වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 398 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air Conditioners AC Midea
Air Conditioners AC Midea

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 63,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Mitsu Air Conditioners Inverter
Mitsu Air Conditioners Inverter

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 76,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air Conditioner
Air Conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 20,000

විනාඩි 18
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - DC Turbine Motor 6V-24V 20W
DC Turbine Motor 6V-24V 20W

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 4,490

විනාඩි 49
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - MEDIA AIR CONDITIONER INVERTER
MEDIA AIR CONDITIONER INVERTER

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 79,990

පැය 1 යි
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Table Fan Hello Kitty
Table Fan Hello Kitty

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 1,950

පැය 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - MIDEA SPLIT TYPE AIRCONDITION 9000BTU
MIDEA SPLIT TYPE AIRCONDITION 9000BTU

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 57,900

පැය 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Ridex Rats / mosquito controller 230V
Ridex Rats / mosquito controller 230V

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 1,990

පැය 2
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Digital Timer Programmable 10 x 7 Days.
Digital Timer Programmable 10 x 7 Days.

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 3,990

පැය 2
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - ABANS INDUSTRIAL FAN-30"
ABANS INDUSTRIAL FAN-30"

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 15,500

පැය 2
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - WALL FAN WITH REMOTE
WALL FAN WITH REMOTE

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 4,490

පැය 2
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - GREE INVERTOR AIR CONDITIONER
GREE INVERTOR AIR CONDITIONER

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 72,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Spite type A/C
Spite type A/C

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 35,000

පැය 3
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - HONEYWELL 20L AIR COOLER
HONEYWELL 20L AIR COOLER

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 23,500

පැය 4
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - LG Inverter 18000 btu air conditioner
LG Inverter 18000 btu air conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 74,999

පැය 5
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Portable air conditioner
Portable air conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 65,000

පැය 5
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - VINDI-NEW WALL FAN
VINDI-NEW WALL FAN

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 3,650

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Midea Air Conditioner
Midea Air Conditioner

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 53,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Hisense Air Condition
Hisense Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 55,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 9000BTU Videocon Air Condition
9000BTU Videocon Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 18000 BTU GREE INVERTOR AIR CONDITION
18000 BTU GREE INVERTOR AIR CONDITION

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 117,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Industrial fan
Industrial fan

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 9,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Exhaust Fan
Exhaust Fan

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 18,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - PANASONIC INVERTER A/C--13000BTU
PANASONIC INVERTER A/C--13000BTU

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 99,500

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - PANASONIC INVERTER A/C CSS10TKH
PANASONIC INVERTER A/C CSS10TKH

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 89,500

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 24'' ROUND BASE BIG FAN
24'' ROUND BASE BIG FAN

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 18,790

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air curtain 3|4|5 FT
Air curtain 3|4|5 FT

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 18,250

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!