දැන්විම් 387 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Canon LBP 6030 Laser Printer
Canon LBP 6030 Laser Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Richo Aficio MP 3002/3502
Richo Aficio MP 3002/3502

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wireless Wifi Signal Booster
Wireless Wifi Signal Booster

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dual core G3250/ I5-650,3.20Ghz
Dual core G3250/ I5-650,3.20Ghz

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell 27" FULL HD IPS LED Monitor
Dell 27" FULL HD IPS LED Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 30,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - AOC 19" LED Monitor (3Y)
AOC 19" LED Monitor (3Y)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Best import 19 LCD | අඩුම මිලට
Best import 19 LCD | අඩුම මිලට

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - TP-LINK Wireless N ADSL Router (2Y)
TP-LINK Wireless N ADSL Router (2Y)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gaming_RGB_Fans_2018
Gaming_RGB_Fans_2018

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,600

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DIALOG 4G ROUTERS
DIALOG 4G ROUTERS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,490

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WINDOWS 10 7 8.1 CAD SOFTWARE DRIVERs
WINDOWS 10 7 8.1 CAD SOFTWARE DRIVERs

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 300

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - High Speed SLT 4G WiFi Routers
High Speed SLT 4G WiFi Routers

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 490

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - 1st Month Rental Free
Bell 4G - 1st Month Rental Free

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Mobile Network 3G/ 4G Dongle 150mb/s
Mobile Network 3G/ 4G Dongle 150mb/s

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G 1St month Rental
BELL 4G 1St month Rental

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G 1St month Rental FREE
BELL 4G 1St month Rental FREE

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - 1st Month Rental Free
Bell 4G - 1st Month Rental Free

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP 24 HD inch Monitor
HP 24 HD inch Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 13,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G
BELL 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Kingston Super Speed 240GB SSD -500mb/s
Kingston Super Speed 240GB SSD -500mb/s

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 11,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS SYSTEMS
POS SYSTEMS

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - PCIE Wifi Card
PCIE Wifi Card

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,300

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR 4 8GB rams
DDR 4 8GB rams

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR 4 4GB
DDR 4 4GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,200

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell 24" FULL HD LED Monitor
Dell 24" FULL HD LED Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 20,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 1TB /500GB/250 GB SATA Laptop Hard Disk
1TB /500GB/250 GB SATA Laptop Hard Disk

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Kingston 64GB USB 3.0 Pen Drive (5Y)
Kingston 64GB USB 3.0 Pen Drive (5Y)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,750

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!