දැන්විම් 209 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell 22" Wide IPS LCD Monitor
Dell 22" Wide IPS LCD Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USA Original Laptop Adapters
USA Original Laptop Adapters

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop RAM 1 GB DDR2 new..
Laptop RAM 1 GB DDR2 new..

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 990

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Huawei Wi-Fi Dongle
Huawei Wi-Fi Dongle

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Display
Laptop Display

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Ram 2GB DDR2
Ram 2GB DDR2

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - JP80A Bluetooth USB Thermal Printer 80mm
JP80A Bluetooth USB Thermal Printer 80mm

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - FTTH fiber optic drop cable
FTTH fiber optic drop cable

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 60,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Fiber media converter
Fiber media converter

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DIALOG 4G Hotpots Router
DIALOG 4G Hotpots Router

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,980

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP Printer
HP Printer

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USA Imported Open Box 24" Curved Monitor
USA Imported Open Box 24" Curved Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 19,800

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 12 "Aoc Monitor display damaged
12 "Aoc Monitor display damaged

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Kingston Dt 50 -32GB Pen -Free OTG
Kingston Dt 50 -32GB Pen -Free OTG

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - VGA SPLITTER A 12498
VGA SPLITTER A 12498

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 350

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - AUX EXTENSION CABLE A 12456
AUX EXTENSION CABLE A 12456

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 150

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USB Laser Barcode Scanner
USB Laser Barcode Scanner

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USB LAPTOP VACUUM A 12349
USB LAPTOP VACUUM A 12349

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 399

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - High Speed SLT 4G ROUTERS
High Speed SLT 4G ROUTERS

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - NETWORK CABLE CAT 6 - 30 M A 12231
NETWORK CABLE CAT 6 - 30 M A 12231

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,190

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - NETWORK CABLE CAT 6 - 1.5 M A 12226
NETWORK CABLE CAT 6 - 1.5 M A 12226

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 290

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Power bank Original MI 10400mAh.
Power bank Original MI 10400mAh.

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,490

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - i3 processor
i3 processor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Sonicgear Evo 9 Btmi 2.1
Sonicgear Evo 9 Btmi 2.1

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,250

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - MIRA SCREEN MIRROR CAST A 12203
MIRA SCREEN MIRROR CAST A 12203

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,790

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LAPTOP LOCK A 12185
LAPTOP LOCK A 12185

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USA Original Laptop Adapters
USA Original Laptop Adapters

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!