දැන්විම් 262 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Eset internet security
Eset internet security

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,350

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Zte Dongle
Zte Dongle

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,400

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Luminous 1.2KV /1200VA UPS
Luminous 1.2KV /1200VA UPS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ZONERICH 12" 2 LINE CUSTOMER DISPLAY
ZONERICH 12" 2 LINE CUSTOMER DISPLAY

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - RAPOO WIRELESS OPTICAL MOUSE
RAPOO WIRELESS OPTICAL MOUSE

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,175

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - A4 TECH DOUBLE CLICK OPTICAL MOUSE
A4 TECH DOUBLE CLICK OPTICAL MOUSE

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 550

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - A4 TECH KM-720 SMOOTH KEYBOARD
A4 TECH KM-720 SMOOTH KEYBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,175

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Power Adapters
Laptop Power Adapters

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - VGA TO HDMI MINI CONVERTER
VGA TO HDMI MINI CONVERTER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HDMI TO VGA MINI CONVERTER
HDMI TO VGA MINI CONVERTER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - EDIMAX 5 PORT ETHERNET DEKTOP SWITCH
EDIMAX 5 PORT ETHERNET DEKTOP SWITCH

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SYNCRON THERMAL RECEIPT POS PRINTER
SYNCRON THERMAL RECEIPT POS PRINTER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,500

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Desktop 2-Port USB KVM Switch
Desktop 2-Port USB KVM Switch

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,300

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Generic HDMI to VGA Converter with Audio
Generic HDMI to VGA Converter with Audio

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - AV to HDMI Converter
AV to HDMI Converter

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - H61 Motherboards - Desktop
H61 Motherboards - Desktop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 1080P HD 4 Port HDMI Splitter
1080P HD 4 Port HDMI Splitter

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,700

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - FULL HD 2 PORT HDMI SPLITTER
FULL HD 2 PORT HDMI SPLITTER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 10U 450MM NETWORK CABINET/RACK
10U 450MM NETWORK CABINET/RACK

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,750

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 16U 600MM NETWORK CABINET/RACK
16U 600MM NETWORK CABINET/RACK

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 19,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 3U 350MM NETWORK CABINET/RACK
3U 350MM NETWORK CABINET/RACK

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,750

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SEAGATE 2TB BARRACUDA INTERNAL HDD
SEAGATE 2TB BARRACUDA INTERNAL HDD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,700

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SEAGATE 2TB SKYHAWK SURVEILLANCE HDD
SEAGATE 2TB SKYHAWK SURVEILLANCE HDD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 13,700

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cisco Wireless-AC N Access Point
Cisco Wireless-AC N Access Point

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 39,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - CISCO 24 PORT GIGABIT SWITCH
CISCO 24 PORT GIGABIT SWITCH

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 24,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - CISCO 28-Ethernet Switch
CISCO 28-Ethernet Switch

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 43,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - CISCO POE DUAL BAND ACCESS POINT
CISCO POE DUAL BAND ACCESS POINT

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 36,100

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!