දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gtx 760 2gb vga
Gtx 760 2gb vga

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell 1160 Toner Cartridge
Dell 1160 Toner Cartridge

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,750

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dialog 4G Router
Dialog 4G Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,590

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hp 2055dn Printer
Hp 2055dn Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 14,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hp 78A / Canon CRG 328/128/728
Hp 78A / Canon CRG 328/128/728

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DVD / CD Rewritable Drive
DVD / CD Rewritable Drive

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 750

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DVD Writer - Samsung (Super Writemaster)
DVD Writer - Samsung (Super Writemaster)

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 650

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Special Dialog 4G Router Lte
Special Dialog 4G Router Lte

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 999

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wifi Adapter and Antenna
Wifi Adapter and Antenna

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 650

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP 3015 Printer
HP 3015 Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 22,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP 53A/49A Universal Toner cartridge
HP 53A/49A Universal Toner cartridge

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Ram
Laptop Ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 500GB sata hard disk
500GB sata hard disk

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell 24" Full hd 1080p LED Monitor
Dell 24" Full hd 1080p LED Monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USB & PS2 Computer Keyboard
USB & PS2 Computer Keyboard

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 200

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - TONER CARTRIDGE
TONER CARTRIDGE

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

දින 19
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 5500DPI Gaming mouse
5500DPI Gaming mouse

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 23
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 64 gb OTG Pen drive
64 gb OTG Pen drive

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,450

දින 24
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - G31 Motherboard
G31 Motherboard

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 27
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - G31 Motherboard
G31 Motherboard

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,300

දින 27
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - KM toner powder and cartridge
KM toner powder and cartridge

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 27
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - Wi Fi Router Connection
Bell 4G - Wi Fi Router Connection

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 28
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - PHILIPS EXTERNAL HARD DISC
PHILIPS EXTERNAL HARD DISC

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,750

දින 31
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Canon all in one printer Maxify
Canon all in one printer Maxify

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 35
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell laptop charger
Dell laptop charger

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!