

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,900

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Magic Mouse Gray
Magic Mouse Gray

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 23,500

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - Wi Fi Router Offer....
Bell 4G - Wi Fi Router Offer....

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G Router
Bell 4G Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Windows 10 pro 64bit Geniue
Windows 10 pro 64bit Geniue

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 26,000

දින 13
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Xprinter POS recept printer
Xprinter POS recept printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,400

දින 14
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - MacBooks Toughshell Hard Case
MacBooks Toughshell Hard Case

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,900

දින 15
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ORICO 2.5/3.5 inch Clone Dual-bay
ORICO 2.5/3.5 inch Clone Dual-bay

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 16
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Seagate 2TB
Seagate 2TB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 22
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Router bell
Router bell

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,990

දින 22
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4GB DDR3 Laptop RAM
4GB DDR3 Laptop RAM

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 23
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pendrive SanDisk 64GB
Pendrive SanDisk 64GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,200

දින 25
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pen drive SanDisk 16GB
Pen drive SanDisk 16GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 25
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G Wi-Fi Router promo colombo
Bell 4G Wi-Fi Router promo colombo

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 26
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ERP software for Hospitals
ERP software for Hospitals

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 100,000

දින 26
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Accounting /ERP software
Accounting /ERP software

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 100,000

දින 26
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Huwei dongle
Huwei dongle

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

දින 26
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gigabyte H110M-DS2V DDR4
Gigabyte H110M-DS2V DDR4

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 26
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cisco WRT160N Wireless-N Router
Cisco WRT160N Wireless-N Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!