දැන්විම් 281 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP 85A / 36A 35A Toner Cartridge
HP 85A / 36A 35A Toner Cartridge

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wireless Keyboard with Mouse
Wireless Keyboard with Mouse

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2 ports s-Are power cable
2 ports s-Are power cable

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 250

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - TP-LINK Wireless N ADSL Router (2Y)
TP-LINK Wireless N ADSL Router (2Y)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,900

පැය 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wi Fi Router Connection - Bell 4G
Wi Fi Router Connection - Bell 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

පැය 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell 18.5" Monitor
Dell 18.5" Monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

පැය 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Sapphire RX 480 8GB
Sapphire RX 480 8GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

පැය 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Sell Fast SLT 4G LTE Routers
Sell Fast SLT 4G LTE Routers

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

පැය 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 500 GB Desktop Hard - Seagate
500 GB Desktop Hard - Seagate

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Transcend 2TB Portable HDD (3Y)
Transcend 2TB Portable HDD (3Y)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell 27" FULL HD IPS LED Monitor (3Y)
Dell 27" FULL HD IPS LED Monitor (3Y)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 34,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Rapoo Wireless KB & Mouse (6M)
Rapoo Wireless KB & Mouse (6M)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP Probook 450 G1 Top Cover (Touchpad)
HP Probook 450 G1 Top Cover (Touchpad)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS SYMBOL WIRELESS BARCODE LS4278
POS SYMBOL WIRELESS BARCODE LS4278

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 28,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR3 2GB Laptop RAM
DDR3 2GB Laptop RAM

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR3 Laptop RAM
DDR3 Laptop RAM

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Network Switch 16 port and 24
Network Switch 16 port and 24

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Epson Lq 310 Printer
Epson Lq 310 Printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G 1St month Rental FREE
BELL 4G 1St month Rental FREE

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Printer
Printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 43,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Cash Drawer
POS Cash Drawer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - නිව් 4G/ SLT WiFi-* Routers
නිව් 4G/ SLT WiFi-* Routers

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 499

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Kingston Dt 50 -32GB Pen Special Price NEW
Kingston Dt 50 -32GB Pen Special Price NEW

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Vaseky SSD
Vaseky SSD

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - RX 580 4GB
RX 580 4GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - 15 Mins Activation Promotion
Bell 4G - 15 Mins Activation Promotion

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Kingston 64GB USB 3.0 Pen Drive (5Y)
Kingston 64GB USB 3.0 Pen Drive (5Y)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,450

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!