දැන්විම් 330 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Transcend Portable Hard Disk
Transcend Portable Hard Disk

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Www.Slt4G.com | Slt4G.com -Slt4g Router@
Www.Slt4G.com | Slt4G.com -Slt4g Router@

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 901

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DELL-24" Wide LCD
DELL-24" Wide LCD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,990

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wifi Wireless adapter dongle 150 300
Wifi Wireless adapter dongle 150 300

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - COMBO WIRELESS KEYBOARD+MOUSE
COMBO WIRELESS KEYBOARD+MOUSE

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Game model casing
Game model casing

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,100

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR4 8GB RAM
DDR4 8GB RAM

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Best Condition 19" LCD LOT
Best Condition 19" LCD LOT

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,950

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WD 250GB laptop hard drive
WD 250GB laptop hard drive

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Kingston 2GB Rams
Kingston 2GB Rams

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Intel Pentium Dual Core Processor
Intel Pentium Dual Core Processor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS System - (Point Of Sale system)
POS System - (Point Of Sale system)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 80,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DIALOG 4G ROUTER HBB PROMO
DIALOG 4G ROUTER HBB PROMO

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Windows 10 Pro OEM Genuine Keys
Windows 10 Pro OEM Genuine Keys

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Xerox work center drums with chips
Xerox work center drums with chips

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BROTHER LASER TONERS
BROTHER LASER TONERS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,750

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP CE314a imaging unit
HP CE314a imaging unit

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,750

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Barcode Printer / Label
Barcode Printer / Label

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 23,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Richo color photo copier toner
Richo color photo copier toner

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gaming Led fans
Gaming Led fans

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell Advanced Docking station
Dell Advanced Docking station

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 19,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Huawei E 5573 4G Portable Pocket Router.
Huawei E 5573 4G Portable Pocket Router.

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,899

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell 2TB Enterprise HDD
Dell 2TB Enterprise HDD

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,900

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - East 650VA UPS
East 650VA UPS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,300

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - East 1.2 Kav UPS
East 1.2 Kav UPS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cisco 1921 K9 Router
Cisco 1921 K9 Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 85,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Kingston 16GB USB3.1 Pen Drive
Kingston 16GB USB3.1 Pen Drive

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!