දැන්විම් 84 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 80MM Bluetooth USB Thermal Printer
80MM Bluetooth USB Thermal Printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

විනාඩි 28
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Toshiba disk drive 500gb
Toshiba disk drive 500gb

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

පැය 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wireless Powerpoint Presenter
Wireless Powerpoint Presenter

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pros Kit Digital Multi-Meter with Usb Connector to Computer Mt-1860
Pros Kit Digital Multi-Meter with Usb Connector to Computer Mt-1860

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 14,190

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G- Wi Fi Router Connection
Bell 4G- Wi Fi Router Connection

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Worth- SLT 4G WiFi Routers.!!
Worth- SLT 4G WiFi Routers.!!

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 499

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SLT 4G WiFi Routers
SLT 4G WiFi Routers

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G Routers
Bell 4G Routers

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - 15 Mins Activation Promotion
Bell 4G - 15 Mins Activation Promotion

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - AOC 19" Led Monitor
AOC 19" Led Monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,300

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - 15 Mins Activation Promotion
Bell 4G - 15 Mins Activation Promotion

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Android Bluetooth Thermal Pos Printer
Android Bluetooth Thermal Pos Printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,499

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lanka Bell 4G - Router Connection
Lanka Bell 4G - Router Connection

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop 500gb hard
Laptop 500gb hard

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G
Bell 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cisco 3560G-48PS managed switch 48 ports
Cisco 3560G-48PS managed switch 48 ports

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 19,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hp colour laser jet
Hp colour laser jet

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 16,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dual cor computer
Dual cor computer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lanka Bell 4G - Router
Lanka Bell 4G - Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GTX 1060 6G
GTX 1060 6G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 35,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wireless 58mm Bluetooth Thermal Printer
Wireless 58mm Bluetooth Thermal Printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Z2 Gaming Casing
Z2 Gaming Casing

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Sandisk Ultra 3D SSD 256GB USA
Sandisk Ultra 3D SSD 256GB USA

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 11,800

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 80mm Bluetooth USB Thermal Pos Printer
80mm Bluetooth USB Thermal Pos Printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,500

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - G- Field Z2 Casing
G- Field Z2 Casing

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!