වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 2,062 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Laptop
Hp Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP C2D 2.93/2GB DDR3/500GB/DVDRW
HP C2D 2.93/2GB DDR3/500GB/DVDRW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP laptop
HP laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

විනාඩි 36
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Galaxy A tab 19500
Samsung Galaxy A tab 19500

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Asus Ultra portable lap
Asus Ultra portable lap

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - NEC Core i3 4th Gen Desktop
NEC Core i3 4th Gen Desktop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Kindle Touch 2016
Kindle Touch 2016

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 13” Retina 128GB Silver 2013
MacBook Pro 13” Retina 128GB Silver 2013

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 140,000

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Core™2 Duo DDR3 Genuine Windows7
Samsung Core™2 Duo DDR3 Genuine Windows7

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,800

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 DUO SYSTEM 3.0/4GB RAM
CORE 2 DUO SYSTEM 3.0/4GB RAM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i3 Gaming pc Led 19 inch monitor full set
i3 Gaming pc Led 19 inch monitor full set

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Used Hp Computer
Used Hp Computer

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP PRO 6000 COMPLETE SET
HP PRO 6000 COMPLETE SET

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Core i5 Elite 8100 Computer
HP Core i5 Elite 8100 Computer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Gaming Computer
Gaming Computer

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i5 2th Genuine Windows7
i5 2th Genuine Windows7

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,300

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - INTEL® CORE i3-8100 8TH GEN 8GB RAM 1TB
INTEL® CORE i3-8100 8TH GEN 8GB RAM 1TB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,900

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP LAPTOP BRAND NEW CONDITION
HP LAPTOP BRAND NEW CONDITION

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,999

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I3 Gaming Pc
I3 Gaming Pc

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 4TH GEN CORE I5 SYSTEM
4TH GEN CORE I5 SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 41,000

පැය 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Macbook Air
Macbook Air

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 95,000

පැය 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP i3 laptop
HP i3 laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

පැය 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 7th Gen Core i5 Desktop - 1tb/4gb ram
7th Gen Core i5 Desktop - 1tb/4gb ram

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,900

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP G6 RED i5/4GB/500/win10 Home
HP G6 RED i5/4GB/500/win10 Home

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

පැය 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G
Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

පැය 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Galaxy Tab A 2016
Samsung Galaxy Tab A 2016

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

පැය 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - INTEL CORE i5 3rdGen 4GB/500GB GAMING PC
INTEL CORE i5 3rdGen 4GB/500GB GAMING PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,500

පැය 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!