දැන්විම් 62 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අතුරුගිරිය හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lanka Bell 4G - Wi Fi Router
Lanka Bell 4G - Wi Fi Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

පැය 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Experts SLT 4G Wifi Routers
Experts SLT 4G Wifi Routers

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lanka BELL 4G -: Router Connection
Lanka BELL 4G -: Router Connection

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G
Bell 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GTX 560 VGA 1GB Asus
GTX 560 VGA 1GB Asus

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wi Fi Connection - BELL 4G
Wi Fi Connection - BELL 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Strix GTX1050 ti 4gb brand new
Strix GTX1050 ti 4gb brand new

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 35,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - AOC MONITOR 20" IPS 12080SW
AOC MONITOR 20" IPS 12080SW

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,750

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G 15Mint ACTIVE promotions
BELL 4G 15Mint ACTIVE promotions

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cisco router
Cisco router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 35,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Geforce GTX 650 OC
Geforce GTX 650 OC

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,250

දින 12
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wi Fi Router connection BELL4G
Wi Fi Router connection BELL4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 14
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G 15Mint ACTIVE promotions
BELL 4G 15Mint ACTIVE promotions

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 14
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Huawei dongles 7.2Mbps
Huawei dongles 7.2Mbps

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 16
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gaming Casing
Gaming Casing

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 16
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - System cooling
System cooling

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 17
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Seagate 2 TB Hard Disk
Seagate 2 TB Hard Disk

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 17
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hard Disk Toshiba 1 TB
Hard Disk Toshiba 1 TB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,750

දින 17
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - UPS 700VA Brand New - APC
UPS 700VA Brand New - APC

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,850

දින 17
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G Router
Bell 4G Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 18
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - P35 Gaming Motherboard (socket 775)
P35 Gaming Motherboard (socket 775)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 19
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Us Bought Geforce Gtx 1070
Us Bought Geforce Gtx 1070

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 55,000

දින 20
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wi Fi Connection - BELL 4G
Wi Fi Connection - BELL 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 20
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Kingston pen Drives 16GB 5yr warranty
Kingston pen Drives 16GB 5yr warranty

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 20
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BELL 4G -: Wi Fi Router Connection
BELL 4G -: Wi Fi Router Connection

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!