දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අතුරුගිරිය හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Brand New Computer Casing
Brand New Computer Casing

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,100

පැය 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Lcd For Sale
Laptop Lcd For Sale

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

පැය 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Evga gtx 650.2gb
Evga gtx 650.2gb

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Samsung 23 HD monitor
Samsung 23 HD monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Ddr3 4gb Ram
Ddr3 4gb Ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Samsung Original Lap Chager
Samsung Original Lap Chager

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 650

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Network cable
Network cable

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 1tb Toshiba Hard Disk
1tb Toshiba Hard Disk

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Ram ddr3 8gb laptop
Ram ddr3 8gb laptop

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 12
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Canon mini printer
Canon mini printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 13
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dialog 4g dongal
Dialog 4g dongal

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 13
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR3 2GB RAM
DDR3 2GB RAM

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 14
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - software,මුදුකාංග පහසු මිලට
software,මුදුකාංග පහසු මිලට

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,500

දින 14
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cisco Router 2500
Cisco Router 2500

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 40,000

දින 17
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - JBL BLUETOOTH HEADSET
JBL BLUETOOTH HEADSET

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,200

දින 19
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Samsung 23HD TV Monitor
Samsung 23HD TV Monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 22,000

දින 19
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - H61 Motherboard
H61 Motherboard

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 20
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Samsung 19" Monitor
Samsung 19" Monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 20
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HUAWEI 4G Portable Hotspot Router
HUAWEI 4G Portable Hotspot Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,900

දින 22
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Kingston pen Drives 16GB - 32GB
Kingston pen Drives 16GB - 32GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 22
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G
BELL 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 23
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 64GB 3.0 Usb waterproof pen drive
64GB 3.0 Usb waterproof pen drive

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 23
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Moniter fir sale
Moniter fir sale

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

දින 23
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dialog WiFI 4G
Dialog WiFI 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 29
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR3 4GB laptop ram
DDR3 4GB laptop ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!