දැන්විම් 56 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pocket Bluetooth Thermal Picture Printer
Pocket Bluetooth Thermal Picture Printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Billing Systems
POS Billing Systems

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 7th Gen i5 processor
7th Gen i5 processor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 22,400

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lanka Bell 4G Router
Lanka Bell 4G Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Canon Pixma 1980
Canon Pixma 1980

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DIALOG 4G Wireless Router
DIALOG 4G Wireless Router

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Hard Disk Drive Toshiba 500GB
Laptop Hard Disk Drive Toshiba 500GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,650

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - R7 360 2GB VGA
R7 360 2GB VGA

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G wifi router
Bell 4G wifi router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Honeywell Barcode Printer
Honeywell Barcode Printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 35,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Mini Portable Usb Electric Fan
Mini Portable Usb Electric Fan

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 799

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP 678 Cartridges ink printer original
HP 678 Cartridges ink printer original

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,450

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Epson 664 ink bottles printer original
Epson 664 ink bottles printer original

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,350

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - Wi Fi Router
Bell 4G - Wi Fi Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WiFi USB Adapter 300Mbps
WiFi USB Adapter 300Mbps

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G router
Bell 4G router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Samsung 970 EVO M.2 NvMe SSD
Samsung 970 EVO M.2 NvMe SSD

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 19,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - AMD R7 360 2GB VGA
AMD R7 360 2GB VGA

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,500

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell Server RAM DDR3 16GB
Dell Server RAM DDR3 16GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 13,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Computer Casing
Computer Casing

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell router
Bell router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 12
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Superb SLT 4G WiFi Routers.!!
Superb SLT 4G WiFi Routers.!!

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 900

දින 12
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wi Fi Router connection BELL4G
Wi Fi Router connection BELL4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 13
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wifi router
Wifi router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 13
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 128 PC VGA
128 PC VGA

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!