වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 547 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Perfect condition Air Conditioner
Perfect condition Air Conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 65,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Wall Fan 5 Blade 16 Inch 100% Copper
Wall Fan 5 Blade 16 Inch 100% Copper

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 3,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - LG inverter 12000btu
LG inverter 12000btu

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 60,000

පැය 1 යි
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - CLA 9000BTU INVERTER AIR CONDITION
CLA 9000BTU INVERTER AIR CONDITION

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 75,900

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Sharp brended portable air conditioner
Sharp brended portable air conditioner

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 30,000

පැය 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - CLA 12000BTU AC
CLA 12000BTU AC

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 62,900

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - New HISENSE INVETER Air Conditioner
New HISENSE INVETER Air Conditioner

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 82,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000 BTU DC Inverter AC
12000 BTU DC Inverter AC

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 69,900

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - GREE Air Condition 12000BTU
GREE Air Condition 12000BTU

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 57,900

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Brand New Haier Air Conditioner
Brand New Haier Air Conditioner

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 59,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Brand New CENTRAL Air Conditioner
Brand New CENTRAL Air Conditioner

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 190,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Brand New GREE Air Conditioner
Brand New GREE Air Conditioner

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 63,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Brand New GREE INVETER Air Conditioner
Brand New GREE INVETER Air Conditioner

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 88,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Haier Brand New Air Condition👇👇👇
Haier Brand New Air Condition👇👇👇

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 48,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Stand fan
Stand fan

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 2,000

පැය 4
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 24000BTU DEME Air Condition
24000BTU DEME Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 89,900

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Innovex E Seiries Air Condition-12000BTU
Innovex E Seiries Air Condition-12000BTU

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 69,500

පැය 6
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - SISIL 12000btu AC
SISIL 12000btu AC

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 55,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 9000Btu CLA Air Condition
9000Btu CLA Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 54,900

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Innovex E Seiries Air Condition -9000BTU
Innovex E Seiries Air Condition -9000BTU

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 63,900

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Innovex E Seiries Air Condition-24000BTU
Innovex E Seiries Air Condition-24000BTU

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 99,900

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Innovex E Seiries Air Condition-18000BTU
Innovex E Seiries Air Condition-18000BTU

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 87,900

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 60000BTU Air Condition
60000BTU Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 235,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air Conditioners - Haier (2 Full Units)
Air Conditioners - Haier (2 Full Units)

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 18,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - AC >>> HAIER Air Conditioner
AC >>> HAIER Air Conditioner

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 59,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - PANASONIC CEILING FAN--F56M22
PANASONIC CEILING FAN--F56M22

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 6,450

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Italy Aircondishioner potable type
Italy Aircondishioner potable type

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 30,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!