දැන්විම් 187 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USA Imported Open Box 22"W LED - FHD
USA Imported Open Box 22"W LED - FHD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 19" LCDs
19" LCDs

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Printer
Printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

පැය 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USB3.0 Cable for Note 3
USB3.0 Cable for Note 3

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 599

පැය 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Low used Dell 22 Wide LCD-UK
Low used Dell 22 Wide LCD-UK

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,700

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dental Clinic Management software
Dental Clinic Management software

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 70,000

පැය 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USB LED Light Lamps
USB LED Light Lamps

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 95

පැය 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Inventory Management Software
Inventory Management Software

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

පැය 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Sur-Link Keystone Jack
Sur-Link Keystone Jack

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 250

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Sur-Link 24 port patch panel
Sur-Link 24 port patch panel

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,300

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - PC Parts
PC Parts

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP 60 Tri-color Original Ink Cartridge
HP 60 Tri-color Original Ink Cartridge

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 7 in 1 Macbook Type C Hub adapter
7 in 1 Macbook Type C Hub adapter

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,990

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USA P4 - 2.8 GHz / 478 Motherboard
USA P4 - 2.8 GHz / 478 Motherboard

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lenovo Yoga 700
Lenovo Yoga 700

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USA Imported Open Box 24" Curved Monitor
USA Imported Open Box 24" Curved Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 19,800

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GB With SLT 4G ROUTERS.!!
GB With SLT 4G ROUTERS.!!

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 900

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Seagate 2TB
Seagate 2TB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,900

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - EPSON PRINTER
EPSON PRINTER

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USA Open Box 27"W LED Monitor
USA Open Box 27"W LED Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 19,900

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USA Imported Open Box 22"W LED - FHD
USA Imported Open Box 22"W LED - FHD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 12,900

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USA DVD-CD RW Drives
USA DVD-CD RW Drives

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 300

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hp Deskjet Ink Advantage 3835 All In One
Hp Deskjet Ink Advantage 3835 All In One

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 16,600

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 3M FULL COPPER CAT 6 NETWORK BOX
3M FULL COPPER CAT 6 NETWORK BOX

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,300

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USB Laser Barcode Scanner
USB Laser Barcode Scanner

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Xprinter XP-N160I Thermal Printer
Xprinter XP-N160I Thermal Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 17,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4G special offer
4G special offer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!