වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,255 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - JBL Go 2 (Original) 2018
JBL Go 2 (Original) 2018

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 10,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - Remax M9 Bluetooth Speaker
Remax M9 Bluetooth Speaker

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 5,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - Bose Subwoofer USA
Bose Subwoofer USA

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 19,900

විනාඩි 8
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - JH AUDIO ROXANNE IN EAR MONITORS
JH AUDIO ROXANNE IN EAR MONITORS

කොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 120,000

පැය 1 යි
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - New Jedel Headset
New Jedel Headset

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 650

පැය 1 යි
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - Armageddon fuse 7
Armageddon fuse 7

කොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 2,000

පැය 1
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - Center Channel Of NAD
Center Channel Of NAD

කොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 5,000

පැය 1
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - Kenwood Digital
Kenwood Digital

කොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 12,500

පැය 1
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - JBL CHARGE 3
JBL CHARGE 3

කොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 3,100

පැය 3
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - EWA PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER
EWA PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 2,990

පැය 3
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - JBL CHARGE MINI 3+
JBL CHARGE MINI 3+

කොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 1,550

පැය 3
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - Bluetooth receiver mp3 USB
Bluetooth receiver mp3 USB

කොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 750

පැය 3
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - Lexco 5.1 Home Theater System
Lexco 5.1 Home Theater System

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 18,190

පැය 4
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - Sony HT-RT3 5.1 Soundbar
Sony HT-RT3 5.1 Soundbar

කොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 38,900

පැය 4
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - Harman/Kardon
Harman/Kardon

කොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 15,000

පැය 4
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - JBL X7REEM MINI
JBL X7REEM MINI

කොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 1,900

පැය 5
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - IPod Touch 6th Gen. 32GB New !!!
IPod Touch 6th Gen. 32GB New !!!

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 42,900

පැය 5
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - Sony bluetooth xb950n1(original)
Sony bluetooth xb950n1(original)

කොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 23,500

පැය 6
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - JBL Flip 4 ORIGINAL BLUETOOTH SPEAKER
JBL Flip 4 ORIGINAL BLUETOOTH SPEAKER

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 17,990

පැය 6
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - LOGITECH ULTIMATE EARS MEGABOOM
LOGITECH ULTIMATE EARS MEGABOOM

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 45,900

පැය 6
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - CX14 Active Bluetooth Sound System
CX14 Active Bluetooth Sound System

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 16,900

පැය 7
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - 15" Double Top Speaker Front Grill
15" Double Top Speaker Front Grill

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 1,850

පැය 7
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - Sansui R 50 Reciver
Sansui R 50 Reciver

කොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 12,000

පැය 8
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - Bluetooth Speaker USB/FM-Radio/TF card
Bluetooth Speaker USB/FM-Radio/TF card

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 1,900

පැය 8
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - Sony Bluray Home Cinema System
Sony Bluray Home Cinema System

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 61,500

පැය 8
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - JBL LINK 300 PORTABLE SPEAKER--
JBL LINK 300 PORTABLE SPEAKER--

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 44,900

පැය 8
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - JBL WIRELESS SOUND BAR---SB250
JBL WIRELESS SOUND BAR---SB250

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 57,900

පැය 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!