මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

පරිගණක උපාංග විකිණීමට පන්නිපිටිය

දැන්විම් 122 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි