දැන්විම් 348 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Original Laptop Displays LED/LCD
Original Laptop Displays LED/LCD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,250

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - D-Link 16 Port Gigabit Network Switch
D-Link 16 Port Gigabit Network Switch

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dialog 4G Router Postpaid
Dialog 4G Router Postpaid

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,900

විනාඩි 28
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WIRELESS BARCODE SCANNER
WIRELESS BARCODE SCANNER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,900

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 80MM Thermal Pos Receipt Printer Epson
80MM Thermal Pos Receipt Printer Epson

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 26,500

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LOGITECH KEYBOARD (K120)
LOGITECH KEYBOARD (K120)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Datamax 2 D Desktop Barcode Scanner
Datamax 2 D Desktop Barcode Scanner

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 18,500

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Samsung Curved 27inches FHD Monitor LC27F591
Samsung Curved 27inches FHD Monitor LC27F591

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 63,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Longhorn CE285A Compatible Toner
Longhorn CE285A Compatible Toner

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,250

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Longhorn Q2612A Compatible Toner
Longhorn Q2612A Compatible Toner

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,250

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Longhorn CF283A Compatible Toner
Longhorn CF283A Compatible Toner

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,250

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hp 685 Magenta Ink Advantage Cartridge
Hp 685 Magenta Ink Advantage Cartridge

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hp 680 Color Ink Advantage Cartridge
Hp 680 Color Ink Advantage Cartridge

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,850

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hp 680 Black Ink Advantage Cartridge
Hp 680 Black Ink Advantage Cartridge

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hp 678 Color ink Advantage Cartridge
Hp 678 Color ink Advantage Cartridge

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,850

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hp 678 Black Ink Advantage Cartridge
Hp 678 Black Ink Advantage Cartridge

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Aicon CF217A Toner
Aicon CF217A Toner

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,250

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DESKTOP COMPACT 3D PRINTER
DESKTOP COMPACT 3D PRINTER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 37,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - AV TO HDMI CONVERTER
AV TO HDMI CONVERTER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,750

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WIRELESS BARCODE SCANNER WITH STAND
WIRELESS BARCODE SCANNER WITH STAND

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HONEYWELL HANDHELD BARCODE SCANNER
HONEYWELL HANDHELD BARCODE SCANNER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SYBLE 2D HANDHELD BARCODE SCANNER
SYBLE 2D HANDHELD BARCODE SCANNER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WAX RIBBON FOR ZEBRA GT800 PRINTER
WAX RIBBON FOR ZEBRA GT800 PRINTER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - D-LINK NANO USB ADAPTER (131)
D-LINK NANO USB ADAPTER (131)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,990

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LOGITECH WIRELESS MOUSE (M171)
LOGITECH WIRELESS MOUSE (M171)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SCP UPS (650VA)
SCP UPS (650VA)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,250

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - CISCO WAP121 WIRELESS - N ACCESSPOINT WITH SINGLE POINT SETUP
CISCO WAP121 WIRELESS - N ACCESSPOINT WITH SINGLE POINT SETUP

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,900

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!