දැන්විම් 192 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USA 24" Wide IPS LCD Monitor
USA 24" Wide IPS LCD Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - FULL-HD 22" Wide LED | USA Brands
FULL-HD 22" Wide LED | USA Brands

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - හිතේ හැටියට මොනිටර් තෝරගන්න-19"
හිතේ හැටියට මොනිටර් තෝරගන්න-19"

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Ultra USB3.0 16GB Pen Drive
Ultra USB3.0 16GB Pen Drive

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,490

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Windows 10
Windows 10

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 24,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - MINI 3 PORT USB HUB A 12515
MINI 3 PORT USB HUB A 12515

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 350

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell 20" Wide LCD Monitor
Dell 20" Wide LCD Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USA Imported Open Box 24"W LED - FHD
USA Imported Open Box 24"W LED - FHD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,800

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell 22" WIDE IPS LCD Monitors
Dell 22" WIDE IPS LCD Monitors

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 11,800

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SLT Brand New 4G WiFi Routers
SLT Brand New 4G WiFi Routers

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 400

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Router
Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WD My Passport External Hard Drive
WD My Passport External Hard Drive

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,999

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wi Fi Router connection BELL4G
Wi Fi Router connection BELL4G

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - External HDD 1TB
External HDD 1TB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - Wi Fi Router Connection
Bell 4G - Wi Fi Router Connection

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Screen 15.6'' Slim LED
Laptop Screen 15.6'' Slim LED

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - VGA 2GB DDR3
VGA 2GB DDR3

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - PALIT GT 720 2GB DDR3
PALIT GT 720 2GB DDR3

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - KINGSTON ORIGINAL 64GB PEN DRIVES
KINGSTON ORIGINAL 64GB PEN DRIVES

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,400

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - High Speed SLT 4G WiFi Routers
High Speed SLT 4G WiFi Routers

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 900

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Portable SLT 4G WiFi New Routers.
Portable SLT 4G WiFi New Routers.

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USA 750 GB SATA HDD
USA 750 GB SATA HDD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USA 24" Wide IPS LCD Monitor
USA 24" Wide IPS LCD Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,800

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Kingston 16GB Pendrive
Kingston 16GB Pendrive

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wireless Logitech Mouse
Wireless Logitech Mouse

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 850

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP Monitor
HP Monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 11
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USA Imported Open Box 24" Curved Monitor
USA Imported Open Box 24" Curved Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 19,800

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!