දැන්විම් 281 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - New POS Systems for any Businesses
New POS Systems for any Businesses

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 69,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ZTE Portable WiFi Router
ZTE Portable WiFi Router

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,200

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - EPSON L130 - A4 BRAND NEW PRINTERS
EPSON L130 - A4 BRAND NEW PRINTERS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 22,500

විනාඩි 32
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Software with Accessories
POS Software with Accessories

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 69,500

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GIGABYTE-6GB-GTX1060
GIGABYTE-6GB-GTX1060

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 57,000

පැය 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pos System FullSet with billing software
Pos System FullSet with billing software

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 69,500

පැය 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS SYSTEM
POS SYSTEM

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Huawei E3131 mobile broadband USB stick
Huawei E3131 mobile broadband USB stick

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Total POS Software Solutions*
Total POS Software Solutions*

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 69,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - **Superb_Condition 17" LCD Monitors
**Superb_Condition 17" LCD Monitors

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GT 730 4GB VGA
GT 730 4GB VGA

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2.4G Wireless Optical Mouse
2.4G Wireless Optical Mouse

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 750

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - !" Anything - ,SLT 4G WiFi Router..!!
!" Anything - ,SLT 4G WiFi Router..!!

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G
BELL 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 999

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Network Cable Tester Wire Tracker
Network Cable Tester Wire Tracker

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Systems
POS Systems

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 14' Laptop LED 40 pin Display
14' Laptop LED 40 pin Display

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SanDisk 512GB m.2 SSD
SanDisk 512GB m.2 SSD

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 19,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Brother Compatible TN 660 Toners
Brother Compatible TN 660 Toners

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,900

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pos System FullSet with billing software
Pos System FullSet with billing software

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 58,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP 05A/80A compatible Brand new Toners
HP 05A/80A compatible Brand new Toners

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,650

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hp 78A Brand New compatible Toners
Hp 78A Brand New compatible Toners

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,400

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP 83A Compatible Laser toner Cartrdges
HP 83A Compatible Laser toner Cartrdges

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,400

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 85A Brand New compatible laser toners
85A Brand New compatible laser toners

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,350

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Xerox WorkCentre 5019,5021 compatible
Xerox WorkCentre 5019,5021 compatible

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Xerox WorkCentre 5019,5021 compatible
Xerox WorkCentre 5019,5021 compatible

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP 12A compatible Toners
HP 12A compatible Toners

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,350

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!