වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,962 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer Core I7 Laptop
Acer Core I7 Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 98,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Air 13" | 2017 128GB B'NEW Silver
MacBook Air 13" | 2017 128GB B'NEW Silver

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 169,990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - DELL Gx780 towers-DDR3-2GB/250G-USA
DELL Gx780 towers-DDR3-2GB/250G-USA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,850

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Slim Core2 Duo 3 G Hz/win 10 Oem
Hp Slim Core2 Duo 3 G Hz/win 10 Oem

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

විනාඩි 27
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core i5 4th Gen Gaming PC
Core i5 4th Gen Gaming PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,990

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Duo Computer
Core 2 Duo Computer

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

විනාඩි 38
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - hp-Elite8200-Gen2 Corei5-320G/4G
hp-Elite8200-Gen2 Corei5-320G/4G

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,900

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I3 2ND GEN 2GB / 320GB FULL SET COMPUTER
CORE I3 2ND GEN 2GB / 320GB FULL SET COMPUTER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - UK imported-Corei3-slim win7-320GB
UK imported-Corei3-slim win7-320GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,990

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer Aspire 5742 G - Core I3 / 4 Gb /500
Acer Aspire 5742 G - Core I3 / 4 Gb /500

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,500

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Intel Core I3 4 Th Gen Branded Desktop Computer
Lenovo Intel Core I3 4 Th Gen Branded Desktop Computer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,500

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Intel Core I3 3 Rd Gen Branded Desktop Computer
Dell Intel Core I3 3 Rd Gen Branded Desktop Computer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,500

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro
MacBook Pro

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core i3 Desktop PC|500GB|4GB|CPU
Core i3 Desktop PC|500GB|4GB|CPU

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,550

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Slim Gaming Tower-Gen2 Corei3-320 G-Win7
Slim Gaming Tower-Gen2 Corei3-320 G-Win7

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,990

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Inspiron 5323 Core I5
Dell Inspiron 5323 Core I5

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core I3 4th Gen 4 Gb - 500 Pc
Core I3 4th Gen 4 Gb - 500 Pc

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,960

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - AMD |A9 Brandnew|4GB R5 Graphics|Lap
AMD |A9 Brandnew|4GB R5 Graphics|Lap

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,500

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Intel Core i3 7th Gen|1TB|4GB|Laptop
Hp Intel Core i3 7th Gen|1TB|4GB|Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,500

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Quad 2.4 4 CPU|2GB|320GB|
Core 2 Quad 2.4 4 CPU|2GB|320GB|

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core I7 2.83(8 M)-8 Gb-Gtx 660 02 Gb Gaming
Core I7 2.83(8 M)-8 Gb-Gtx 660 02 Gb Gaming

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer E15 -575 Core I3 7th |1TB|4GB|Lap
Acer E15 -575 Core I3 7th |1TB|4GB|Lap

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,400

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell 7th Gen|3552|4GB|500GB|Lap
Dell 7th Gen|3552|4GB|500GB|Lap

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,500

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Core2 Duo 2 Gb Pc
Samsung Core2 Duo 2 Gb Pc

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I5 3.1 GHZ -8GB-GTX660 02GB GAMING PC
I5 3.1 GHZ -8GB-GTX660 02GB GAMING PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,000

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core I5 3 Rd Gen 4 Gb/ 500 Gb Full Set Computer
Core I5 3 Rd Gen 4 Gb/ 500 Gb Full Set Computer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,800

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE2 DUO 3.0(6M) FULL SET WITH 19 LCD
CORE2 DUO 3.0(6M) FULL SET WITH 19 LCD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

පැය 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!