දැන්විම් 150 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Billing Software
Billing Software

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laser Pointer Projector Presentation Pen New
Laser Pointer Projector Presentation Pen New

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,900

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Desktop Casing
Desktop Casing

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Billing Software
Billing Software

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WiFi Universal Range Extender
WiFi Universal Range Extender

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - New Havic Gaming Mouse
New Havic Gaming Mouse

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 512GB USB OTG Flash Drive Disk
512GB USB OTG Flash Drive Disk

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Asus X551 Laptop Keyboard
Asus X551 Laptop Keyboard

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,900

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Huawei Mobile Broadband
Huawei Mobile Broadband

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR2 Ram
DDR2 Ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - M-F211 FINGER PRINT
M-F211 FINGER PRINT

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 16,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - High Speed 4G Dialog Router
High Speed 4G Dialog Router

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 990

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - A-F261 FINGER PRINT
A-F261 FINGER PRINT

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Ram 1 Gb Ddr1 New.
Laptop Ram 1 Gb Ddr1 New.

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,400

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USB Laser Barcode Scanner
USB Laser Barcode Scanner

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dialog 4G Self Care..
Dialog 4G Self Care..

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 990

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 16-Port Un managed Gigabit Switch Dgs-1016 A
16-Port Un managed Gigabit Switch Dgs-1016 A

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - I3 Processor 4 Gen
I3 Processor 4 Gen

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USA Imported 500 GB SATA Hard Disk
USA Imported 500 GB SATA Hard Disk

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Usb Sound Card Adapter 7.1 2.0
Usb Sound Card Adapter 7.1 2.0

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 550

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Seagate 4 Tb Portable Hard-Disk.
Seagate 4 Tb Portable Hard-Disk.

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 17,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WD 2.5 HARD DISK ENCLOSURE S 12233
WD 2.5 HARD DISK ENCLOSURE S 12233

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,725

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - NETWORK CABLE CAT 6 - 40 M S 12232
NETWORK CABLE CAT 6 - 40 M S 12232

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,790

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - NETWORK CABLE CAT 6 - 20 M S 12230
NETWORK CABLE CAT 6 - 20 M S 12230

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,790

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - NETWORK CABLE CAT 6 - 10 M S 12229
NETWORK CABLE CAT 6 - 10 M S 12229

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 890

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - NETWORK CABLE CAT 6 - 5 M S 12228
NETWORK CABLE CAT 6 - 5 M S 12228

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 490

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!