මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ජංගම දුරකථන උපාංග විකිණීමට, කොළඹ

දැන්විම් 5,317 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි