දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අතුරුගිරිය හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SLT 4G. WiFi Routers
SLT 4G. WiFi Routers

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

පැය 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Diomand Digital 15" LCD Monitor (With Built in Speakers)
Diomand Digital 15" LCD Monitor (With Built in Speakers)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

පැය 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Asus P35 Motherbord 2GB Ram,C2D CPU & FAN
Asus P35 Motherbord 2GB Ram,C2D CPU & FAN

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

පැය 17
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GTX 560 1 GB VGA
GTX 560 1 GB VGA

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

පැය 17
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dongale
Dongale

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - Wi Fi Router Connection
Bell 4G - Wi Fi Router Connection

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Samsung Desktop Monitor
Samsung Desktop Monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,400

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 19" Monitor
19" Monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 13
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hard Disk 1TB Toshiba
Hard Disk 1TB Toshiba

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 16
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Seagate 2TB Hard Disk
Seagate 2TB Hard Disk

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 16
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Motherbord /Ram/vga
Motherbord /Ram/vga

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 18,000

දින 21
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR 3 1GB BRAND NEW RAM
DDR 3 1GB BRAND NEW RAM

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 24
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - D-Link DIR-615 (N300) Router
D-Link DIR-615 (N300) Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,750

දින 24
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - D-Link 8 Port Network Switch
D-Link 8 Port Network Switch

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,750

දින 24
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - CISCO Linksys E4200 Wireless Router
CISCO Linksys E4200 Wireless Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 24
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SFP-SX Connector
SFP-SX Connector

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 24
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - sandisk USB pen drive 3.0
sandisk USB pen drive 3.0

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,300

දින 25
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cisco Router With Switch
Cisco Router With Switch

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 29
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Brand new Canon Genuine Black Toner
Brand new Canon Genuine Black Toner

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 11,000

දින 32
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - Wi Fi Router Connection
Bell 4G - Wi Fi Router Connection

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 32
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 80 Gb Sata Hdd
80 Gb Sata Hdd

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 37
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Mini Wireless 58mm Bluetooth Printer
Mini Wireless 58mm Bluetooth Printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,500

දින 41
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ASUS SABERTOOTH P67 + CORE I5
ASUS SABERTOOTH P67 + CORE I5

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 23,999

දින 42
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gaming VGA GeForce gtx 750
Gaming VGA GeForce gtx 750

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 17,500

දින 47
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2TB SATA DESKTOP HARD DISK
2TB SATA DESKTOP HARD DISK

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 50

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!