දැන්විම් 74 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - TONER CARTRIDGE
TONER CARTRIDGE

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Toner Cartridge
Toner Cartridge

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Toner Cartridge
Toner Cartridge

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,275

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pc parts
Pc parts

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 23,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4G Router antenna and cable
4G Router antenna and cable

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR 3 Laptop 4GB Ram sale.2 available
DDR 3 Laptop 4GB Ram sale.2 available

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Canon Maxfify MB2020 all in one printer
Canon Maxfify MB2020 all in one printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 250gb Hard Drive
250gb Hard Drive

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,650

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gt 610 2gb
Gt 610 2gb

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - PC parts
PC parts

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 23,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Light
Laptop Light

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 250

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lanka BELL WI FI
Lanka BELL WI FI

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pc Parts
Pc Parts

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4g dongle
4g dongle

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G
Bell 4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Docuprint M205F
Docuprint M205F

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 35,000

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP M401 DN
HP M401 DN

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 22,000

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HDD 750GB
HDD 750GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,250

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pendrive
Pendrive

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 12
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Motherbord
Motherbord

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 12
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - MotherBoard
MotherBoard

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 14
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 1TB hard
1TB hard

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,700

දින 15
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DVD ROM R/W
DVD ROM R/W

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 17
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Computer Hard Drive
Computer Hard Drive

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 17
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dongle
Dongle

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!