වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,596 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - I7s Air Pod Bluetooth
I7s Air Pod Bluetooth

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Huawei phone display
Huawei phone display

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple Watch Nike+ Series 2
Apple Watch Nike+ Series 2

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 40,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Oppo power bank
Oppo power bank

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,200

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Matte Hard Cover for Samsung Galaxy S9
Matte Hard Cover for Samsung Galaxy S9

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 850

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Plating Phone Case For iPhone 7 & 8
Plating Phone Case For iPhone 7 & 8

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 900

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - S3 Gear Samsung
S3 Gear Samsung

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 32,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - IPhone 4G Sim
IPhone 4G Sim

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Original iPhone handfree
Original iPhone handfree

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Iphone6 parts
Iphone6 parts

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 12,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple Lightning to USB Cable (2M) - 16%
Apple Lightning to USB Cable (2M) - 16%

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,350

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple battery
Apple battery

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple pencil
Apple pencil

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 18,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - KINGSTON MEMORY 4GB/8/16GB
KINGSTON MEMORY 4GB/8/16GB

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 790

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - APPLE WATCH SERIES 3 NIKE +
APPLE WATCH SERIES 3 NIKE +

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 63,490

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Google Home Mini New
Google Home Mini New

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 8,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - JBL T290 - Original
JBL T290 - Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,850

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy S6 Edge For Parts
Samsung Galaxy S6 Edge For Parts

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 17,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - REMAX REVOLUTION SERIES 20000MAH RPL-58
REMAX REVOLUTION SERIES 20000MAH RPL-58

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,550

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple Watch Series 3
Apple Watch Series 3

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 55,000

ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Iphone 6s Headset
Iphone 6s Headset

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,700

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Xiaomi Redmi 5/plus Cover
Xiaomi Redmi 5/plus Cover

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple iPhone 7 handfree
Apple iPhone 7 handfree

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Used IPhone 4 for Accessories
Used IPhone 4 for Accessories

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Usam Clear Hard Rubber Case for iPhone X
Usam Clear Hard Rubber Case for iPhone X

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,300

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Lightning- HDTV Cable
Lightning- HDTV Cable

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,900

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - TOTU DESIGN 3.0 Power Bank 10000mah
TOTU DESIGN 3.0 Power Bank 10000mah

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,600

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!